1398/07/30

پایان نامه نوآوری محصول:طبقه بندی انواع دانش

 گذاری دارد و می توان آن را به صورت مکتوب و مستند بیان نمود . دانش صریح را می توان به شکل کلمات و اعداد و نیز به شکل خصوصیات کالا ، دستورالعمل ها و قواعد کار تبدیل کرد . اما دانش ضمنی دانش شخصی است که به سختی می توان آن را مستند و کد گذاری نمود . به همین دلیل انتقال بسیار مشکل است . این نوع از دانش بیشتر ناشی از تجارب و مهارت های کارکنان است ( شریف زاده ، مولایی ، 1387 ).

انواع متعدد دانش به شرح زیر تقسیم کرده اند :

دانش عمومی : دانشی است که به صورت سازگاری متقابل ، درنهاد اجتماعی مشخص شده است .

دانش فردی : دانشی است که متعلق به فردی واحد می باشد و با دیگران تسهیم نشده است .

دانش درونی : دانشی است که فقط درون نهاد اجتماعی مشخص قابل دسترس می باشد .

دانش برونی : دانشی است که فقط خارج از نهاد اجتماعی مشخص قابل دسترس می باشد .

ابطحی به نقل رنه جورنا در مقاله ای با عنوان « انواع دانش و اشکال مختلف سازمانی » سه نوع دانش را نام می برد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانش نهان : که قابل مشاهده نبوده و درتجارب ، فرهنگ و ارزشهای یک فرد یا سازمان نهفته است .
دانش صریح : آشکار و کد گذاری شده است .
دانش نظری و تئوریکی : دانشی که از تخصص های عمیق افراد سرچشمه می گیرد و ویژگیهای این نوع از دانش بیش تر شبیه به دانش نهفته است ( ابطحی ، صلواتی ، 1385 ).
استراتژی رو به پیشتازی در بین رقبا استفاده پیشروانه از دانش موجود و ایجاد سریع تر دانش از رقبایشان تمایل دارند . استراتژی پویا در سازمان های ارتباط محور که دانش را بهره برداری می کنند ، ضمن اینکه مفاهیم جدید را استخراج و کشف می کنند ، بکار می رود ومناسب است ( اعرابی ، موسوی ، 1388 ).

 

2-1-5) نظریه  ها وفرایند های مدیریت دانش

تاکنون بسیاری از نویسندگان مدلهایی را در فرایند مدیریت دانش ارائه کرده اند (حدود 30 مدل) ،که برخی از آنها عبارتند:از مدل هیسگ[1](2000) ،مدل مارک ومک الروی[2] (2002) ، مدل بک من[3] (1999) ، مدل هفت c، APQC[4](1996) ، مدل ‌‌» بکووتیز» و«  ویلیامز »[5] (1999) ، مدل « نوناکا » و « تاکوچی »[6] (1995) ،مدل « پروبست» ، « روب » و« مهاردت »[7] (2002) (زاهدی ونجاری،1387،صص8-7 ).اکثر این مدلها ،فرض می شود که مرحله ها و فعالیتها اغلب همزمان ، گاهی اوقات پی در پی و بندرت در یک ترتیب خطی هستند (مینویی و همکاران ،1389،صص 50-52).

1398/07/30

تعریف بیمه و بیمه حمل و نقل کالا :

اصولاً بجز بیمه‏های عمر، بیمه عقدی است لازم، به موجب قانون مدنی ایران ((عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ نداشته باشند، مگر در موارد مشخص.))

هرگاه هر یک از طرفین یا هر دو بتوانند عقد را به میل خود فسخ نمایند آن عقد جایز است، در مواردی عقد ممکن است نسبت به یک طرف عقد لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. بیمه عمر را      می توان نسبت به بیمه‏گر لازم و نسبت به بیمه گذار جایز دانست.

4- انواع طبقه بندی در بیمه های باربری

بیمه باربری را می توان به سه طریق تقسیم بندی کرد :

الف) تقسیم بندی براساس طریقه حمل

ب) تقسیم بندی بر پایه مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافیائی

ج ) تقسیم بندی براساس نوع پوشش بیمه ای

الف) تقسیم بندی براساس طریقه حمل

به سه نوع است، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوائی، البته در بعضی حملها از دو یا سه روش حمل برای ارسال محموله ها استفاده می نمایند که به آنها حمل مرکب می گویند.

ب) تقسیم بندی براساس مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافیائی

1- بیمه حمل و نقل خارج از کشور یا بیمه های وارداتی – صادراتی – ترانزیت

2- بیمه حمل و نقل داخل کشور یا بیمه حمل و نقل داخلی

بیمه وارداتی : در این حالت مبدأ حرکت خارج و مقصد داخل ایران می باشد.

