در پاسخ به: سرپرستی زنان مجرد

 

سلام
موضوع جالبیه
اما خب طبیعیه به آقایون این حقو ندن
چون تیمارداری وپرستاری و تربیت کارزنانس
آقایون که فقط می تونن خرج بدن
می تونن فقط هزینه های بچه رو بدن نه سرپرستی
درثانی
مگه تجرد قبیحه که دادن بچه به اونا باعث بشه قبح زدایی بشه
بنابه هرشرایطی زن ازدواج نکرده نباید که از لذت مادر بودنم محروم بشه
https://kosar-esfahan.kowsarblog.ir/