1399/01/28

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش استراتژیک : بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش استراتژیک : بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت گرایش استراتژیک

با عنوان : بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده مدیریت – گروه مدیریت اجرایی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش : ” استراتژیک “
عنوان :
بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد
استاد راهنما :
دکتر حمید جعفریه
استاد مشاور :
دکتر محمود رضایی زاده
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
بانک‌ها بی‌شک در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای واسطه‌ای در جایگاه سازمان های مالی، دولت را در اجرای سیاست های پولی(انبساطی و انقباضی) یاری می‌کنند. صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده ای است. چشم انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایط ی را پدید آورده است که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک‌ها اهمیتی ویژه یافته است (کرمانشاه و عبدی، 1385). در این راستا این پژوهش قصد دارد تا به بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز محدودیت های تحقیق ذکر شده است.
1-2-بیان مسأله
در محیط سرشار از تغییرات، سازمانها به منظور حفظ بقا در محیط رقابتی و به سرعت در حال تغییر کنونی عواملی وجود دارند که سطح عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهند می تواند موفقیت سازمان‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند (Herschel , 2005: 144). سینکولا و همکاران (1997)[1] پیشنهاد می کنند که شناسایی این عوامل، نه تنها منجر به ایجاد نو آوری در سازمان می شود بلکه ممکن است تنها عامل موثر در حفظ مزیت های رقابتی بدست آمده باشد (Chang at.all, 2010: 3792–3798). همچنین به طوری که بوهلر (2002)؛ داویس و دالی(2008)؛ کورث (2007)[2] از آنها به عنوان یکی از مهمترین استراتژی ها، برای ایجاد بهبود در عملکرد سازمان ها و حفظ مزیت های رقابتی که سازمان به آنها دست یافته است، نام می برند (Weldy , 2009: 59-60). چرا که داشتن دانشی عمیق نسبت به این عوامل سازمانی و محیطی که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد (زمانی و همکاران، 1387: 14).
همچنین از طرفی صاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد. از سویی، کسب وکار باید به اندازه کافی انعطاف پذیر و دارای استراتژیهای مشخص باشد تا هم تهدیدات غیرقابل پیش بینی و هم فرصت های موجود در آینده نامطمئن و محیط بی ثبات را مدیریت کند. بنابراین، داشتن استراتژیهای مشخص برای متناسب شدن با محیط پرتلاطم کسب وکار در جهت حفظ مزیت رقابتی، یکی از چالش های اساسی فراروی مدیران امروز است (الهی و مهدی پور، 1381).
با توجه به مطالب ذکر شده با توجه به اینکه محقق آشنایی چند ساله ای در بانک سپه شهر مشهد دارد بر این مهم آگاهی دارد که جذب مشتریان در گرو درک خواسته و نیازهای آنان و استراتژیهای رقابتی است که بانک در بازار است. به طور کلی دغدغه محقق این است که عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری کدامند و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد به چه میزان است؟
بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی فعالیت بانکها برای جامعه، انجام تحقیق حاضر ضروری به نظر می رسد و به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه موجود می باشد و همچنین به دلیل کمبود چنین مطالعه ای در صنعت بانکداری، محقق سعی دارد تا به بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با بررسی تاریخی روند به وجود آمدن سازمانهای بزرگ در دهه های گذشته، درمی یابیم که این سازمانها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دانیاسورهایی که تطبیق پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت ندارند (بون و همکاران، 2006)[3]، همچنین، در جهان امروز تغییر، سریع است و انطباق موفقیت آمیز، یک بخش مهمی از موفقیت در عصر حاضر است (انگلث و سیمونس، 2002[4]). سرعت بسیار زیاد تحول محیط و بازارهای رقابتی، فشار مضاعفی را به سازما­نها برای انطباق بسیار سریع به وجود آورده است و تغییرات در سطوح بالا را منجر شده است. چالش سازما­نها برای ایجاد ساختارهای منعطف و ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در دنیای متغییر فعلی، بیش از گذشته است.
همچنین در خلال سال­های اخیر عملکرد به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده است و با فرهنگ سازمان­های پیشرو عجین گشته است که ضمن ارتقای پاسخ­گویی میزان تحقق اهداف و برنامه­های هر سازمان را مشخص می­کند (Byars & Rue, 2008: 56).
علاوه بر این طی دهه گذشته، بخش خدمات مالی دستخوش تغییرات شدیدی شده است که در نتیجه محیطی با رقابت شدید و رشدی اندک در میزان تقاضای اولیه به وجود آمده است. در چنین محیطی، رویدادهای مربوط به ارتباطات تعهدآور و موروثی بین مشتری و بانک مورد معامله، به گونه‌ای فزاینده در حال کاهش است و بانک­ها در حال طراحی استراتژی هایی برای جذب وحفظ مشتریان هستند.
بانک­ها همچون سایر مؤسسات در معرض تغییر دگرگونی­های زیادی قرار دارند و بنا به شرایط موجود برای بقاء وسودآوری، باید تلاش خود را در جهت حذف موانع و کاستی ها و پیروی از شیوه‌های نوین بازاریابی و
منابع هر کدام از متغیرهای مدل مفهومی پژوهش

ردیف
متغیر
منبع
1
تبلیغات
(بزرگی و نوری، 1388؛ زارع احمد آبادی و حاتمی نسب، 1388) ؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)
Paulin, et al. (2000)
2
بازاریابی
(بزرگی و نوری، 1388) (معینی و بهراد مهر، 1388، لاری و همکاران، 1388) ؛)، (کرمانشاه و عبدی، 1387
Oppewal, et al. (2000)
3
رضایت مشتری
(نوری و فتاحی؛ 1389)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389) ؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)
Parasuraman et al. (1994, 1998)
4
کیفیت خدمات بانکی
(حقیقی کفاش و احمدی؛ 1388؛ عبدلی و فریدون، 1388)؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)
Parasuraman et al. (1994, 1998)
5
پاسخگویی
(حقیقی کفاش و احمدی؛ 1388)؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)
Berry, et al. (1990)
6
امنیت
(حقیقی کفاش و احمدی، 1388؛ نوش آبادی و پرویزیان، 1388)
Fahy, J.(2009),
7
مدیریت ارتباط با مشتری
(معینی و بهراد مهر؛ 1388؛ معینی و بهراد مهر؛ 1388)؛
Bloemer et al., 1998
8
نام تجاری
(معینی و بهراد مهر،1388؛ باورصاد و همکاران، 1388، عبدلی و فریدون، 1388)؛
 
Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007).
9
فناوری اطلاعات
(شیخان و همکاران، 1388؛ نوش آبادی و پرویزیان، 1388)،
Smart   and Wolfe, (2007)
10
وفاداری مشتریان
(عبدلی و فریدون، 1388)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)؛ (سید جوادین و همکاران، 1389)
Bloemer et al., 1998
11
کارکنان
(عبدلی و فریدون، 1388)
Abratt, R., & Mofokeng, T. N. (2001).
12
4 عامل رقابتی پورتر
(باقری، 1387)، (کرمانشاه و عبدی، 1387)
Jeyavelue, S. (2007)
1-9-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق
تعاریف مفهومی:
عوامل کلیدی صنعت بانکداری: این متغیر بر اساس مدل پنج فاکتوری پورتر (1985) سنجیده می شود که در این پژوهش ما سه مؤلفه ی رقابت موجود، قدرت چانه زنی مشتریان و تهدید تازه واردان (رقبای جدید در صنعت) را مورد مطالعه قرار می دهیم.
رقابت میان شرکت های موجود: میزان رقابت موجود تعیین می کند که تا چه اندازه ارزش ایجاد شده توسط یک صنعت، از طریق رقابت با رقبای موجود از بین می رود (کاراگیانوپولوس و همکاران، 2005).
قدرت چانه زنی مشتریان: قدرت چانه‌زنی مشتریان، توانایی مشتریان در کاهش‌قیمت و تلاش برای کیفیت بالاتر یا خدمات بیشتر است (باتن و مک مانوس، 1999).
رقبای جدید در صنعت: تهدیدتازه واردان بازار اشاره به ایجاد چشم اندازی از ورود رقبای جدید به صنعت مورد نظر دارد (باتن و مک مانوس، 1999). مهمترین مانع ورود به صنعت بانکی را شاید بتوان مقررات و قوانین حاکم بر تاسیس و اداره بانک ها دانست .
استراتژی رقابتی: ال مورسی(1986) پیشنهاد می کند که استراتژی رقابتی یک استراتژی کسب و کار است که نیروهای اصلی و اساسی را تعیین می کند که بر موقعیت رقابتی اثر گذار هستند (اسلاتر، 2001).
تعاریف عملیاتی:
منظور از تعریف عملیاتی همان سنجش متغیرها است که برای سنجش مفهوم عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری از عوامل 11 گانه زیر استفاده می شود :

تبلیغات
بازاریابی
رضایت مشتری
کیفیت خدمات بانکی
پاسخگویی
امنیت
مدیریت ارتباط با مشتری
نام تجاری
فناوری اطلاعات
وفاداری مشتریان
کارکنان
همچنین برای سنجش مفهوم عامل رقابتی از مدل پورتر استفاده می شود که دارای 4 عامل رقابتی پورتر به شرح زیر می باشد:

فاکتورهای درونی
شرایط تقاضای داخلی
صنایع مرتبط و حمایت کننده
استراتژی، ساختار و رقابت
1-10-محدودیت های تحقیق
از محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه.
پراکندگی جامعه مورد پژوهش.
پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می شود. بدین معنا که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود.
تعداد صفحه :147
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان


***
—-
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

 

1399/01/28

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اهداف استراتژیک بانک توسعه تعاون

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اهداف استراتژیک بانک توسعه تعاون
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : بررسی اهداف استراتژیک  بانک توسعه تعاون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عنوان :
بررسی اهداف استراتژیک  بانک توسعه تعاون
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
– بیان مسأله:
مسئولان و دست اندرکاران آموزش در سازمان های مختلف مثل همه افراد دیگر سازمان در بخش ها و واحدهای مختلف مشتاق اند برنامه ها، فرایندها، اقدامات و فعالیت های آموزشی آنها مورد پذیرش قرار گیرد و به آنها اعتماد شود. این پذیرش و اعتماد از طریق اثبات مؤثر بودن تلاش ها، اقدامات و فعالیت های سازمانی حاصل می شود که در نظام های آموزشی این امر به وسیله سنجش و ارزیابی برنامه ها و دوره های آموزشی محقق می شود. ارزشیابی آموزشی جزء جدایی ناپذیر فرایند آموزش کارکنان در راستای تعیین اثربخشی برنامه های اجرا شده در ایجاد دانش، نگرش و مهارت های کارکنان می باشد.
بانک توسعه تعاون در راستای تحقق اهداف استراتژیک خود مبنی بر سرآمدی در توسعه منابع انسانی، همه ساله سرمایه گذاری کلانی در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عمل می آورد. به طوری که بنا به آمارهای ارائه شده از سوی اداره آموزش بیش از یک میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری شده است. این مسأله و در کنار آن وقت و انرژی که پرسنل صرف آموزش می کنند، ضرورت توجه به امر آموزش را بیش از پیش نمایان می سازد. گرچه عوامل مختلفی در این میان دخیل هستند اما با توجه به دخالت مستقیم عامل انسانی یعنی برنامه ریزان، مجریان، مدرسان و فراگیران در کلیه فرایندهای کاری سازمان، توجه به اثربخشی برنامه های آموزشی حائز اهمیت فراوان می باشد. حال با توجه به مطالب فوق برای ارزیابی برنامه های آموزشی در سازمان این سؤال مطرح است که آیا برنامه های آموزشی سازمان موجب رضایت فراگیران شده است؟ واکنش فراگیران نسبت به برنامه های آموزشی چگونه است؟این تحقیق به دنبال شفاف سازی سؤالات فوق است به عبارت بهتر در این تحقیق به طور صریح میزان رضایت فراگیران و مدرسان از آموزش مجازی مورد سنجش قرار خواهد گرفت و مسئله محوری تحقیق هم همین موضوع می باشد.
1-2- هدفهای تحقیق:
این تحقیق درصدد است تا با تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی فعالیت های آموزش سازمان اقدام به تعیین ابعاد مختلف اثربخشی این سری از آموزش ها نموده و با ارائه نقاط قوت و ضعف آن، جایگاه آموزش را در سازمان احیاء نماید و به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بانک مساعدت نماید. به طور شفاف و دقیق هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون درسطح واکنش است. بنابراین با این هدف کلی سعی خواهد شد اهداف جزئی زیر جامه عمل بپوشد.
هدف کلی
مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش
اهداف جزئی

مشخص نمودن میزان رضایت فراگیران از آموزش الکترونیکی
مشخص نمودن میزان رضایت مدرسان از آموزش الکترونیکی
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن :
از این رو توجه به بهسازی منابع انسانی و ابزارهای نوین آموزشی برای توسعه سازمانها در ابعاد مختلف مالی و اقتصادی، فرهنگ سازمانی، فنی و تکنولوژیکی امری ضروری و حیاتی است. چرا که اگر منشور توسعه سازمانها را به صورت یک هرم چهار وجهی درنظر بگیریم، توسعه آموزش بعنوان قاعده و پایه توسعه سایر جوانب توسعه سازمانی محسوب می شود. همانطور که در شکل نیز، مشهود است : قاعده هرم، توسعه آموزش است که رکن اساسی توسعه نامیده می شود. همانطور که انتظار می رود هر یک از ابعاد توسعه با یکدیگر دارای ارتباط تعاملی چند جامعه هستند و توسعه کلی در مرکز هرم قرار دارد و هر یک از ابعاد توسعه سازمانی وابستگی بنیادی به توسعه آموزشی دارند.

