1399/03/19

پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، گزارش سمینار درباره فارغ التحصیلان

پایان نامه با موضوع نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری

نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری برای درک کامل آموزه‌ی نظریه‌پردازی هیرشی، بسیار مهم است که شرایط تاریخی او را در هنگام نگارش علل بزهکاری درک کنیم. در دهه‌ی ۱۹۶۰، جامعه‌ی آمریکا از دیدگاه تشتت اجتماعی جرم‌شناسی که قبلاً تفکر غالب در جرم‌شناسی بود، خسته شده بود. در آن زمان، هیرشی شاهد از دست رفتن کنترل اجتماعی بر […]

دانلود مقاله نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری

عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل […]

پایان نامه : مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل 

مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل راتر(۱۹۶۶)، سه مرحله آموزش خودکنترلی و ادراک کنترل برای رسیدن به منبع کنترل درونی به دانش‌آموزان را به شرح زیر ذکر کرد: مرحله اول: این مرحله‌ شامل اداره رفتار دانش‌آموز از طریق معلم است. معلم با بهره گرفتن از روش‌های تقویت مثبت، محروم کردن، جریمه کردن، رهنمود دادن […]

ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم

ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم زیمرمن (۱۹۸۶) معتقد است که فـراگیرن خودتنظیم ، اهداف مشخصی برای خود در نظر می گیرند و برای دستیابی به آنها راهبردهایی را به کار می برند. این یادگیرندگان ، خود شروع به یادگیری می کنند ، بر پیشرفت خود نظارت دارند و آن ارزیابی می کنند . انگیزش درونی […]

مقاله (پایان نامه حقوق) خود کارآمدی

خود کارآمدی خودکار آمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی بصورت باورهای شخص در مورد توانایی کنار آمدن با موقعیت های متفاوت معرفی شده است(پوارفکاری،۱۳۷۳). مفهوم خود کارآمدی از نظریه شناختی_اجتماعی[۱]،بندوار مشتق شده است که به باورها یا قضاوت های فرد نسبت به توانایی های خود در انجام وظایف ومسولیت ها اشاره دارد، نظریه

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

شناختی_اجتماعی مبتنی بر […]

دانلود پایان نامه مدیریت درباره استراتژی‌های خود جوش (ناگهان ظهور)

استراتژی‌های خود جوش (ناگهان ظهور) این رویکرد استراتژی را در جهت حرکت سازمان تعریف می‌کند، صرف نظر از آنکه این جهت از روی قصد و نیت باشد یا نباشد. بر اساس این دیدگاه، استراتژی می‌تواند طرح‌ریزی شود، ولی اگر زمانی طرح‌ریزی نشود، از درون فعالیت‌های اعضای سازمان پدیدار می‌شود. استراتژی خودجوش از فعالیت‌هایی که در […]

راهنمای مقاله : نظریه مبادله

نظریه مبادله در نظریه مبادله کماتی مانند پاداش و ارزش از اهمیت ویژه ای در تحلیل روابط بین افراد برخوردار است. راسبت و دیگران (۱۹۸۳)، الگویی مبتنی بر رویکردهای تبادلی را بنا نهادند: دیدگاه اول این رویکرد عقیده دارد رضایت از روابط، زمانی حاصل می شود که اشخاص پاداش های بزرگ تر و ارزشمندی برحسب […]

پایان نامه روانشناسی در مورد اهمیت هوش هیجانی

اهمیت هوش هیجانی در هر یک از مراحل شناخت حتی در سطح ادراک مسأله، کشف و تفسیر محرک شدیداً تحت تأثیر مسائل عاطفی است و در سطح شناختی ارزیابی یک محرک به عنوان یک تهدید یا نوید موجب ایجاد حالت عاطفه مناسب با آن می شود(ضرابی،۱۳۷۸). عاطفه می تواند فرایند تفکر و محتوای فکر، قضاوت […]

مقاله اجزای کیفیت زندگی کاری

اجزای کیفیت زندگی کاری با الهام از روش فار کوهر در طبقه بندی تعاریف مختلف کیفیت زندگی، می توان تعریف متعدد و متنوع کیفیت زندگی کاری را نیز با ذکر نمونه هایی از تعاریف به شکل ذیل طبقه بندی کرد: الف) تعاریف غیر حرفه ای (که توسط کارکنان بیان شده است) این تعاریف از تنوع […]

مقاله (پایان نامه) : نظریه های انگیزش:

نظریه های انگیزش: تحویل اندیشه مدیریت در زمینه انگیزش کارکنان، سه مرحله نسبتا متمایز را پشت سر گذاشته است. در نخستین نظرات انگیزش به ارائه الگوی منحصر به فردی از انگیزش