بیمه صادراتی : در این حالت مبدأ داخل ایران و مقصد خارج از ایران می باشد.

بیمه ترانزیت : مبدأ و مقصد در این نوع بیمه ها خارج از ایران می باشد، بطوریکه ایران در مسیر حمل قرارگیرد.

بیمه حمل و نقل داخلی : مبدأ و مقصد در بیمه های داخلی، داخل ایران می باشد.

ج ) تقسیم بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه ای

1- بیمه با شرایط تمام خطر[2]

2- بیمه با شرایط B

3- بیمه با شرایط C

4- بیمه با شرایط خسارت کلی[3]

4-1) حمل و نقل داخلی

همانطور که گفته شد مبدأ و مقصد در این نوع بیمه ها داخل کشور ایران می باشد.

بیمه نامه های باربری را می توان به چند شکل صادر نمود.

الف) بیمه نامه های عمومی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ب ) بیمه نامه با پوشش باز

ج ) بیمه نامه های ساده

الف )بیمه نامه های عمومی[4]

یک قرار داد کلی است که بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوقی وتعهدات طرفین مانند خطرات تحت پوشش، شیوه حمل معین می‏شود ودرآن با یک سرمایه بیمه‏ای معین ومشخص موافقت می گرددکه شامل حمل های متعددی می باشدوبه همین دلیل،قرارداد تا زمانی که سرمایه توافق شده از طریق حمل های متعدد به پایان رسد دارای اعتبار می باشد، همانطور که گفته شد در این قرارداد با شرایط و مسائل کلی قرارداد توافق می شود ولی مشخصات محموله، نام وسیله نقلیه، تاریخ حمل و میزان سرمایه حمل در زمان حمل باید به اطلاع بیمه گر برساند.  با چنین توافقی کلیه کالا هائی که بیمه گذار در آینده اقدام به حمل آنها می نماید، تحت پوشش بیمه ای قرار      می گیرد، مشروط بر اینکه بیمه گذار کلیه اطلاعات مربوط به حمل و نقل هر محموله را در اختیار بیمه گر قرار دهد. چنانچه مواردی در قرارداد موردموافقت قرارنگرفته باشدبایدقبل ازحمل کالا به اطلاع بیمه گر رسیده و موافقت وی اخذ شده باشد.

یکی از منافع این نوع قراردادها و بیمه نامه ها در این است، که برای حملهای مختلف نیاز به مراجعه بیمه گذار و صدور بیمه نامه از طرف بیمه گر نبوده و باعث کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت      می شود.

ب ) بیمه نامه با پوشش باز[5]

یکی از محدودیتهائی که در روش بیمه نامه با شرایط عمومی وجود داشت این بود که بیمه گذار در ابتدا صدور بیمه نامه صدرصد حق بیمه یا درصد بالائی از حق بیمه را پرداخت می نمود، و این خود مشکلی بود چرا که ممکن بود حملهای نهائی در ماههای دیگر حمل می‏گردید، لذا روش دیگری مطرح گردید بنام صدور بیمه نامه یا قرارداد به روش پوشش باز.

مشخصات اصلی این نوع قراردادها بشرح ذیل می باشد :

1) بیمه گر و بیمه گذار درباره بعضی موارد کلی، مانند نرخ و شرایط قرارداد – خطرهای تحت پوشش توافق می نمودند.  در این حالت دیگر نیاز نبود که بیمه گذار قبل از حرکت مشخصات وسیله نقلیه و سرمایه تحت پوشش را اعلام نماید بشرطی که کلیه حملهای بیمه گذار تحت پوشش بیمه دربیاید، و در صورتی که قسمتی از محمولات بیمه گذار بیمه نشود، بیمه گر می بایست کاملاً روی حملها کنترل لازم داشته باشد.