توسعه مالی و اقتصادی
توسعه فنی وتکنولوژیکی
توسعه فرهنگی سازمان
 توسعه آموزشی
 
 بر همین اساس در بانک توسعه تعاون توجه به اثربخشی آموزش با توجه به دلایلی چون نوپا بودن بانک و نظام آموزشی مستقر در آن، فقدان داده ها و اطلاعات غنی برای تصمیم سازی های آموزشی، نظام مند نمودن آموزش کارکنان بانک، هدایت روند سرمایه گذاری های آموزشی از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این مطالعه سعی خواهیم داشت میزان رضایت و به عبارتی واکنش فراگیران را به عنوان عامل مهم در نظام آموزشی بانک مورد سنجش قرار گیرد. چرا که تا عامل انسانی یا فراگیران نخواهند یاد بگیرند و نگاه مثبت به آموزش نداشته باشند سایر عوامل تأثیرگذاری کمتری خواهد داشت.از این رو به نظر می رسد که ارزیابی برنامه های آموزشی از چند بعد زیر دارای اهمیت باشد:

با ارزیابی برنامه های آموزشی، نقاط قوت و ضعف اجرای این سری از برنامه ها مشخص شده و در نتیجه بستر لازم جهت بهبود کیفیت برنامه های آموزشی فراهم می آید.
تداوم یا عدم تداوم یک برنامه آموزشی در سازمان وابسته به ارزیابی این سری از برنامه هاست
ارزیابی برنامه های آموزشی باعث می شود که برخی قضاوت های ذهنی در مورد آموزش بصورت عینی مطرح شود.
ارزیابی برنامه های آموزشی باعث تثبیت جایگاه آموزش در سازمان می شود . بعنوان مثال زمانی که سازمان بخواهد سیاست کوچک سازی را انجام دهد، فشار اندکی بر روی اداره آموزش از نظر بودجه،تعدیل نیرو و وارد می شود.
در این تحقیق با سنجش سطح اول میزان رضایت فراگیران و مدرسان به آموزشهای ارایه شده مورد سنجش قرار خواهد گرفت که این سنجش، اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری آموزش بانک را در حد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.
1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق:
       1-4-1 سؤالات تحقیق:
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوال اصلی زیر می باشد:

تا چه اندازه فراگیران از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟
تا چه اندازه مدرسان از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟
     1-4-2- فرضیه های تحقیق
با توجه به این نکته که تحقیق ، توصیف وضع موجود است فرضیه ای ارائه نگردیده است .
1-5- مدل تحقیق:
این تحقیق به دنبال ارزیابی برنامه های آموزشی بانک توسعه تعاون می باشد. برای سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی روش ها و مدل های مختلفی وجود دارد. هر کدام از روش ها و مدل های فوق از ابعاد مختلفی اقدام به ارزیابی برنامه های آموزشی می نمایند. برای ارزشیابی آموزش سازمانی استفاده از مدل کرک پاتریک به اعتقاد برخی از صاحبنظران بهترین و پرکاربردترین روش می باشد(ساعتچی،1369). بنابراین مدل کرک پاتریک به عنوان چارچوب نظری تحقیق حاضر انتخاب شده است. مدل دارای چهار سطح است. در سطح اول این مدل، ارزیابی میزان رضایت فراگیران از برنامه های آموزشی مدنظر می باشد و در سطح دوم (یادگیری)، بایستی تأثیر آموزش در دانش، مهارت و نگرش افراد مورد ارزیابی قرار می گیرد و در سطح سوم تأثیر برنامه های آموزشی در تغییرات رفتاری فراگیران مورد بررسی قرار می گیرد و یا به عبارتی میزان انتقال آموخته های افراد به محیط عملی کار مورد بررسی قرار می گیرد.در سطح چهارم مدل نتایج یعنی اثرات آموزش در کل سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.اخیراً متخصصان سطح پنجمی را به مدل فوق افزودند که نرخ بازگشت سرمایه را مورد سنجش قرار می دهند(عیدی و همکاران،1387).
تعداد صفحه :170
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان


***
—-
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

 

1399/01/28

پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان :پایان نامه بررسی عوامل موثر در افزایش  خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران  زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان سزپل ذهاب در  سال تحصیلی 90-89

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه :
خلاقیت و نوآوری ، ضرورت استمرار زندگی فعال است . انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی ، نیازمند نوآوری و ابتکار است ، تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضا کند و زمینه شکوفایی استعدادها و تواناییهای خویش را فراهم سازد . جامعه انسانس برای زنده ماندن و گریز از مرگ دستیابی به تحول و نو آوری نیاز دارد . در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های فشرده جوامع گوناگون برای دستیابی به جدید ترین فناوری و منابع قدرت هستیم افراد تیز هوش خلاق و صاحبان اندیشه نو و تفکر واگرا به مشابه گرانبهاترین سرمایه از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند . ( غلام پور ، 1389 ، ص 2 )
در چنین عصری باید برای اداره سازمانهای گوناگون اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و آموزشی به نو آوری و نوجویی و نوخواهی و بهره گیری از دست آوریهای اخلاقی ، علمی و فنی بشر همت گذاشت و راه را برای نوآوری و ارائه طرح های مناسب در این سازمانها هموار کرد با توجه به این امر باید مدیران متفکر و خلاق را برای رده های متفاوت مدیریت برگزید . مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های به ویژه در دستگاه آموزش و پرورش زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیتهای معلمان و دانش آموزان فراهم آورند . نهادهای آموزش و پرورش در عین ضرورت یک نماد بسیار ظزیف و تحصصی با پیچیدگی های بسیار است از جمله مسائلی مسائلی که می تواند در سطح نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد خلاقیت و تاثیرات مختلف آن برای ابعاد رشد و پیشرفت جامعه می باشد . ( حق شناس ، 1387 ، ص 68 )
از ویژگی های مهم انسان ، قدرت اندیشه او و عالی ترین جلوه های اندیشه انسانی تفکر خلاق است قدرتی که تاکنون با آن تصمیم گرفته و توانسته است به حال مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نائل شود دنیای امروز نیازمند زنان و مردان خلاق است که به رشد و ارتقای در تمام زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی برسد . ( همان منبع ، ص 69)
بیان مسئله :
امروزه هنر و علم مدیریت را ظریفترین ، دشوارترین و پرثمرترین کارهای آدمی می دانند و به عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت معاصر و از جمله عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جوامع کنونی به حساب می آورند در قرن حاضر اهیمت و ثمر بخشی این دانش بشری تا آن اندازه است که بعضی از صاحب نظران قرن بیستم را عصر مدیریت و دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و علم مدیریت را یکی از مهمترین و پیچیده ترین رشته های علوم انسانی  به شمار می اورند زیرا به کمک مدیران توانمند و آگاه به اصول نظریه ها و سبک ها مدیریت و واحد مهارتهای انسانی ، ادراکی ، و فنی می توان چهره سازمانی اداری ، صنعتی ، بازرگانی و آموزشی را دگرگون ساخت ، ازمنابع طبیعی ، سزمایه ، فناوری و نیروی انسانی حداکثر بهره برداری با برنامه ریزی و سازماندهی در هر یک از سازمانهای مختلف نظم و هماهنگی ایجاد کرد و تحقق اهداف دستگاههای متفاوت را ممکن می ساخت . اهمیت و نقش مدیریت در کشورما از وسعت زیاد و موقعیت جغرافیایی و آب و هوای نسبتاً مناسب و منابع سرشار از طبیعی و نیروی انسانی بالقوه برخوردارندو هم اکنون در حال بازسازی و نوسازی است بیشاز پیش احساس می گردد ، از بین انواع مدیریت بر سازمانها آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمانها ، انسانی است و نقش در زسالت آنها از یک سو تبدیل انسانهای خام و انسانهای صنعتگر ، خلاق ، خودآگاه و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است .(صافی، 1377 ، ص 54 ) .
اگر سازمانهای دیگر جامعه در ایفای وظایف رسالت خود کوتاهی کنند به اهداف مورد نظر دست نیابند نتیجه ی آن مستقیما عاید گروه یا سازمانی است که با آن سرو کار دارند . اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند و یا در فرایند یادگیری – یاددهی ، وقفه ای به وجود آورند ، خاصل کارشان در ابعاد اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی متوجه خواهد شد و توسعه و یا افت و انحطاط آن سهم موثری خواهد داشت بنابراین مدیریت در دستگاه آموزش و پرورش از سطح مدرسه تا وزارت خانه نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمی تواند بدون داشتن مدیران شایسته ، خلاق و انگیزه و دلسوزانه به اهداف خود برسد ، سرنایه گذاری در مورد ترتیب مدیران رده های مختلف به ویژه مدیران مدارس در ابعاد کمی و کیفی بهترین و سودمند ترین نوع سرمایه گذاری است و تهیه و تصویب را برای طرخ های مناسب در زمنیه جذب ترتیب و تامین آنان از اقدامات اساسی و بنیادی است و باید مورد توجه قرار گیرد . سازمانهای آموزشی وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلااقیت و نوآوری و استفاده از استعدادها و تواناییهای افراد به عنوان مهم به عهده دارند ، که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است . ( همان منبع ، ص 55 ) .
عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران چیست ؟
 