1399/03/19

دانلود پروژه ، پایان نامه خود کنترلی

یک مدل تصویری از سبک‌های هویت

(وایت و همکاران، ۲۰۰۸) برای درک بهتر چارچوب مفهومی سبک هویت یک مدل تصویری ارائه داده‌اند. این مدل بر ماهیت دو گانه طبقه بندی سبک‌های هویت تأکید می کند و منبع تفاوت یعنی «تعهد / کاوشگری» را نشان می دهد. افرادی که دارای پایگاه های هویت موفق و مهلت خواه هستند، بیشتر از سبک هویت […]

پایان نامه با موضوع سبک‌های پردازش هویت و مبانی تعریف «خود»

سبک‌های پردازش هویت و مبانی تعریف «خود» سبک‌های هویت هم چنین با مؤلفه‌هایی که نوجوانان برای تعریف خود به کار می‌برند ارتباط دارد. نوجوانان با سبک هویت اطلاعاتی بر ویژگی‌های شخصی خود تأکید می‌کنند. برای مثال به ارزش‌های من و هدف‌های من اشاره می‌کنند. نوجوانان سبک هنجاری بر ویژگی‌های جمعی خود تأکید دارند و به […]

آرشیو پایان نامه – راه های پیشگیری از کمرویی در کودکان

راه های پیشگیری از کمرویی در کودکان ۱- از کودکان خود آدمی خجول نسازید: آدمی در ابتدا بسان شاخه ی تری است که به هر شکلی در می آید و شخصیت او رفته رفته و در ارتباط با محیط اطراف ساختار اصلی خود را بدست می آورد . خانواده دنیای نخستین کودک را تشکیل می […]

پایان نامه روانشناسی با موضوع خود پنداره و هویت

خود پنداره و هویت پیش نیاز ارتقاءسلامت افراد و پیش نیاز عزت نفس مفهومی از خود است .اگر چه به کارگیری این مفهوم فراسوی فرد کار را پیچیده تر می کند،با این وجود این موضوع از دیدگاه های متفاوتی ،بویژه فلسفه و جامعه شناسی مورد توجه است .”خود[۱]”به اشکال گوناگون به عنوان ساختاری فطری ،یک […]

پایان نامه روانشناسی با موضوع مهارتهایی برای کاهش استرس شغلی کارمندان و معلمان

مهارتهایی برای کاهش استرس شغلی کارمندان و معلمان در زیر چند مورد از مهارت­هایی که کارکنان برای کاهش استرس شغلی می‌توانند انجام دهند، آورده شده است: تفکر عمیق و آرمان‌دار و متوجه هدف مدیریت زمان (تدوین برنامه زمان‌بندی شده) روی آوردن به طنز و شوخی استرس دیگران را تقبل نکنید و به خاطر داشته باشید […]

تأثیر مدرسه بر هویت

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

تأثیر مدرسه بر هویت شکل‎گیری هویت در مجموعه متنوعی از بافت‎های محیطی از جمله خانواده، گروه همسال، مدرسه، کار و مذهب به‎وقوع می پیوندد. اریکسون (۱۹۶۸، نقل از برزونسکی و آدامز، ۱۹۹۹) در نظریه روان‎اجتماعی‎اش، ارتباط متقابل بین افراد و بافت‎های اجتماعی را برجسته ساخت. اریکسون (۱۹۶۸، نقل از روسر، اکلز و سامروف، ۲۰۰۰) بر […]

دانلود پایان نامه: تأثیر همسال بر هویت

تأثیر همسال بر هویت از زمان اثر بنیادی هال (۱۹۰۴، نقل از براون، ۲۰۰۴) در یک قرن پیش، روابط با همسال یکی از ویژگی‎های اصلی نوجوانان تلقّی شده است. از سال‎های اولیه تاکنون، پژوهشگران در مورد اثرهای همسال بر نوجوان تردید دو سویه دارند. آیا همسالان بافت اجتماعی حمایتگری را برای پرورش هویت تشکیل می‎دهند […]

پایان نامه با موضوع نظریه‎های روابط والد ـ نوجوان

نظریه‎های روابط والد ـ نوجوان الگوهای مفهومی روابط والد ـ نوجوان بر حسب اینکه تأکید اولیه‎شان بر نوجوان باشد یا بر رابطه، متفاوت ـ اند. کالینز و لارسن (۲۰۰۴) در باب الگوهای دسته اول، چنین اظهار می‎کنند: نظریه‎های مبتنی بر روان‎‎تحلیلگری (آنا فروید، ۱۹۵۸؛ سیگموند فروید، ۱۹۲۱/۱۹۴۹) فرض می‎دارند که تغییرات هورمونی در بلوغ موجب […]