2) در این حالت با توافقی که بین بیمه گر و بیمه گذار انجام می‏شود هر یک هفته گواهی بیمه از سوی بیمه گر صادر می شود و حق بیمه متناسب با سرمایه های حمل شده از سوی بیمه گذار

1398/07/30

دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

فهرست مطالب

عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه

چکیده                                                                                                           1

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                                     2

1-1- مقدمه                                                                                                    3

1-2- بیان مسأله                                                                                              4

1-3- سوالات تحقیق                                                                                        6

1-4- فرضیات تحقیق                                                                                        6

1-5- پیشینه­ی تحقیق                                                                                        6

1-6- اهداف پژوهش                                                                                         8

1-7- روش تحقیق                                                                                           8

1-8- ساماندهی تحقیق                                                                                      8

1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه 9

1-9-1- اهمیت مطالعه تطبیقی                                                                                9

1-9-2- آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی تركیه و ایران               10

1-9-3- آشنایی با سیستم حقوقی  جمهوری اسلامی ایران و تركیه.                                                13

1-9-3-1- سیستم حقوقی ایران                                                                                                        13

1-9-3-2- سیستم حقوقی تركیه                                                                                                        14

1-10- بزهكاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و تركیه                                         15

1-10-1- بزه و بزهکار                                                                                        15

1-10-2- اقسام بزهکاری                                                                                      16

1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه                                                                           17

1-10-3-1- محیط فرهنگی                                                                                                              17

1-10-3-2- محیط طبیعی                                                                                                                17

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-10-3-3- محیط اقتصادی                                                                                                             17

1-10-4- تعریف طفل بزهکار                                                                               18

1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار                              19

1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل                                           20

1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان                                               20

1-10-8- كودكی و نوجوانی از دیدگاه جرم شناسی                                                        21

1-10-9- بزهكاری اطفال و نوجوانان                                                                        21

1-10-9-1- بزهكاری كودكان در تركیه                                                                                               22

1-10-9-2- طفل بزهكار در حقوق ایران                                                                                             23

1-10-9-3- طفل بزهكار در حقوق تركیه                                                                                             24

1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام             25

1-11-1- سیاستهای كلی حاكم بر بزهكاری اطفال و نوجوانان در ایران                                  25

1-11-2- سیاست تركیه در قبال بزهكاری اطفال و نوجوانان                                              26

1-11-3- اصول عمومی و تدابیر خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ایران و تركیه   27

1-11-3-1-اصل برائت                                                                                                                   27

1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین كیفری                                                                                28

1-11-3-3-اصل قانونی بودن                                                                                                           29

1-11-3-4-اصل شخصی بودن                                                                               30

1-11-3- 5-اصل تساوی مجازاتها                                                                                                      30

1-11-3-6-تدابیر خاص                                                                                                                 31

1-11-3-7- عدم برچسب زنی                                                                                                         31

1-11-3-8- جرم زدایی                                                                                       32

1-11-3-9-كیفر زدایی                                                                                                                   33

1-11-3-10-جرم انگاری                                                                                     34

1-12- مسئولیت كیفری                                                                                    35

1-12-1- سن مسئولیت كیفری در حقوق ایران و تركیه                                                   35

1-12-1-1- سن مسئولیت كیفری اطفال در ایران                                                                                   35

1-12-2- مسئولیت كیفری و سن مسئولیت كیفری در حقوق تركیه                                       35

1-12-2-1-كودكانی كه 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند                                                40

1-12-2-2-كودكان صغیر و لال كه 16 سالگی شان را به اتمام نرسانده­اند                                                      40

1-12-2-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاری كودكان در تركیه                                                            41

1-12-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاری اطفال و نوجوانان در ایران                                      42

فصل دوم : تعاریف و مفاهیم                                                                                              44

2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران                                        44

2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل                                                                           44

2-1-2- جرائم بر ضد اموال                                                                                   45

2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان                                                                          45

2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی                                                           46

2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه                                                                  46

2-2-1- اعتیاد به مواد مخدر                                                                                   46

2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان                                                                            47

2-2-3- گدائی و ولگردی                                                                                     47

2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                                                                 48

2-3-1- عوامل بزه زای خارجی                                                                              49

2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی                                                                49

2-3-2-1- آلودگی های خانواده                                                                                                        50

2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده                                                                        51

2-3-2-3- قیود خانوادگی                                                                                                               52

2-3-2-4- فقدان والدین                                                                                                                 53

2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی                                                                                                  54

2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                     56

2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم»                                                                     56

2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                                                  56

2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل                                                                57

2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده                                                                                        57

2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین                                                                                     57

2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان                                                      57

2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده                                                                                 58

2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان                                                       58

2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس                                                                                               58

2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان                                                                                                    59

2-5-1-7- مشورت با فرزندان                                                                                                          59

2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان                                                                                             59

2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب                                                                                                 60

2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان                                                                                   60

2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی                                                                                             60

2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب                                                                              61

2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری                                                                                   61

2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری                                                                                         61

2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه                                                      62

2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر                                                                                                            63

2-5-3-2- سرقت                                                                                                                                     64