اهیمت و ضرورت تحقیق :
نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی محسوسی و حیاتی است . این نیاز به ویژه در نظامهای آموزش و پرورش اهمیت دارد . زیرا آموزش و پرورش نقش مهمی از لحاظ گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن بر عهده دارد ورهبری و مدیریت اثر بخش لازمه تهیه و اجرای برنامه های آموزش و پرورش نتیجه بخش و کیفی است در نیم قرن اخیر به شیوه های مدیریت در رهبری در نظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است طزح نظرات و اندیشه های جدید و متفاوت از سوی صاحبنظران رشته های مدیریت و آموزش و پرورش از سوی دیگر ، ضرورت و اهیمت تحول و دگرگونی تکنولوژی و مدیریت آموزش را به مرور به گردانندگان نظام های آموزشی آشکار کرده است امروزه تقریباً در همه نظامهای آموزش و پرورش نگرش مثبتی نسبت به امر آموزش و باز آموزی معلمان و مدیران آموزشی و مدیریت ملاحظه می شود بنابراین زمان آن فرا رسیده است که مسئله مدیریت و رهبری در نظام آموزشی مورد توجه بیشتری واقع شود و نسبت به ترتیب و بازآموزی افرادی که مسئولیت اداره آموزشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش را بر عهده دارند اقدامات موثری به عمل آید . ( علاقه بند ، 1382 ، ص 4-3 ) .
امروزه میزان اهیمت خلااقیت به دسترسی برای جوامع بشری روش گردیده است و در برابر دنیا هم بسیار زیاد از مطالعات را به خود اختصاص داده است . اندیشمندان علوم رفتاری و تربیتی به این نتیجه رسیده اند که به جای پرورش حافظه در واقع باید میزان خلاقیت را پرورش دهند . پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط خلاقیت با سن ، جنس ، و تحصیلات هم نشان دهنده این است که خلاقیت در جوامع امروزی امری امکان پذیر است پدیده خلاقیت و نوآوری مثل دیگر خصیصه های انسانی در آحاد نوع بشر یافت می شود و بسیاری از عوامل هستند که عامل خلاقیت را آشکار می سازد از جمله این ابعاد شخصیت انسان است ، شخصیت هرکسی در واقع همان نحوه رفتار و سلوک او در موقعیتهای مختلف است .
 
مزایا و معایب عدم اجرا :
انجام چنین تحقیقاتی ضرورت دارد زیرا با انجام تحقیقات وسیع در رابطه با خلاقیت مدیران آموزشی و عواملی که می تواند باعث افزایش این خلاقیت در آنها شود می توانیم بسیاری از مشکلاتی را که در راه رسیدن به مدیریت آموزشی خلاق داریم حل کنیم و همیشه برای ارائه دادن راه حل در مشکلاتبهتر است که اول مسئله مورد نظر به صورت کامل تعریف و شناخته شود پس با شناخت بهتر ما می توانیم راه حل های بهتری را به مدیران برای رفع مشکلاتشان ارائه دهیم و مسلما بدون انجام تحقیق و پژوهش هیچ گاه ما نمی توانیم به کمبودها و مشکلاتی که درراه مدیریت آموزشی خود داریم پی ببریم انجام پژوهش یکی از راههای است که باعث می شود ما بتوانیم مشکل عدوم وجود خلاقیت در مدیران آموزشی را بررسی کرده و نتایج را برای حل مشکلات در اختیار آنها قرار دهیم که بدون انجام پژوهش این فعالیتها امکان پذیر نمی باشد .
 
اهداف تحقیق :
هدف کلی: بررسی عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرسشتان سزپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89
امید است با شناسایی صحیح میزان علل و عوامل موثر بر خلاقیت که یقیناً تاثیر گذار در امر آموزش و پرورش خواهد بود گامی اساسی و صحیح برداشته شود .
این تحقیق یک هدف اساسی دارد که در واقع برای آن انجام گرفته است و آن عبارت است از بررسی و میزان خلاقیت مدیران و عوامل موثر بر آن
علاوه بر اهداف فوق این تحقیق اهداف جانبی دیگرنظیر دستیابی به راهکارهای مناسب و منطقی جهت افزایش میزان خلاقیت مدیران
تفاوت میان میزان خلاقیت مدیران در مقطع متوسطه
ارائه پیشنهادی در خصوص خلاقیت مدیران به دست اندکاران برنامه برای مدیران جهت بهبود در امر آموزش و پرورش می باشد
اهداف جزئی :
1 – بررسی تاثیر میزان رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها
2 – بررسی سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنان
3 – بررسی تاثیر وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران
4 – بررسی میزان مهارتهای مدیران در استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها
5 – بررسی تاثیر میزان اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنان
6 – بررسی تاثیر میزان هوش و خلاقیت مدیران
7 – بررسی تاثیر سن و میزان خلاقیت مدیران
8 – بررسی تاثیر جنسیت بر میزان خلاقیت مدیران
9 – بررسی تاثیر انگیزه بر میزان خلاقیت مدیران
 
سوالات :
1 –  آیا بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟
2 – آیا بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد ؟
3 – آیا بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد؟
4 – آیا بین مهارت های مدیران در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟
5 – آیا بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
6 – آیا بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
7 – آیا بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد؟
8 – آیا خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است؟
9 – آیا بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .؟
 
فرضیات :
1 – بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد
2 – بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد
3 – بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد
4 – بین مهارت های مدیران  در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد
5 – بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد
6 – بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد
7 – بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد
8 – خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است
9 – بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .
رضایت شغلی : به عاملی گفته می شود که با افزایش کارایی فرد موجب احساس رضایت فرد از شغلش می شود. رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل است.(در این تحقیق نمره ای که آزمودنی در آزمون استاندارد فیلد رودث رضایت شغلی به دست می آورد).
 
