پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مالی
با عنوان : ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
دانشگاه امام صادق
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
عنوان :
ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش چشمگیری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور ایفا می نمایند سرمایه گذاری در این شرکت ها می بایست عوامل متعدد تاثیر گذار بر آنها را ارزیابی نمایند . البته این شناسایی و ارزیابی مستلزم به کارگیری سرعت و دقت لازم می باشد چرا که در جهان امروزی تصمیم گیری ها شتاب زیادی به خود گرفته است فرایند تحلیل سلسه مراتبی که در این پایان نامه در خصوص آن بحث شده است یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری است که در آن همه معیار های کمی و کیفی که در اخذ تصمیم به کار میروند ،در نظر گرفته شده است . این فرایند با انجام یکسری مقایسات زوجی انجام گرفته و این مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در راستای گزینه های رقیب مشخص می سازد . در نهایت منطق ahp به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه حاصل آید در این تحقیق 33 معیار انتخاب گردیده که اغلب آنها عملکرد مدیرت را نشان می دهند .
این 33 معیار برای 19 شرکت متعلق به صنایع موتوری و حمل و نقل محاسبه گردید . میزان اعتبار مقایسات از طریق رخ سازگاری مورد ارزیابی قرار می گیرد . برای انتخاب چند نسبت از بین نسبت های ارائه شده از تکنیک تجزیه عاملی استفاده گردید .
تعداد صفحه :116
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
با عنوان : بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار بورس اوراق بهادار تهران
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده علوم اداری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
موضوع :
بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار بورس اوراق بهادار تهران 
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه :
با مطرح شدن به کار گیری بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر این بخش بحث تجدید حیات بورس اوراق بهادار تهران مطرح گردید و علت آن به واسطه نقشی بود که سازان بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست خصوصی سازی واحد های اقتصادی بازی می کرد .
هدف دولت از اجرای سیاست خصوصی سازی جذب سرمایه و جلب سرمایه گذاران در فعالیت های مولد و اقتصادی بود تا بدینوسیله بتواند مقدمت رشد اقتصادی را فراهم نماید .
سازمان بورس در اجرای این سیاست از جایگاه مناسبی برخوردار می باشد در همین راستا فعالیت های زیادی جهت تجدید حیات بورس شروع و سازمان بورس یز از سال 1369 به خاطر نقشی که در اطلاع رسانی به بازار به بازار سرمایه برعهده داشته و همچنین مطلع نمودن عموم مردم از روند بازار اقدام به محاسبه شاخص قیمت سهام نمود که یکی از کار های مثبت سازمان بورس بعد از انقلاب در آگاه نمودن و جلب سرمایه های مردم می باشد .
شاخص قیمت سهام روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان می دهد در واقع روند آن درجه موفقیت و با عدم موفقیت بازار سرمایه کشور می باشد . در هر تصمی جهت سرمایه گذاری دو فاکتور از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و مبنای امر سرمایه گذاری می باشد این دو فاکتور ریسک و بازده می باشد . هر سرمایه گذاری که افزایش ارزش سرمایه گذاری خود را تعقیب می نماید مجبور است که ریسک و عوامل تشکیل دهنده آن و بازده سرمایه گذاری را شناسایی و محاسبه نماید یکی از انواع ریسک ها ریسک سیستماتیک می باشد که ناشی از شریط محیطی بوده مدیریت کنترلی برروی آن ندارد این ریسک در ایران به لحاظ تغییرات شدید بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار بورس اوراق بهادار تهران .
تعداد صفحه :171
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر پرتفولیو بر ریسک غیر سیستماتیک سهم عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر پرتفولیو بر ریسک غیر سیستماتیک سهم عادی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (مالی )
با عنوان : بررسی تاثیر پرتفولیو بر ریسک غیر سیستماتیک سهم عادی در بورس اوراق بهادار تهران
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
بازارهای سرمایه جز ارکان اساسی سرمایه گذاری هر کشور محسوب می شود و هدف آن جمع آوری سرمایه های اندک و انتقال آن به وام گیرندگان به صورت کارا است . سرمایه گذاری باید به گونه ای انجام شود که بیشترین بازده را در شرایط ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده یکسن ایجاد ماید یکی از پیچیده ترین و پر چالش ترین موضوع در ادبیات مالی مدیریت اوراق بهادار و تحلیل سرمایه گذاری است ار آنجاییکه سرمایه گذاران تمیل دارند ریسک سرمایه گذاری شان به حداقل برسد به همین منظور سعی شده است تا تعیین شود که در بازار سرمایه ایران با چند سهم ریسک غیر سیستماتیک از بین می رود .