2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال                                                                                                          65

2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور                                                                                         65

2-5-3-4- سقط جنین                                                                                                                   66

2-5-3-5- جیب بری                                                                                                                     66

2-5-3-6-جرایم همراه با خشونت                                                                                                     67

2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه                                                          68

2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه                           69

2-6-1-1- خانواده                                                                                                                        69

2-6-1-1-1- نقش والدین                                                                                                                 71

2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان                                                                                                 71

2-6-1-1-3- اعتیاد والدین                                                                                                                 72

2-6-1-1-4- رفتار والدین                                                                                                               72

2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده                                                                                  73

2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان                                                                                                       75

2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده                                                                                              76

2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه                                     77

2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده                                                                 78

2-6-2-2- علل اقتصادی                                                                                      79

2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                        80

2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال                                                         81

2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان                                                                   82

2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                       83

فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری                                                                            85

3-1- مقدمه                                                                                                    85

3-2- درجات مختلف مسئولیت                                                                         86

3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق                                                  86

3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی                                              87

3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی                                                                       87

3-3- سن شروع مسئولیت کیفری                                                                        87

3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن                                                         88

3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال                                                                  89

3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ                                                                                    89

3-5-2- مفهوم عملی بلوغ                                                                                     89

3-6- مسئولیت جزائی اطفال                                                                               90

3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304                                                 90

3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال                                                                               91

3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال                                                                                      91

3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال                                                                                      91

3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار                                                          92

3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار                                           93

3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام                                                  93

3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن                                                           94

3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت                                                          95

3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)                                    95

3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم                                                 96

3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی                                                                                             96

3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی                                                                                              96

3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن                                                                                               97

3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها                                                                98

3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه                                                                         98

3-13-2- استاد معرفت                                                                                        98

3-13-3- علامه حلی                                                                                          98

3-14- نتیجه گیری                                                                                             99

فصل چهارم :                                                                                                                        100

4-1- تشكیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ایران                                         100

4-1-1- تحولات كیفری اطفال در ایران                                                                      102

4-1-1-1- ایران قبل از اسلام                                                                                                          102

4-1-1-2- دوران اسلام                                                                                                                  103

4-1-1-3- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال                                            103

4-1-1-4- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق                                                                            107

4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378                                                           108

4-1-1-5-1- دادگاه اطفال                                                                                                              108

4-1-1-6- دادرسی ویژه كودكان و نوجوانان                                                                                         109

4-1-1-7- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال                                                                                  110

4-1-1-8- نقش دادستان در رسیدگی به بزهكاری اطفال و نوجوانان                                                                        110

3-1-1-9- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهكاری اطفال و نوجوانان                                                                        111

4-1-2- صلاحیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار                                112

4-1-2-1- صلاحیت شخصی                                                                                                                         112

4-1-2-2- صلاحیت ذاتی                                                                                                               114

4-1-2-3- صلاحیت محلی                                                                                                              115

4-2- تشكیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركیه                        116

4-2-1- تاریخچه محاكم اطفال در تركیه                                                                     116

4-2-1-1- خصوصیات محاكم اطفال در تركیه                                                                                       117

4-2-1-2- تأسیس دادگاهها                                                                                                             118

4-2-1-3- وظایف محاكم                                                                                                                118

4-2-1-4- حوزه قضایی دادگاهها                                                                                                      119

4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال                                                                                               119

4-2-1-6- دفتر ویژه دادستان در خصوص كودكان و وظایف آنها                                                                119

4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان                                                                                                   120

4-2-1-8- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاههای تركیه                                              121

4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمایی                                                                                               120

4-2-1-10- اقدامات نظارتی و نگهداری                                                                                             120

4-2-1-11- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاههای تركیه                         121

4-2-1-12- نگاهی به دادرسی اطفال بزهكار در سیستم حقوقی تركیه                                                          122

4-2-1-12-1- اصول دادگاههای اطفال در تركیه                                                                                                124

4-2-1-12-2- نقش قاضی در دادگاه اطفال                                                                                         126

4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه                   127

4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران                                    127

4-3-1-1-کشف جرم                                                                                          127

4-3-1-2- تعقیب                                                                                                                         128

4-3-1-3-تحقیق مقدماتی                                                                                                                130

4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران                                                                                               133

4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام                                                                                           133

4-3-1-6- قرار وثیقه                                                                                                                     133

4-3-1-7- نگهداری موقت                                                                                                              133

4-3-1-7-1-  فقدان ولی یا سرپرست                                                                                                    133