 
 
تعریف مفهومی خلاقیت:
خلاقیت عبارت است از توانایی فرد در ارائه راه‌حل‌های ابتکاری و غیر متعادل در برابر مسائل.(شریفی،1380،ص90)
 
تعاریف عملیاتی:
خلاقیت : در این تحقیق برای سنجش خلاقیت از پرسش نامه سنجش خلاقیت (cree ) که توسط تی ، جی ، ترسون و جی ، جی ، میلین جه تهیه شده است .
الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی نمره بالاتر از میانگین نمونه کسب کند.
ب) خلاقیت پایین: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی پایین تر از میانگین نمونه کسب کند
سن : منظور از سن در این پژوهش همان سن تقویمی ( سن شناس نامه ای است که میانگین سن دانشجویان تقریباً 35سال است .
تعریف عملیاتی عزت نفس:
نمره ای که آزمودنی در آزمون  استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت بدست آورند.
تعریف عملیاتی هوش :
در این تحقیق توسط آزمون هوش وکسلر مورد سنجش قرار می گیرد .
سنوات خدمت : در قانون ادارات به تعداد سالهای خدمت یک فرد در یک سازمان گفته می‌شود.
در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .
امکانات آموزشی : ابزار و وسایل ، نیروی کار ماهر و سایر موارد مورد نیاز در امر آموزش اعم از لوازمات اصلی یا امکانات جانبی و کمکی در امر آموزش امکانات آموزشی نامیده می‌شود.
در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .
انگیزه : مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می‌شود.(اینترنت 1)
در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .
متغیر تعدیل کننده : متغیر کیفی یا کمی است که جهت یا میزان رابطه ای میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد.(بیابانگرد ،1385،ص 42)
که در این تحقیق متغیر تعدیل کننده عبارت است از جنسیت (مدیران مرد و زن)
متغیر کنترل : متغیری است که محقق اثر آن را کنترل نموده،آن را خنثی می کند.
در این تحقیق متغیر کنترل عبارت است از مقطع تحصیلی (همان منبع،ص 42)
متغیر مزاحم : متغیری که در محقق نمی تواند آن را کنترل کند . متغیر مزاحم : شرایط اقتصادی اجتماعی است .
 
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

تعداد صفحه : 95

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان
 


  

***
—-
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

 

1399/01/28

پایان نامه بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس

پایان نامه بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس
متن کامل پایان نامه

با عنوان : بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و  مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس  مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال  تحصیلی 90-89

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه :
از بدو تولد انسان و زندگی او بر روی کره خاکی نیاز به مدیریت و لزوم آن همواره احساس می شده است روزی که آدم خلق گردید و از نسل او پیمان گرفت و وظایفشان را مشخص کرد وی را برانگیخته نوعی مدیریست و اداره امور کرد . ارسال پیامبران و ائمه (ع) به سوی مردم نشان از مدیریت و اداره کردن اوضاع و احوال اقوام دارد . بنابراین به تدریج که نسل بشر در روی زمین افزایش یافت و اجتماعات کوچک و بزرگ شکل گرفت به همراه آن افراد در راس امور به عنوان مدیر وجود داشته اند ، و وجود پدر در خانواده ، رئیس قبیله ، کد خدا تا برسد به بالاترین مرجع قدرت و مدیریت ، دلایل نیاز به این امر مخصوصا شخص مدیر در مسیر تکاملی زندگی بشر محرز می گردد . امروزه در مقایسه با گذشته ایفای نقش مدیریت ، پیچیده تر شدن ارتباط سازمان با محیط ، افزایش سطح پیچیدگی فناوری اطلاعات مورد نیاز برای اداره سازمان ها بر دشواری وظایف مدیران افزود . مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی در قیاس با سایر مدیریتها به تجربه و قدرت یادگیری و آشنایی با سبک مدیریتی و همراه با توانایی تصحیح قواعد تصمیم گیری ، کنترل ، هدایت و. نیاز دارند .
مدارس ما متاسفانه هنوز به شیوه نیم قرن پیش شکست آفرین بوده اند ، اداره می شوند رفتارهای مدیریت و رهبری در آنها با تحولات آموزش و پرورش در این عصر همخوانی ندارد ملاک های عمده عمل باید های اداری است حتی در برقراری روابط انسانی و رعایت جوانب انسانی کار نقاط ضعف اساسی وجود دارد . اغلب معلمان و مدیران ما علاقه چندانی به تفکر درباره کار و وظایف خود ندارند و چندان نیازی به آموزش فراتر در زمینه فعالیت خود احساس نمی کنند . امروزه مشاهده می شود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در وضعیت مناسبی قرار ندارد . این مسئله ما را به این فکر واداشته است که این امر ممکن است ناشی از عدم آگاهی مدیران از سبک های مدیریتی موثر در مدارس باشد .
 
بیان مسئله :
میل باطنی پژوهنده نسبت به میزان هماهنگی بین نظران مدیران و دبیران که گرداننده اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و عامل شکل گیری موضوع مورد نظر و از آنجایی که تاثیر روابط انسانی در مدیریت را نباید دست کم گرفت در مدیریت آموزشی این تاثیر به اوج خود می رسد ، لذا میزان توجه مدیران به اصول روابط انسانی و درک درست مدیران از خود و همکاران و محیط کارشان عامل بسیار مهمی در موفقیت و کارایی و اثر بخشی آنان خواهد داشت . پس از سوال این است که آیا بین نظر دبیران و مدیران درباره سبک مدیریت مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟
با آنکه همه مدیرت ها به نوبه خود در جای خود مهم و پرارزش هستند اگر مدریرت آموزشی را بادیگر انواع مدیریتها مورد استفاده قرار دهیم متوجه می شویم که هیچ یک از آنها به انداره به کار گیری مهارتهای فنی ، علمی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مالی را سازماندهی و هماهنگ ننموده و با فراهم نمودن زمینه های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ، دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدفهای تعلیم و تربیت برسد .
علم مدیریت آموزشی از یک سو به عنوان یک موضوع اجتماعی که با جمع انسانها و کارکردهای آنها مربوط است و از جهت دیگر به عنوان یک رشته تربیتی با یادگیری و رشد انسانها سروکار دارد . بنابراین می خواهیم بررسی کنیم که : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت چیست و چه نوع مدیریتی بازدهی بیشتری در مدیریت آموزشی دارد .
 