رفتار مشکل‎آفرین: تأثیر عوامل درون‎شخصی(هویت)

رفتار مشکل‎آفرین: تأثیر عوامل درون‎شخصی(هویت) رفتارهای انسان تعیین‎کننده‎های چندگانه دارند و رفتار مشکل‎آفرین نوجوان هم از این قاعده مستثنا نیست. یـک دستـه از ایـن تعیین‎کننده‎ها را می‎تـوان زیر عنـوان عوامـل بافتـی (خانـواده،گـروه همسـال، مـدرسه) تقسیم‎بندی کرد. به این عوامل در بخش نوجوانی : بافت‎های تأثیر گذار همین پژوهش خواهیم پرداخت. گروه دیگری از عوامل تأثیرگذار […]

مقاله (پایان نامه) : اندازه گیری هویت

اندازه گیری هویت پیش از این، به برخی سوابق تجربی در قلمرو هویت اشاره شد. در اینجا برخی از یافته‌های پیشینه ای را که به اندازه‎گیری هویت شخصی پرداخته‎اند، مرور می‌کنیم. به‎طور

1399/03/19

پایان نامه درباره سبک های هویت

پایان نامه : الگوی مفهومی بهبود کیفیت خدمات اطلاع رسانی شبکه ‌ها

۲-۳- الگوی مفهومی بهبود کیفیت خدمات اطلاع رسانی شبکه ‌ها مدل مفهومی در مورد شبکه ‌ها باید بر دو پیش‌فرض اساسی مبتنی باشد که عبارتند از: ١ـ اهمیت یکپارچگی شبکه، ٢ـ باورها و انتظارهای کاربران. به همین دلیل، مدل مفهومی باید قادر باشد ضعف ها و شکافهای هر عنصر شبکه را در رسیدن به وضع […]

۱-۱ ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی

۱-۱ ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی نظام­های آموزشی با رسالت و ماموریت مشخصی به وجود آمده و برای نیل به اهداف معینی تلاش می‌کنند. بی‌تردید دستیابی به این اهداف مستلزم شناسایی، کنترل و رفع موانع و مشکلاتی است که ممکن است اجرای مطلوب فرایندهای آموزشی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بدین منظور استفاده از […]

پایان نامه روانشناسی در مورد مدل های کیفیت زندگی

مدل های کیفیت زندگی ۲-۴-۹-۱-مدل فلس و پری: فلس و پری(۱۹۹۵)بعد از بررسی ۱۵مدل مفهومی از کیفیت(به نقل از رحیمی،۱۳۸۶).یک مدل کلی طراحی کردند ،که در این مدل پنج طبقه اصلی وجود دارد. -بهکامی جسمی که شامل سلامت ،زیبندگی ،تحرک و ایمنی شخصی است . -بهکامی مادی که شامل درآمد ،کیفیت محل زندگی ،حریم شخصی […]

پایان نامه روانشناسی : کیفیت زندگی :

کیفیت زندگی : ۲-۴-۱-تاریخچه تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسط در ۳۸۵ سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد .در آن دوران ارسطو “زندگی خوب”یا خوب انجام دادن کارها “را به معنی شاد بودن در نظر گرفته بود ،لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد پرداخته است و ذکر […]

مدل‌های کیفیت زندگی و ارتباط آن با بهزیستی ذهنی

سوالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این می‌باشد که کیفیت زندگی، شبیه چه چیزی است و اساساً کیفیت زندگی یعنی چه؟ در این ارتباط دو مدل وجود دارد. مدل” زندگی شاد” از

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

وینهوون که متخصصان را قادر می‌سازد تا حد متوسط کیفیت زندگی در سطح ملی را، در سرتاسر کشورهای جهان محاسبه کنند. […]

دانلود پایان نامه : ابعاد کیفیت زندگی

لهمن و پوسترادو -معتقدند که در بررسی کیفیت زندگی باید هر دوجنبه ذهنی و عینی را مد نظر قرارداد.. ابعاد ذهنی شامل سلامت، امنیت، وضعیت مالی، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات خانوادگی، فعالیت­های روزمره و تفریح و همچنین رضایت کلی از زندگی است. ابعاد عینی شامل تماس­های اجتماعی، ارتباطات خانوادگی، فعالیت­های روزمره و کفایت مالی است. […]