4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام                                                                                          134

4-3-1-8- نگهداری احتیاطی                                                                                                           134

4-3-1-9- دادرسی                                                                                                                       135

4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال                                                                                                     136

4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی                                                                                           136

4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل                                                                                                       137

3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه                                       138

3-3-2-1- کشف جرم                                                                                                                    138

4-3-2-2- بازجویی                                                                                                                       139

4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی                                                                                                           139

4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی                                                                                                  139

4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک                                                                                              140

4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد                                                                     140

4-3-2-7- بدرقه کودک                                                                                                                  140

4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک                                                                                          140

4-3-2-9-کنترل قضایی                                                                                                                  141

4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت                                                                                                        141

4-3-2-11-تعقیب و محاکمه                                                                                                            141

4-3-2-12-گرفتن حکم فوری                                                                                                          141

4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت                                                                        142

4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک                                                                                       142

4-3-2-15- بیماری روانی                                                                                                               142

4-3-2-16-کنترل و نظارت                                                                                                              142

4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی                                                                                      143

4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه                                   143

4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران                                                         143

4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی                                                                                         145

4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت                                                                                          145

4-4-1-3- جبران خسارت                                                                                                              145

4-4-1-4- اعمال مجازات                                                                                                                146

4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه  قانون مجازات اسلامی جدید                                 146

4-4-2-1- حذف تعزیر افراد نابالغ                                                                                                     148

4-4-2-2- رشد کیفری                                                                                                                   149

4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته                                                                                                       150

4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص                                                        152
4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید                                                                    152

4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید                                                  153

1398/07/30

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC

مهندسی برق – مخابرات
عنوان :
انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
ارسال ویدئو به روی شبکه های AD HOC بیش از هر شبکه بی سیم دیگری با چالش روبرو است. ارتباطات در شبکه های AD HOC به شدت اختلال پذیر هستند زیرا حرکت گره ها، تداخل، فیدینگ و عدم وجود زیر ساخت، همگی مسائلی هستند که محیطی کاملا تصادفی را ایجاد می کنند، لذا جهت کنترل این مسائل تصادفی بایستی از روش های وفقی استفاده نمود تا بتوان با بازده بهتری از منابع رادیوئی شبکه استفاده نمود .
در این راستا در این طرح با استفاده از یک روش وفقی سعی بر آن است تا کیفیت دریافت ویدئو را در گیرنده بهبود بخشید و برای نیل به این هدف به تغییر وفقی سه پارامتر ) 1: اندازه منظومه مدولاسیون (2 ( MQAM، ) نرخ ارسال سمبل و ) 3 طول بسته ها، پرداخته و اثر این روش وفقی را به روی کیفیت سیگنال ویدئویی دریافتی در گیرنده بررسی کرده و در آخر پیشنهادهایی جهت به کارگیری این روش وفقی ارائه می

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شود و البته نکته ای که بایستی در این میان مورد توجه قرار گیرد این است که بایستی نیازمندیهای داده های ویدئویی جهت پخش بلادرنگ و بدون وقفه که شامل ) 1: تاخیر (100 تا 700 میلی ثانیه ) 2، ) نرخ ارسال (0,1 تا 10 مگا بیت در ثانیه) 3و ) نرخ خطای بیت (یک بیت در یک صد هزار بیت)، است برآورده گردد. جهت 1 پیاده سازی این طرح مدلی که تا حد ممکن با واقعیت مطابقت دارد را در محیط شبیه سازی ns-2 تعریف نموده و سپس روش وفقی را به روی آن اجرا می نمائیم و پس از آن با بررسی اثر پارامترهای مختلف روش وفقی به کار گرفته شده به روی بازده شبکه بخصوص از نظر 2 گذردهی روشی اتخاذ می شود که به بیشترین گذردهی در شرایطی دست یافت که نرخ خطای بیت از یک طرف و تاخیر از طرف دیگر تخریب نگردند و در نهایت با به کارگیری روش وفقی و بررسی کیفیت ویدئوی دریافتی در گیرنده مشاهده می گردد که به کارگیری روش وفقی 3 پیشنهادی باعث بهبودی مساوی 10 دسیبل در قله سیگنال به نویز نسبت به روش غیر وفقی می گردد.
 