در این پایان نامه فرضیه و سوال پژوهشی که در نظر گرفته شده است به شرح زیر می باشند .
1.بین تنوع بخشی در سرمایه گذاری و ریسک پرتفوی رابطه معکوسی وجود دارد .
2.دامنه بهینه تعداد سهام پرتفوی به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران چیست ؟
این تحقیق با استفاده از آزمون f نشان می دهد که براس کاهش ریسک غیر سیستماتیک باید اندازه پرتفوی را افزایش داد یا به عبارت دیگر یک رابطه معکوس بین اندازه پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک وجود دارد . همچنین جهت تعیین این موضوع که تا چه حد می توان ریسک غیر سیستماتیک را کاهش داد از آزمون t استفاده شده است .
این کار از طریق آزمون اختلاف میانگین متوالی انحراف معیار پرتفوی ها با افزایش تدریجی در اندازه پرتفوی انجام شده است .
تعداد صفحه :117
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM)
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت
با عنوان : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM)
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت
عنوان :
بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه
هم اکنون شرکتها و سازمانها بیشتر و بیشتر به این درک می رسند که باید مشتریان خود را در مرکز سازمان قرار دهند و از یک فرآیند قدرتمند استراتژیک مشتری محور حمایت کنند که شامل ثبت اطلاعات مشتریان، تقسیم بندی مشتریان، بررسی مشتریان، سرمایه گذاری در تکنولوژی و مدیریت مشتریان می باشد(Brown, 2000).
تلاش در جهت مرکزیت بخشیدن مشتریان در سازمانها به دهه 1960 بر می گردد. زمانیکه تمرکز بازار یابی از مدیریت محصول یا تلاشهای بازار یابی به مدیریت سود آوری هر یک از مشتریان در طول دوره ارتباطشان با سازمان تغییر کرد. این امر منجر به سوق یافتن اکثر مباحث به سمت بازاریابی رابطه مند[1] در دهه 1980 گردید(Hakansson,1988 ؛,1983 Berry). هدف بازار یابی رابطه مند شناسایی نگهداری و ایجاد شبکه ای با هریک از مشتریان و کوشش دائم در راستای تقویت این شبکه به منظور دستیابی به منافع دو طرفه از طریق تماسهای متقابل و خاص باهر مشتری و ایجاد ارزش افزوده در دوره ای بلند مدت استShani&chalasani,1992:34)).
با این وجود بازاریابی رابطه مند اساسا بر روی استراتژی تمرکز کرده و فاقد یک دیدگاه کل نگر نسبت به فرآیندهای تجاری مرتبط است. در حالیکه مدیریت روابط مشتریان[2] نه تنها بر یک استراتژی جامع، بلکه بر فرآیند جذب ، نگهداری و شریک شدن با مشتریان منتخب بمنظور ایجاد ارزش فوق العاده ای هم برای شرکت و هم مشتریان تمرکز می نماید(Buern&Schierholz&kilbe&Brenner,2005:575). بنا به گفته چالسی و کیس شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد نگرش روابط مشتریان از آخرین دهه قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفته است (مهدوی­نیا،قدرت­پور،1384). مدیریت روابط مشتریان به فرآیند استراتژیک شکل دادن ارتباط بین شرکت و مشتریانش با هدف حداکثر کردن ارزش هر مشتری در حال حاضر و در کل دوره ارتباط برای شرکت و در عین حال حداکثر ساختن رضایت مشتری، اشاره دارد(Raja gopal,2005:308 &Sanchez) ،در تعریفی دیگر مدیریت روابط مشتریان (CRM) را یک سیستم اطلاعاتی مدیریت می دانند که روابط متقابل مشتریان با شرکت را پیگیری می نماید و به کارمندان اجازه می دهد تا فورا به اطلاعاتی در رابطه با مشتریان از قبیل خریدهای قبلی، سوابق دریافت خدمات، نارضایتی ها و تماس های گرفته شده پیرامون مشکلات حل شده آنها دست پیدا کنند.