اهمیت و ضرورت تحقیق :
هم چنان چه در مباحث دیگر نیز عنوان شده است ، مدیریت به خودی خود حساسترین و پیچیده ترین علم به حساب می آید چرا که سرنوشت تمامی ملک دنیا ، تمامی احزاب و گروهها و نیز تمامی ادارات و کارخانه جات و واحدهای تولیدی و خدماتی بستگی کامل و تمام به مدیریت و رهبری آنها دارد . در طول تاریخ ثابت شده است که موفق ترین ها همواره آنهایی بودند که مدیریت قوی و توانمند متناسب با اهداف و برنامه ریزی سازمان یا واحد مورد نظر داشته اند ، پس تناسب مدیریت و شیوه های مدیریتی مدیر با اهداف برنامه ها و امکانات واحد مورد نظر و شناخت و درک مدیریت به صورت هرچه صحیح تر آنها و راههای کاربرد آنها مهمترین عامل تداوم و میزان رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد .
با این توصیف مدیریت آموزشی چون موضوع مورد بحث مدیریتی آن انسان است که سر ناشناخته خلقت است و به جهت حساسیت بالای تربیت آدمی به خاطر وِیژگی های پیچیده و بعضاً غیر قابل تعریف آن بدون شک اهمیت اداره و مدیریت آنرا دو چندان می کند پس مدیریت آموزشی را می توان با همیت ترین و خساسترین و پیچیده ترین مدیریت به حساب آورد همان مدییتی که ذکر کردیم مشکل ترین و پیچیده ترین علم است حال اهمیت تحقیقی در این زمینه روشن است . چرا که نیاز به تحقیق نیز در این زمینه بیشتر است و هر چه علمی تر کردن اعمال مدیریت است که می تواند باعث بهره وری بیشتری شود و یا شکست سازمان را به همراه داشته باشد و بسیار دیده شده است که با تغییر مدیریت تحول زیادی در بازدهی به وجود آمده است لذا واضح و مبرهن است که عدم تحقیقی و مطالعه در سبکهای مختلف مدیریت و آگاهی نداشتن از آنها باعث شکست یا بازدهی کم و رکود در سازمان یا اداره و . می شود .
 
هدف پژوهش :
هدف کلی : بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89
اهداف جزئی :
1 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی 
2 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی
3 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی
4 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی
5 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک
6 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار
 
سوالات پژوهش :
1 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است ؟
2 –آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است؟
3 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است؟
4 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است؟
5 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است ؟
6 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است ؟
7 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است ؟
8 – آیا دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است ؟
9 – آیا بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند ؟
10 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است ؟
11 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است ؟
 
فرضیات:
1 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است .
2 –  دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است
3 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است.
4 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است.
5 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است .
6 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است.
7 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است .
8 –   دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است .
9 –   بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند .
10 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است .
11 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است .
 
متغیر ها :
تعریف متغیر : متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .
تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرک یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص 35 ) .
متغیر مستقل : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت
متغیر وابسته : سبک های مدیریت شامل : سبک دموکراتیک ، استبدادی ، وظیفه مدار ، رابطه مدار ، مشارکتی
تعریف متغیر وابسته : متغیر وابسته پاسخ ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم که تحریک شده است . ( همان منبع ، ص 36 ) .
تعریف متغیر کنترل : متغیری که تأثیر آن باید خنثی یا حذف شود .( سیف ، 1386، ص 25 ) .
متغیر کنترل : مقطع تحصیلی
تعریف متغیر مزاحم ( مداخله گر ) . به متغیری گفته می‌شود که به صورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستکاری نیست . ( همان منبع ، ص 28 ) .
متغیر مزاحم : شرایط اجتماعی فرهنگی می‌باشد .
 
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها :
1 – سبک مدیریت : عبارت است از الگوی رفتاری که مدیر هنگام هدایت کردن فعالیتها ی دیگران از خود نشان می دهد . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های مدیریت سنجیده می‌شود .
2 – سبک مدیریتی مشارکتی : در این سبک تمام کاکنان در تصمیم گیریها مشارکت دارند در واقع مدیر برای انجام برنامه در سازمان با کارکنان خود مشورت می کند در این تحقیق با ساتفاده از پرسشنامه سبک های مدیریت سنجیده می شود .
3 – سبک مدیریتی رابطه مدار : افرادی که به روابط انسانی بیشتر توجه می‌کنند و هدف اصلی در این سبک رضایت خاطر کارکنان و حل مشکلات آنها است . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های ندیریت سنجیده می شود .
4 – سبک مدیریت استبدادی :در این سبک تمام تصمیمات برعهده مدیر است و تمرکز اصلی بر روی کار است و نباید هیچ مسئله شخصی وارد کار شود . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های مدیریت سنجیده می‌شود .
5 – سبک مدیریتی دموکراتیک : در این سبک مدیر از همه تیم نظر می خواهد و اکثریت هستند که حکومت می‌کنند . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های مدیریت سنجیده می‌شود .
6 – سبک مدیریتی وظیفه مدار : افرادی تمام سعی و تلاش خود را در برآوردن اهداف سازمان بدون توجه به روابط انسانی انجام می دهند. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های رهبری سنجیده می شود .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

تعداد صفحه : 103
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان 

***
—-
پشتیبانی سایت :        ****       SERDEREHI@GMAIL.COM
 
 

 

1399/01/28

پایان نامه میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی در بین دانش آموزان

پایان نامه میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی در بین دانش آموزان
متن کامل پایان نامه با عنوان :بررسی و سنجش میزان سازگاری و  رابطه آن با تیپ های شخصیتی  در بین دانش  آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان  سرپل ذهاب سال تحصیلی 90-89
 