1398/07/30

پایان نامه ارشد:گونه‌شناسی نقوش گیاهی تزئینات ابنیه غیرمذهبی کاشان

استاد راهنمای بخش عملی
جناب آقای کاظم خراسانی
 

اسفند 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل نخست

معرفی کلیات پژوهش و مبانی نظری و تحقیق

1-1 معرفی کلیات پژوهش…. 15

1-1-1 بیان مسأله. 15

2-1-1 اهداف پژوهش…. 16

3-1-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 17

4-1-1 سؤالات تحقیق.. 17

1-4-1-1 سؤال اصلی.. 17

2-4-1-1 سؤالات فرعی.. 17

5-1-1 پیشینه تحقیق.. 18

6-1-1 روش تحقیق و شیوه‌های مورد استفاده. 19

2-1 مبانی نظری و تحقیق.. 20

1-2-1 تعریف تزئین.. 21

2-2-1 تزئین در هنر معماری ایران. 22

3-2-1 انواع تزئینات در معماری اسلامی.. 24

1-3-2-1 آجرکاری.. 24

2-3-2-1 کاشی‌کاری.. 25

3-3-2-1 گچبری.. 27

4-3-2-1 مقرنس…. 29

5-3-2-1 آینه‌کاری.. 30

6-3-2-1 کتیبه. 30

4-2-1 عناصر تزئینی وابسته به معماری بناهای ایران. 31

1-4-2-1 طرح کنگره تزئینی.. 32

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-4-2-1 طرح تزئینی مربع چرخان. 33