پایان نامه : ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری

ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری توجهی که اکنون به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند. چنین می نماید که شمار بسیاری از کارکنان از کار خود ناراضی و در پی کاری معنی دارتر هستند. کارکنان در خواست دارند در پیامدهای اقتصادی و غیراقتصادی کارشان […]

مقاله اجزای کیفیت زندگی کاری

اجزای کیفیت زندگی کاری با الهام از روش فار کوهر در طبقه بندی تعاریف مختلف کیفیت زندگی، می توان تعریف متعدد و متنوع کیفیت زندگی کاری را نیز با ذکر نمونه هایی از تعاریف به شکل ذیل طبقه بندی کرد: الف) تعاریف غیر حرفه ای (که توسط کارکنان بیان شده است) این تعاریف از تنوع […]

تاریخچه کیفیت زندگی کاری

«کیفیت زندگی کاری» ابتدا در اروپا طی دهه پنجاه (۱۹۵۴-۱۹۵۰) ابداع شده و بر این اساس اریک تریست[۱] و همکارانش در دانشگاه تاویستاک[۲] لندن چگونگی رابطه بین بعد انسانی و بعد فنی سازمان ها را بررسی و ارزیابی کردند، که باعث به وجود آمدن سیستم های تفکیکی – اجتماعی مربوط به طراحی شغل گردید. […]

مقاله اهداف مدیریت کیفیت فراگیر

اهداف مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت کیفیت فراگیر، در پی اهداف و چشم‌اندازهای بسیاری است که تمامی آنها در این بحث نمی‌گنجد لیکن در ذیل به چند نمونه از این اهداف که به طور شاخص،

1399/03/19

دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار بهبود کیفیت

فایل پایان نامه : ازدواج مجدد

ازدواج مجدد مرد مجرد یا همسر از دست داده ، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد . هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیر مستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد . اما براساس آیه صریح قرآن ، مرد همسردار می تواند به شرط عدالت ، تا چهار همسر […]

پایان نامه حقوق : جرم عمومی در حین خدمت

۱ ) جرم عمومی در حین خدمت با عنایت به قانون دادرسی نیروهای مسلح و اجازه های صادره از جانب مقام معظم رهبری که در مباحث آتی به این موارد نیز خواهیم پرداخت جرائم عمومی در حین خدمت نظامیان به دو دسته تقسیم می شوند. ۱-۱ ) جرم عمومی مرتبط با خدمت جرائم عمومیِ […]

پایان نامه : ماهیت حقوقی بیمه

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

ماهیت حقوقی بیمه پیچیدگی ها، خطرات و خساراتی که در زندگی روزمره رخ می دهد و مسولیتهای هر فرد در قبال خسارات ایجاد شده برای دیگران، زندگی را با دشواری های زیادی مواجه خواهد ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد. آمادگی و رفتار افراد […]

مفهوم حق سکوت

۱-۱-۴ مفهوم حق سکوت درباره مفهوم حق سکوت، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند اصطلاح «حق سکوت» بیانگر مجموعه ای از حقوق است که در مراحل گوناگونی از فرآیندعدالت کیفری مطرح می شوند که عبارتند از: ۱٫ مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش […]

پایان نامه حقوق با موضوع سندیت بارنامه دریایی

اهمیت سند در بررسی اوصاف بارنامه دریایی به تعریف «بارنامه دریایی» بازمی‌گردد.سندی که به موجب آن قرارداد منعقد و کالا حمل می گردد در تحقق قرارداد مدخلیتی ندارد. به مجرد اینکه طرفین در مورد حمل کالای معین وکرایه ای مشخص توافق نمودند قرارداد به وقوع می پیوندد. تصریح عنوان سند که طبق آن کالا حمل […]

منابع پایان نامه حقوق و مقاله با موضوع : تعدّد زوجات در رویه قضایی 

بعد از انقلاب اسلامی درعمل برخی از محاکم خانواده، به هیچ ماده ای از مواد قانون حمایت خانواده و برخی فقط به مواد ۱۷-۱۶ و برخی دیگر به مجازات های مقرر در آن استناد نمی کنند. درحالی که برخی، داد خواست های تمکین زوجه همراه با درخواست اجازه ازدواج مجدّد از دادگاه خواسته می شود […]

دانلود پایان نامه تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره عناصر متشکله جرم کلاهبرداری 

1399/03/19

پروژه ، پایان نامه درباره هخامنشیان

 نقش و جایگاه زنان و خانواده

تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، یکی از مهمترین قسمت های هر کار پژوهشی است، زیرا عدم دقت در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها امکان نتیجه گیری غلط و تعمیم نادرست آنها را در پی دارد. این فصل از تحقیق مشتمل بر دو قسمت است: یافته ای توصیفی و یافته های […]