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
با نگاهی به اطراف خود متوجه وجود افراد مختلفی با رفتارهای متنوع آن ها می شویم که هر یک از آن ها ویژگی های رفتاری مخصوص به خود برخوردار هستند عده ای قانون پذیرند عده ی دیگری از قانون سرپیچی می کنند بعضی منضبط هستند و گروه دیگر مخالف آن ، تعدادی شاداب و خوشرویند و عده ای عصبانی و ناراضی ، بعضی فعال و سریع تصمیم گیری می کنند و عده ی دیگری کند و محافظه کار . به هر حال این رفتارها به گونه ای است که هر بیننده با دیدن آن وادار به نوعی اظهار نظر می شوند مثلاً می گویند فلانی بسیار معاشرتی است یا دیگری فردی با شخصیت است والی آخر . به عبارت دیگر رفتارهای ظاهری افراد جلوه ای از شخصیت آن ها را برای بیننده آشکار می سازد که خود وسیله ای برای برخورد و تعامل با دیگران است .
می توان گفت که شخصیت مجموعه ای از رفتارهای کلی افراد است که تنها به امور بدنی و روانی محدود نمی شود بلکه استعدادها و تمایلات و ایده آن ها نیز در شخصیت دخالت دارند . همین شخصیت منحصر به خصوصیات رفتاری نیست بلکه زمینه ای است که این ویژگی ها در آن به شکل خاصی ظاهر می شوند و با یکدیگر ارتباط می یابند به همین دلیل است که بعضی خصوصیات در افراد مشترک است ( شالچیان ، 1370 ، ص 219) .
کلمه شخصیت که در زبان لاتین پرسونالیت خوانده می شود ریشه در کلمه پرسونا دارد این کلمه در یونان قدیم به نقاب یا ماسکی گفته می شد که با دیگران تئاتر به چهره می زدند . با گذشت زمان معنای شخصیت گسترده تر شد . تمامی معنای شخصیت را نمی توان در یک نظریه خاصی یافت بلکه هر مکتب و هر فردی با توجه به دیدگاه خود از شخصیت تعریف خاصی ارائه کرده است اما می توان بر اساس کل تعاریفی که تاکنون از شخصیت شده است تعریف جامعی از شخصیت ارائه داد ، شخصیت عبارت است از مجموعه سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً مداوم که بر روی هم یک فرد را از افراد دیگر متمایز می کند ( شاملو ، 1372 ، ص 37 ) .
قدیمی ترین نظریه ها درباره شخصیت مربوط به بقراط حکیم یونانی است که نظریه ی مزاجهای چهارگانه صفراوی ، سوداوی ، بلغمی و اموی را مطرح کرده است . فرض او در اینجا همانند بیشتر نظریه های سنخ شناسی بعدی این است که فرد حاصل ترکیب خاصی از این چهار مزاج است و در هر فرد به طور معمول یکی از مزاجها برتری دارد . دیگر نظریه های سنخ شناسی متعلق به کرچمر و شلدون است که کوشیدند به شکلی جذاب و جالب سنخ های بدنی را به انواع شخصیت ها ربط بدهند. کارل یونگ هم گرچه عمدتاً تحت مکتب روانکاوی طبقه بندی می شود اما از آن جا که نوعی تقسیم بندی سنخ شناسی از افراد بصورت درونگرا و برون گرا ارائه داده است می تواند در زمره سنخ شناسان به حساب آید ( کریمی ، 1382 ، ص 6 ) .
درونگرایی و برونگرایی از جمله تیپ های شخصیتی هستند که هر فرد بر اساس ویژگی های خاص رفتاری ، انگیزه ها ، علایق ، خواسته ها و غیره در گروه منحصر به خود قرار می دهند و نحوه عملکرد فرد را در موقعیت های گوناگون تعیین می کند و می توان بر اساس این ویژگی ها و گروه خاصی که فرد را آن قرار می گیرد به پیش بینی رفتار فرد در آینده پرداخت . روانشناسان از جمله روانشناسان علم روان کاوی با دیدگاهها و نظرات مختلف درباره ی آن اظهار نظر و ابراز عقیده کرده اند و هر یک نظر بخصوص را درباره ی آن ارائه داده اند . هر کس در اصل به یکی از این دو طریق با جهان ارتباط برقرار می کند اگر چه جهت دیگر نیز همیشه برای فرد باقی می ماند .
در حالت درونگرایی ، جهت گیری اصل فرد به درون و جانب خویش است فرد درونگرا دو دل ، محتاط و متفکر است . فرد برونگرا به بیرون و به جهان خارج گرایش دارد . از نظر اجتماعی درگیر ، فعال و متهور است ( پروین و همکاران ،1381، ص 60) .
اگر درونگرایی و برونگرایی در حد کمال در افراد ظاهر شوند ما را در برابر شخصیت نابهنجار قرار می دهند که اولی به صورت اختلال اسکیزوفرنی و دومی بصورت اختلال هیستری تظاهر خواهد نمود . تعداد این افراد البته بسیار کم است و اکثریت مردم میان این دو قطب نهایی جای دارند . عده ای نزدیکتر به قطب نهایی درونگرایی و گروهی نزدیکتر به قطب نهایی برونگرایی هستند . عده کثیری هم هر دو جنبه برونگرایی و درونگرایی را به طور متعادل دارا می باشند که اصطلاح آمبی ورت به آن ها اطلاق می شود ( علی اکبر سیف به نقل از یونگ ، 1913 ) .
 
بیان مسئله
ارزیابی شخصیت یکی از حوزه های اصلی کاربرد روانشناسی در دنیای واقعی است بعنوان مثال روانشناسان بالینی از طریق   ارزیابی شخصیت می کوشند که افراد بهنجار را از افراد نابهنجار متمایز کرده و در عین حال نشانه ها و احساسهای بیمارانشان را درک می کنند بدین ترتیب تنها از طریق   ارزیابی شخصیت است که متخصصان بالینی می توانند بهترین روش درمان را برگزینند .( کریمی و همکاران ، 1384 ،ص 12 ). یکی از مسائل شخصیت این است که آیا عوامل ذهنی و روانی در دنیای تجربه شخصی فرد تأثیر بیشتری را بر روی ساختار فرد می گذارد و یا عوامل عینی بیرون از فرد مؤثر است . در خصوص این مسئله بین رفتارگرایان و پدیدارشناسان تفاوت بارزی وجود دارد  بعنوان مثالرارز بعنوان نماینده پدیدارشناسان معتقد است که دنیای درون هر فرد و نوع برداشت او از واقعیات بر رفتار او تأثیر بیشتری دارد تا عوامل بیرونی.
اسکینر بعنوان نماینده رفتارگرایان معتقد است که وظیفه اصلی تحلیل عملی این است که چگونگی رفتار شخص را تشریح کند یعنی اینکه رفتار فرد بعنوان یک سیستم فیزیکی در رابطه با شرایط فیزیکی و زیستی او و اینکه چگونه تکامل می یابد شکل گرفته و تغییر می کند .
سنجش شخصیت یکی از مسایل عمده مورد توجه روانشناسان است . مسئله مهمی که هدف اصلی این تحقیق دستیابی به آن است ، این است که آیا بین تیپ های شخصیتی درونگرا و برونگرا و میزان سازگاری رابطه وجود دارد یا خیر ؟
به بیان دیگر آیا یک دسته خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی فردی می تواند تعیین کننده میزان  سازگاری فرد در برخورد به تغییرات محیطی و موقعیتهای جدید باشد ؟
 