3-4-2-1 طرح تزئینی سلسله مثلث‌ها 33

4-4-2-1 طرح تزئینی برگ کنگری 34

5-4-2-1 طرح تزئینی گل چندپر یا گلچه. 34

6-4-2-1 طرح دوایر مشبک…. 35

7-4-2-1 طرح تزئینی قاشقی.. 36

5-2-1 تعریف نقش…. 36

1-5-2-1 نقوش جاندار. 37

1-1-5-2-1 نقوش انسانی.. 37

2-1-5-2-1 نقوش حیوانی.. 38

2-5-2-1 نقوش گیاهی.. 38

1-2-5-2-1 اسلیمی.. 38

2-2-5-2-1 ختایی.. 39

3-5-2-1 نقوش هندسی.. 40

فصل دوم

 شهر کاشان و معرفی ابنیه غیر مذهبی و بررسی تزئینات معماری

1-2 کاشان، وارث تمدن سیَلْک کهن.. 43

2-2 معرفی ابنیه غیرمذهبی کاشان. 45

3-2 ویژگی‌های ابنیه کاشان. 46

1-3-2 درون‌گرایی.. 46

2-3-2  معماری محجّبه. 46

3-3-2 حفظ حقوق همسایگی.. 46

4-3-2  قرینه‌سازی.. 47

5-3-2 تناسب در معماری.. 47

6-3-2 انسان‌دوستی و صفا 48

4-2 معرفی خانه‌های معروف کاشان. 49

1-4-2 خانه بروجردی‌ها 49

1-1-4-2 بخش‌های خانه بروجردی‌ها 49

1-1-1-4-2 بخش‌ بیرونی.. 49

2-1-1-4-2 بخش‌ اندرونی.. 50

2-1-4-2 مواد و مصالح بکار رفته در بنا 50

3-1-4-2 تزئینات وابسته به معماری در خانه بروجردی‌ها 50

1-3-1-4-2 تزئینات کاشی‌کاری.. 52

2-3-1-4-2 تزئینات آجری.. 52

3-3-1-4-2 تزئینات گچبری.. 53

4-3-1-4-2  نقاشی و رنگ‌آمیزی.. 55

5-3-1-4-2 آینه‎کاری.. 57

2-4-2 خانه عباسیان. 58

3-4-2 خانه طباطبایی‌ها 61

1-3-4-2 سه بخش اصلی خانه طباطبایی‌ها 63

4-4-2 خانه عامری‌ها 64

5-4-2 خانه کاشانیان. 65

6-4-2 خانه احسان. 66

7-4-2 خانه بنی‌کاظمی.. 67

8-4-2 خانه حکیم‌باشی.. 69

9-4-2 خانه تاریخی آل‌یاسین.. 69

10-4-2 خانه تاج.. 70

11-4-2 خانه لسان‌الملک…. 72

12-4-2 خانه جهان‌آرایی.. 72

13-4-2 خانه سجادی.. 72

14-4-2 خانه شریفان. 73

15-4-2 خانه علاقبند. 75

16-4-2 خانه عطارها 75

17-4-2 خانه باکوچی.. 77

18-4-2 خانه دستمالچی.. 77

19-4-2 خانه اصفهانیان. 78

20-4-2 خانه کارخانه‌چی.. 79

21-4-2 خانه مرتضوی.. 80

22-4-2 خانه رضاحسینی.. 81

23-4-2 خانه صالح.. 82

24-4-2 خانه تهامی.. 83

5-2 تزئینات معماری باغ و عمارت فین.. 85

6-2 تزئینات معماری بازارکاشان. 87

7-2 تزئینات معماری آب‌انبارهای کاشان. 88

1-7-2 آب‌انبار سرپله. 89

2-7-2 آب‌انبار میان چال. 89

3-7-2 آب‌انبار حاج سیدحسین صباغ. 89

4-7-2 آب‌انبار میرسیدعلی.. 89

5-7-2 آب‌انبار کوشک صفی.. 89

6-7-2 آب‌انبار مسجد وزیر(درب اصفهان) 89

8-2 تزئینات معماری حمام‌های عمومی کاشان. 90

1-8-2 حمام سلطان امیراحمد. 90

2-8-2 حمام مرحوم عبدالرزّاق‌خان کاشی.. 91

3-8-2 حمام میرعماد. 92

4-8-2 حمام گذرنو. 92

5-8-2 حمام‌های باغ فین.. 92

6-8-2 حمام اردهال. 92

7-8-2 حمام نیاسر. 92

8-8-2 حمام بازار. 92

9-2 تزئینات معماری کاروانسراها و تیمچه‌های کاشان. 93

1-9-2 کاروانسرای مرنجاب… 93

2-9-2 کاروانسرای سن‌سن.. 93

3-9-2 کاروانسرای گمرک یا وکیل.. 93

4-9-2 کاروانسرای مرحوم آقامهدی وکیل الرعایا 94

5-9-2 تیمچه و کاروانسرای جناب جلالتمآب امین‌الدوله. 94

6-9-2 تیمچه حاج محمدحسین ملک‌التجّار. 94

7-9-2 تیمچه حاج سید‌حسین صباغ. 94

فصل سوم

تحلیل نقوش گیاهی ابنیه غیر مذهبی کاشان

1-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی بر اساس شیوه‌ گسترش نقش…. 97