سیستم مدیریت روابط مشتریان غالبا با دیگر سیستمهای حمایت تصمیم گیری در کلیه حوزه های عملیاتی از قبیل سیستم برنامه ریزی منابع شرکت،[3] سیستم اطلاعاتی ویژه[4]، سیستم مدیریت زنجیره ارزش[5] و مدیریت چرخه زندگی محصول[6] تداخل پیدا می کند(:103 2007، Nomby & sherif & Nguyene ).
در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمانهای دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند(ابطحی، صلواتی،1385: 3). بررسی موضوعی تحت عنوان مدیریت دانش[7] برای اولین بار با گزارش سالیانه 1994 شرکت سوئدی به نام اسکاندیا شروع شد ولی تلاش عمده در این خصوص در حقیقت در سال 1991 به آغاز شد(لطیفی ،1383: 1) در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. این ترتیب برخوداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد.
دانش بواسطه نزدیکی به تصمیم ها و اقدامات سازمانی به مراتب بیش از داده ها و اطلاعات می تواند باعث بهبود عملکرد شده و در نتیجه کیفیت خدماتی سازمانها را بطور عام و سازمانهای دولتی را بطور خاص بهبود بخشد (ابطحی، صلواتی، 1385: 4،3).
1-2 بیان مساله
مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM) اخیراً توجهات گسترده ای را در جهان تجارت و دانشگاهها بخود معطوف کرده است. هر دو رویکرد بر تخصیص دادن منابعی به منظور حمایت از فعالیتهای تجاری در جهت دستیابی به مزیتهای رقابتی تمرکز دارند.
مدیریت روابط مشتریان بر مدیریت روابط بین شرکت و مشتریان حال و احتمالی به عنوان کلید موفقیت تاکید دارد، یک رابطه خوب با مشتریان منجر به رضایت بیشتر مشتری می گردد.
در طبقه بندی مشتریان، مشتریان خشنود وفادار، مشتریان باارزشتری برای سازمانها هستند چرا که کسب درآمد بیشتر منوط به وجود آنها است.
مدیریت دانش به دانش در دسترس سازمان به عنوان یک عامل مهم موفقیت نگاه می کند. کلیه شرکتها با دانش بالا، می توانند سریعتر، ارزانتر و با کیفیت تر از سایر شرکتها به نتایج دست پیدا کنند. دانش سازمان از مشتریان، بازارها و دیگر عوامل مرتبط موثر اجازه استفاده سریعتر از فرصتها را داده و انعطاف پذیری بیشتری را در هنگام عکس العمل نسبت به تهدیدها به دنبال خواهد داشت.
در سالهای اخیر، بیشتر شرکتهای دانش به موفقیت چشم گیری دست یافته اند، موفقیتی که در عملکرد بازار بورس آنها نمایان است. اکنون ساپ، تولیدگر نرم افزار، در سرمایه گذاری بازار بورس، فلکس واگن را پشت سر می گذارد. شرکت انیترنتی نت اسکیپ، از اپل پیشی گرفته است، مایکروسافت به عنوان یکی از هوشمندترین صنایع، شرکتهای غول پیکر صنعتی مثل بوینگ و کداک را به حاشیه می راند. در حال حاضر اندازۀ ساختمان های صنعتی و اداری یک شرکت، دیگر میزان معتبری برای اهمیت و قابلیت صنعتی آن نیست.(حسینی خواه ،1385 :12)
تعداد صفحه :130

قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
با عنوان : بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نیشابور
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( M . Sc )
موضوع
بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه
مدیریت و یا عامل انسانی مهم‌ترین دلیل تحولاتی است که امروز بشر در همه زمینه‌ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن است. در واقع عامل انسانی است که تفاوت‌های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته‌اش را رقم زده است. اگر این عامل از زندگی روزمره حذف شود در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی انسان حذف می‌شود. برای تغییر و حرکت بسوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی چون سرمایه، مواد اولیه و غیره مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل نیروی انسانی است. در واقع ثروت و دارایی هر جامعه‌ای تنها و تنها نیروی انسانی است. این دیدگاه شاید افراطی بنظر برسد ولی واقعیت‌های موجود در جوامع گوناگون این امر را ثابت می‌کند. اگر یک جامعه را با همه امکانات مادی و ثروت‌های بیکران با جامعه‌ای که از همه این امکانات بی‌بهره است مقایسه کنیم و مشاهده کنیم که جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتری برخوردار است تنها عاملی که این مسئله را ایجاد کرده باید عامل انسانی باشد. در زمینه امور اقتصادی و تجاری مانند همه دیگر بخش‌های اجتماعی عامل انسانی مهم و حیاتی است.