گویه های مربوط به تن آرایی – نقش و جایگاه زنان و خانواده

گویه های مربوط به تن آرایی – نقش و جایگاه زنان و خانواده تعریف نظری: خودآرایی و تزیین خویشتن با پویایی خویشتن مرتبط است. در این معنا، پوشاک علاوه بر آن که وسیله ی مهمی برای پنهان سازی یا آشکارسازی وجوه مختلف زندگی شخصی است، نوعی وسیله خودنمایی نیز محسوب می شود؛ چرا که لباس […]

نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده

نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده شناخت پدیده های اجتماعی نیازمند اتخاذ روش پژوهش مناسب است تا با به کار گرفتن مجموعه ای از قواعد روشمند و رعایت منظم مراحل، بتوان به یافته های علمی دست یافت و نقطه جدایی روش علمی از دیگر شیوه های معرفت، روش شناسی آن و همچنین فرض هایی […]

منابع پایان نامه روانشناسی و مقاله با موضوع : تئوری مبادله[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده

تئوری مبادله[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده نظریه مبادله اجتماعی توسط روانشناسان اجتماعی مثل تیبوت و کلی[۲] (۱۹۵۹) و جامعه شناسانی مانند جورج هومنز[۳] (۱۹۶۱) و پیتر بلاو[۴] (۱۹۶۴) مطرح شد. در تعریف مبادله این گونه آمده است که: نوعی دادوستد اجتماعی بنیادین است که از منطق خاصی در روابط فیما بینی پیروی […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه : بررسی نقش‌های مختلف زنان با استفاده از نظریات – نقش و جایگاه زنان و خانواده

بررسی نقش‌های مختلف زنان با بهره گرفتن از نظریات – نقش و جایگاه زنان و خانواده جامعه شناسان، زندگی انسان را به سه بخش تقسیم کرده‌اند: کار (اشتغال درآمدزا)، فراغت (تفریح و سرگرمی) و ضرورت (خواب، خوراک و…)؛ اما فمینیست‌ها معتقدند این نگرشی مردانه به دنیاست، چرا که خدمات بی‌اجر خانگی را کار نمی‌شناسد (آبوت […]

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

آرشیو پایان نامه روانشناسی – شخصیت سالم از دیدگاه فرانکل:

شخصیت سالم از دیدگاه فرانکل: نگرش فرانکل به سلامت روان تاکید عمده را بر اراده معطوف به معنا می نهد. معنای زندگی هرکس همان اندازه واقعی است که وظایف زندگی او. وظایفی که برای خودمان تعیین می کنیم، سرنوشت مارا می سازد. جستجوی معنا می تواند وظیفه ای آشوینده و مبارزه جویانه باشد و تنش […]

عیوب مختص زنان :

بند سوم : عیوب مختص زنان : مطابق ماده‏ی ۱۱۲۳ ق.م، عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود :۱- قرن ۲- جذام ۳- برص ۴- افضاء ۵- زمین گیری۶- نابینایی از هر دو چشم، در ذیل به توضیح مختصر هر یک از عیوب پرداخته می‏شود. ۱- قَرَن : قَرن، به معنای […]

پایان نامه خشونت علیه زنان در افغانستان

خشونت علیه زنان در افغانستان در طی ده سال اخیر کشور افغانستان درگیر مناقشات مسلحانه بوده است هر چند به نظر می رسد این جنگ ها تمام شده ولی آسیب ها و خشونت های ناشی از جنگ همچنان باقی است و زندگی مردم عادی را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. به […]

پایان نامه : راه حل های مقابله با خشونت علیه زنان در چندکشور اسلامی (بنگلادش – تاجیکستان – کویت – اردن)

۳-۵-۱- بنگلادش: بنگلادش از جمله کشورهای پرجمعیت مسلمان است که دچار فقر اقتصادی شدید است. در حال حاضر، ۴۸٫۵ درصد مردم این کشور را زنان تشکیل می دهند. با اینکه امکانات ضعیف مادی بسیاری از جوانان این کشور به ویژه دختران را از دستیابی به سطوح علمی بالاتر محروم می سازد، تدابیر اتخاذ شده از […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره خشونت علیه زنان:

در زمینه خشونت علیه زنان، این کار پایه رویه ای همانند اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را در پیش گرفته و ضمن تعریف خشونت علیه زنان مشابه آن اعلامیه، موارد خشونت علیه زنان را ذکر

1 ... 3 4 5 ...6 ... 8 ...10 ...11 12 13 ... 894