1-1-3  نقوش کامل.. 97

2-1-3  نقوش نیمه. 98

3-1-3  نقوش ربعی.. 101

4-1-3  نقوش تکراری.. 103

2-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی براساس سبک…. 106

1-2-3  نقوش ایرانی- اسلامی (انتزاعی) 107

2-2-3  نقوش طبیعت پردازانه غربی (طبیعت‌گرا) 109

3-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی براساس بیان فرم. 112

1-3-3  نقش درخت زندگی.. 112

2-3-3  نقش درخت سرو. 114

3-3-3  نقش گل‌وگلدان. 116

4-3-3  نقش لچک و ترنج.. 117

5-3-3 ریز نقش‌ها (تک نگاره)… 120

4-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی ترکیبی… 122

1-4-3  ترکیب نقوش گیاهی با نقوش جاندار. 122

2-4-3 ترکیب نقوش گیاهی با نقوش بیجان… 125

3-4-3 ترکیب نقوش گیاهی با خط‌نوشته…… 128

5-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی از لحاظ فن‌اجرا….. 128

1-5-3  نقاشی.. 129

2-5-3  گچبری.. 129

3-5-3  ساروج‌بُری.. 129

4-5-3 آینه‌کاری.. 129

6-3 گزینش‌های رنگی در تزئینات معماری ابنیه کاشان. 133

فصل چهارم

نتیجه‌گیری 138

پروژه عملی

کاربرد نقوش‌گیاهی تزئینات ابنیه غیرمذهبی‌کاشان در نقاشی دیواری فضای شهری

طراحی نقاشی دیواری با استفاده از نقوش‌گیاهی در بسترهای متفاوت… 148

فهرست منابع. 160

پیوست‌ها 165

چکیده

تزئینات در معماری ایران با حفظ ویژگی وحدت کل در عین کثرت اجزاء، همواره به‌عنوان یکی از روش‌های خلق زیبایی مورد استفاده قرار گرفته‌است. در معماری ایران، انواع گوناگونی از تزئینات به خدمت گرفته شده‌است. این تزئینات، نقوش متنوع گیاهی، هندسی، جانوری و انتزاعی را در برمی‌گیرد که اغلبشان سابقه‌ای کهن دارند. معماران کاشانی نیز از این نقوش در تزئین بناهای مذهبی و غیرمذهبی‌شان بسیار استفاده کرده‌اند. گروه وسیعی از نقوش به‌کار رفته در این بناها، نقوش گیاهی است  که حضور گسترده آن را باید در باور کهن تقدیس گیاهان و احترام و عشق فراوان ایرانیان به طبیعت جستجو کرد و همچنین محدودیت تصویرنگاری در دوره اسلامی باعث توجه بیشتر هنرمند به نقوش گیاهی شد. اکثر بناهای غیرمذهبی به‌جا مانده در کاشان مربوط به دوره قاجار است. تأثیر هنر اروپا در هنر این دوران به دلیل افزایش رابطه با غرب باعث شد که نقوش گیاهی که ذاتاً انتزاعی و طبیعت گریزند رفته رفته تحت‌تأثیر هنر طبیعت‌پرداز غرب به شکل طبیعی نزدیک شوند و با شکل‌های جدید عرضه شوند و هنری پُر از تزئین با رنگ‌های درخشان و غنی که هم‌زمان با سبک اشرافی باروک[1] و روکوکو[2] آن دوران است را بوجود آورد. این نقوش به‌وسیله گچبری، حجّاری، نقاشی و آینه‌کاری در تزئینات معماری ابنیه کاشان نقش بسته‌اند که هرکدام به تناسب فضا و فن اجرایی مناسب، به شیوه‌های جدیدی  به‌کار گرفته‌شده و بدین‌گونه به‌طور دائم برشمار نقوش و تنوع آن‌ها افزوده‌ شده‌است. تزئینات معماری ابنیه غیرمذهبی کاشان که شامل خانه‌ها، حمّام‌ها، آب‌انبارها، کاروانسراها و تیمچه‌هاست در دوران قاجاریه متمایز و قابل توجه‌اند. در این پژوهش سعی گردیده به روش توصیفی و تحلیلی پس از شناخت صحیح و طبقه‌بندی مختلف نقوش، جنبه‌های کاربردی آن‌ها بررسی شوند و مورد استفاده قرارگیرند. در بخش نتیجه‌گیری نقوش گیاهی بکار رفته در تزئینات ابنیه غیرمذهبی کاشان در شش دسته طبقه‌بندی و تحلیل شده‌است. طبقه‌بندی نقوش‌گیاهی بر اساس شیوه گسترش نقش (نقش کامل، نقش نیمه، نقش ربعی و نقش تکراری)، بر اساس سبک (سبک ایرانی– اسلامی و طبیعت‌پردازانه غربی)، بر اساس بیان‌فرم (در قالب درخت زندگی، درخت سرو، گل‌وگلدان، لچک‌وترنج و ریزنقش‌ها)، نقوش ترکیبی (ترکیب نقوش گیاهی با نقوش جاندار، بیجان و خط‌نوشته)، از لحاظ فن ‌اجرا (گچبری، نقاشی، ساروج‌بُری و آینه‌کاری) و‌گزینش‌ رنگی (آبی، قرمز، زرد، نارنجی روشن، سبز، صورتی، سفید و طلایی).

واژگان کلیدی: تزئینات معماری- نقوش‌گیاهی- ابنیه غیرمذهبی-‌کاشان- قاجاریه

    مقدمه

معماری از کهن‌ترین هنرها است که همواره با انسان، افکار، عقاید و ادیان وی همراه بوده‌است. در همان کهن‌ترین بازمانده‌های تاریخی می‌توانیم ردپایی از تمایل انسان‌ها در تزئین و آراستن محیط زندگی را ببینیم. در این رهگذر سرزمین ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده. فرهنگ، هنر و اندیشه اسلامی سیمای تازه‌ای به هنر ایرانی بخشید، بدون آنکه هویّت و روح آن را تغییر دهد. از ویژگی‌های معروف هنرمعماری اسلامی آن است که تعداد قابل توجهی از اجزایی که در اصل مورد استفاده‌ ساختمانی داشته‌اند را تغییر شکل داده و مبدّل به وسایل صرفاً تزئینی کرده، به این صورت در ترکیب‌های تزئینی وسیع نقشی به آنها داده‌اند.

ابنیه غیرمذهبی کاشان نیز دارای تزئیناتی است که معماران با ساده‌ترین مصالح مانند سنگ، آجر، گچ، کاشی و نقاشی جذاب‌ترین طرح‌ها را ارائه داده‌اند که الهام‌بخش تمدّن و فرهنگ اصیل ایرانی است. این نقوش از نظر کاربرد، فرم و روش ساخت چه انواعی دارند؟ در این نوشتار در فصل نخست به کلیات پژوهش و مبانی نظری که شامل تعاریف و مختصر تاریخچه در مورد نقوش و

1 ... 446 447 448 ...449 ... 451 ...453 ...454 455 456 ... 894