امروزه دیگر توجه صرف به برنامه ریزی و فرآیندها کافی نیست چراکه این افراد هستند که برنامه ریزیها و فرآیندها را جامه عمل می پوشانند. حفظ انگیزه و تعهد افراد در زمان بروز تغییرات گسترده، در زمره‌ دشوارترین چالشهایی است که رهبران در تمامی سطوح با آنها مواجهند. شرکتها باید در زمینه‌ فعالیت ‌های داخلی وخارجی خود انعطاف‌پذیرتر باشند. ماهیت تغییرات امروزی مؤید چالشی کلی برای تمامی کسانی است که در سمتهای رهبری قرار دارند. برای رفع این چالشها، رهبران باید بتوانند فضایی سازمانی خلق کنند که در آن نه تنها عملکرد بلکه حس غرور و هدفمندی تقویت میگردد.
نخستین توجهی که در عرصه مدیریت و تجارت به صورتی جدی به رفتار مناسب با عوامل انسانی مبذول گشت به التون مایو استاد دانشگاه هاروارد مربوط می‌شود. وی در تحقیقاتی که در شرکت برق وسترن انجام داد و به تحقیقات هاثورن معروف شد به این نتیجه مهم رسید که توجه به عامل انسانی مهم ترین ابزار در رشد انگیزش و بهره‌وری سازمان‌ها و کارکنان آنها است. در واقع بعد از آنکه تیلور اصول مدیریت علمی خود را منتشر و اجرا نمود انقلابی در بهره‌وری سازمان‌ها رخ داد، اما به همان نسبت اداره سازمان‌ها را به سمت شیوه‌های مکانیکی که موجب کاهش رضایت کارکنان می‌شد سوق داد. تلاش‌های التون مایو که در واقع آغازگر جنبشی نوین در عرصه مدیریت بود و به مکتب رفتارگرایان معروف گشت باعث شد مدیران و نخبگان تجاری توجهی ویژه به عامل روحیه انسانی در داخل و خارج از سازمان نمایند. شکوفایی شیوه رفتارگرایان مربوط به سال‌های ۱۹۳۰ می‌شود با این وجود تا به حال این بینش اعتبار خود را حفظ نموده است. طوری که حالا در تقسیم‌بندی‌هایی که برای نگرش مدیریتی مدیران به کار می‌رود آنها را به دو دسته کارمندگراها و کارگراها تقسیم می‌کنند که در واقع تمایزی است بین کسانی که اولویت و تمرکز خود را بر انجام کار بدون توجه به روحیه دیگران می‌دهند و کسانی که روحیه کارکنان و انگیزش آنان را در نظر می‌گیرند. ناگفته پیداست بهترین شیوه روشی است که هر دو وجه را یعنی کارگرایی و کارمند گرایی را در اوج دارا باشد.
در نهایت می توان گفت در فضای جدید و پر چالش کسب و کارهای امروزی، واقعیات‌ انسانی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارند.( دانیل گلمن)
بیان مسئله و اهمیت تحقیق
امروزه در سازمانهای تجاری و علی الخصوص سازمانهایی که محصول آنها خدمات است ، انجام بازاریابی هوشمندانه توسط بازاریابان و فروشندگان هوشمند امری است بدیهی که توجه به این مسئله و جذب نیروی انسانی با هوش بسیار حیات ی است . اما زمانی که از هوش صحبت می شود اولین موضوعی که به ذهن می آید بهره هوشی و استفاده از افرادی با IQ بالاتر است . مشاهدات و مطالعات حاکی از آن است که بسیاری از افراد که دارای IQ یا بهره هوشی بالاتر از متوسط هستند در عمل توفیق چندانی در تحصیل و اشتغال ندارند . برخلاف باور قدیمی و رایج بین عموم مردم ، هوش بهر یا IQ به تنهایی در موفقیت افراد در ابعاد ذکر شده نقش چندانی ایفا نمی کند. امروزه در کشورهای پیشرفته بحث بهره هیجانی و هوش هیجانی مطرح شده است و در مراکز صنعتی و بسیاری از سازمانها به خصوص مصاحبه های استخدامی کاربرد فراوان دارد اگر تا دیروز به هوش بهر یک فرد توجه می شد امروز بیشترین تاکید برای معیارهای استخدامی، هوش هیجانی فرد است ، البته مشروط برآن که فرد از یک بهره هوشی طبیعی نیز برخوردار باشد. همچنین تحقیقات انجام شده نشان داده که امروز ۱۰٪ از افرادی که از کار اخراج می شوند به علت عدم توانایی و لیاقت از شغل خود اخراج می شوند ، اما ۹۰٪ افراد به دلیل مشکلات ارتباطی و عدم سازگاری که ناشی از ضعف شخصیتی و هیجانی است از کار خود برکنار می شوند . با همه این تفاسیرسازمانهای ما با هوش هیجانی واهمیت پرداختن به آن بیگانه بوده و آشنایی لازم را نداشته .لذا دراین تحقیق سعی برآن است که اولاهوش هیجانی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و ثانیا تاثیر آن را در عملکرد بازار یابان و یا فروشندگان صنعت بیمه مورد بررسی قرار دهیم
اهداف تحقیق
1- پرداختن به واژه هوش هیجانی و شناساندن آن به مدیران و اهمیت آن در مدیریت بیمه.
2- برقراری ارتباط بین هوش هیجانی بازاریابان و عملکرد آنها در سازمان
فرضیات تحقیق
فرضیه اهم : هوش هیجانی با عملکرد بازار یابان بیمه رابطه معنی دار دارد
فرضیه اخص1) خودآگاهی با عملکرد بازاریابان بیمه رابطه معنی دار دارد.
فرضیه اخص 2) به کارگیری درست هیجانها (خود مدیریتی) با عملکرد بازار یابان بیمه رابطه معنی دار دارد.
فرضیه اخص 3) خود انگیزی (انگیزش) با عملکرد بازار یابان بیمه رابطه معنی دار دارد.
فرضیه اخص 4) همدلی با عملکرد بازار یابان بیمه رابطه معنی دار دارد.
فرضیه اخص 5) حفظ ارتباطها( مدیریت رابطه) با عملکرد بازار یابان بیمه رابطه معنی دار دارد.
روش تحقیق
1- نوع تحقیق: نوع تحقیق بر حسب هدف تحقیق ماهیت کاربردی داشته وبر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پبمایشی قرار می گیرد.
2- ابزار تحقیق: دراین تحقیق از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است .
3- روش مطالعه : از مطالعه کتابخانه ای برای بدست آوردن اطلاعات لازم استفاده شده است .
قلمرو تحقیق
1- زمان : پائیز و زمستان 1387 و بهار 1388
2- مکان : ایران ، استان خراسان رضوی  
3- موضوع: بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد فروشندگان( بازاریابان) بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی
روش تحلیل داده ها
به منظور آزمون فرضیات تحقیق از فنون آماری ذیل استفاده می شود:
1- ضریب همبستگی پیرسون
2- آزمون ضریب همبستگی
3- آزمون zفیشر
4-آزمون t
تعداد صفحه :101

قیمت : شش هزار تومان


***
—-