اهمیت و ضرورت مسئله مورد پژوهش :
کنجکاوی ذاتی انسان درباره رفتارهای خویش می تواند دلیل شخصی مطاعه و پژوهش درباره شخصیت محسوب شود انسان همواره با این سؤال رو به رو بوده است که چرا او اینگونه عمل و احساس می کند . چرا پاسخ به یک موقععیت واحد ، دو نفر به شیوه متفاوت عمل می کنند چرا یکی پرخاشگری خود را آشکار کرده و دیگری آنرا بازداری میکند چرایکی نترس و شجاع و دیگری ترسوست چرا یکی اجتماعی و دیگری خجالتی است ؟ چرا با خواهر و برادر های خود با اینکه در یک محیط پرورش پیدا کرده ایم تا اندازه زیادی تفاوت داریم چرا یک نفر در زندگی از نظر ازدواج ، شغل و ارتباط با دوستان فرد موفقی محسوب می شود در صورتیکه شخصیت دیگری با همان امکانات در این امر شکست می خورد .
شکی نیست که که نیاز به شناخت خود و کنجکاوی درباره انگیزه ها و ترسها در اکثر افراد وجود دارد لذا  مطالعه رویکردهای شخصیت می تواند حداقل نقطه آغاز مناسبی برای تکلیف مشکل و طولانی خودشناسی باشد ( کریمی و همکاران ، 1384 ، ص 6 )
شناخت شخصیت ، ویژکیها ، چگونگی شکل گیری ، عوامل مؤثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل از یک جنبه حس کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد : زیرا این نوع شناخت نوعی خود شناسی است و شخص هنگام مطالعه کردن موضوعهای ذکر شده غالباٌ آن دانسته ها را با خود مقایسه کرده و تطبیق می دهد و احتمالاٌ با  این شناخت نوعی طبقه بندی انجان می دهند یعنی خود را در یکی از تیپ های شخصیتی قرار می دهند یا خود را دارای ویژگیهای شخصیتی خاص می بینند از سوی دیگر این شناختها و اطلاعات به شخص امکان میدهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضعگیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد . بعنوان مثال اگر ما دری که کودکان در حدود سنین 3 تا 4 سالگی بیشترین میزان حسادت را نشان می دهند ، چناچه کودک خود را در این سنین حسود ببیند ، دچار نگرانی و اضطراب نخواهد شد زیرا میداند که این ویژگی یک حالت طبیعی در سن خاص کودک اوست .( کریمی ، 1382 ، ص 10 )
اگر از جنبه دیگر به این شناخت بنگریم می بینیم که داشتن اطلاعات و دانش لازم درباره شخصیت تنها به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل مختلف رشد شخصیت نمی آید بلکه این دانش در پیشگیری یا اقدام احتمالی در مورد بروز اختلالها و نابسامانیهای شخصی نیز می تواند به کمک این فرد بیاید به عنوان مثال وقتی والدین می دانند که شیوه تربیتی خشن سبب ضد اجتماعی  شدن و پرخاشگر شدن کودکان می شود خواهند توانست شیوه تربیتی خود را برای پیشگیری از چنین نتایج ناگواری تنظیم کند.( همان منبع ، ص 11 )
ارزشیابی شخصیت در بین مکاتب مختلف با توجه به چشم اندازی که نسبت به ماهیت انسان دارند متفاوت است مثلاٌ رفتارگرایان به تجارب محیطی ، روانکاوان به انگیزه های ناهوشیار طرفداران دیدگاه صفات به رگه و ریخت ، شناخت گرایان همچون جورج کلی به فرآیند و ساختارهای شناختی تأکید می ورزند اما همه روانشناسان به اتفاق معتقدند ارزشیابی شخصیت و تیپ های شخصیتی  یکی از عوامل مؤثر در تعیین سازگاری شخص با محیط است ( مک کین ، 1996 ،ص 58 )
از مزایای انجام این تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد : 1- انجام و مطالعه   این تحقیق موجب ایجاد نوعی خودشناسی در شخص می شود و شخص می تواند خود را در یکی از تیپ های شخصیتی   قرار دهد . 2- پی بردن و فهمیدن این مطلب که هر شخص دارای یک شخصیت خاص و مختص به خود است و حتی اشخاصی که در یک محیط یکسان پرورش یافته اند می توانند دارای شخصیت های متفاوتی باشند 3- کسب این آگاهی که برای ایجاد ارتباط با هر شخصی باید متناسب با نوع شخصیت وی عمل کرد و این آگاهی موجب می شود که فرد در ارتباط با دیگران موضعگیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد .
از مضرات انجام ندادن این تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد: 1- شخص نتواند خود را انگونه که هست بشناسد و این ناآگاهی از نوع تیپ  شخصیتی  خود ، باعث شود که شخص در انجام کارهایش با مشکل رو به رو شود و نتواند موفقیتی در زندگی کسب کند به عبارت دیگر انتظارات شخص از خودش با تواناییهای او سازگاری ندارد .
2- از آنجا که شخص به این مطلب آگاهی پیدا نکرده که هر شخص دارای یک شخصیت منحصر به فرد است لذا در ارتباط با همه اشخاص از یک نوع روش ارتباطی استفاده می کند و قادر نخواهد بود در ارتباط با دیگران روش  های ارتباطی مناسب و آگاهانه را به کار بگیرد و این امر می تواند سازگاری او با محیط اطراف مشکل ایجاد کند .
 
اهداف تحقیق :
هدف کلی : بررسی و سنجش میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی  در بین دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 90-89
اهداف جزیی :

تعیین رابطه بین تیپ درونگرا و میزان سازگاری .
تعیین رابطه بین تیپ برونگرا و میزان سازگاری .
بررسی رابطه بین جنسیت و میزان سازگاری.
بررسی رابطه بین جنسیت و تیپ های شخصیتی .
 
 
سئوالات تحقیق :

آیا بین تیپ درونگرا و میزان سازگاری رابطه وجود دارد ؟
آیا بین تیپ برونگرا و میزان سازگاری رابطه وجود دارد ؟
میزان سازگاری در دختران بیشتر است یا در پسران ؟
آیا بین جنسیت و تیپ های شخصیتی رابطه وجود دارد ؟
 
 
 
 فرضیات تحقیق :

بین تیپ درونگرا و میزان سازگاری رابطه معنادار وجود دارد .
بین تیپ برونگرا و میزان سازگاری رابطه معنادار وجود دارد.
میزان سازگاری دختران بیشتر است میزان سازگاری پسران است .
بین جنسیت و تیپ های شخصیتی ارتباط معنادار وجود دارد .
متغیرها :
1- متغیر مستقل : متغیری است که از طریق آن ، متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود و توسط پژوهشگر ، اندازه گیری ، دست کاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر     اندازه گیری شود ( دلاور ، 1385 ، ص 41 ) .
متغیر مستقل در این تحقیق تیپ شخصیتی ( درونگرا و برونگرا ) است .

متغیر وابسته : متغیر پاسخ یا برون داد یا ملاک نیز نامیده می شود و درجه یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم که تحریک شده است و مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود متغیر وابسته ، متغیری است که در اثر اجرا ، حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار ، پنهان یا تغییر می کند ( همان منبع ، ص 42 )
متغییر وابسته در این تحقیق ، میزان سازگاری است .

متغیر کنترل : گاهی اوقات متغیرهایی یافت می شوند که تأثیر برخی از آنها را در تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ، باید خنثی کرد یا ثابت نگه داشت . این متغیرها که تأثیر آنها باید خنثی یا حذف شود ، متغیرهای  کنترل نامیده می شوند ، به عبارت دیگر متغیرهای  کنترل ، به عواملی گفته می شود که تأثیر آنها بر متغیر وابسته توسط پژوهشگر خنثی یا حذف می  شود. ( همان منبع ، ص 44 )
متغیر تعدیل کننده : متغیر تعدیل کننده ، به منظور توصیف متغیر مستقل معینی بکار برده می شود و دومین متغیر مستقل است که به خاطر تعیین تأثیر آن در همبستگی بین اولین متغییر مستقل و متغیر وابسته انتخاب شده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . متغیر تعدیل کننده عاملی است که توسط پژوهشگر اندازه گیری یا دستکاری می شود تا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر  مستقل و متغیر وابسته می شود یا خیر ( شریفی ، 1384 ، ص 27 )
متغیر مداخله گر : متغیری است که بصورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تأثیر می گذارد اما قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستکاری نیست و تأثیر آن باید از طریق تأثیر متغیر مستقل و متغیر تعدیل کننده بر رویدادهای قابل مشاهده مشخص شود ( تاکمن ، 1978 )
 
 
تعریف مفهومی متغیرها :
شخصیت : عبارت است از مجموعه ویژگیهای جسمی ، روانی ، رفتاری که هر فرد را از افرد دیگر متمایز می کند ( کریمی ، 1372 ،ص 7 )
سازگاری : مفهومی عام است و به همه راهبردهایی گفته می شود که فرد برای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی شامل تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار می برد ( سادوک و سادوک ، 2003 )
تیپ شخصیتی : تقسیم افراد و شخصیت ها از روی یکسری خصوصیات موجود در  افراد و تقسیم بندی آنها از نظر صفات و ویژگیهای جسمی و روانی که افراد را از یکدیگر  متمایز می کند ( کریمی ، 1370 ، ص 8 )
تعریف عملیاتی متغیرها :
تیپ شخصیتی : ویژگی  که توسط آزمون شخصیتی آیزنک ( آزمون تشخیص درونگرایی و برونگرایی ) سنجیده می شود .
برونگرایی : میزان نمره ای که شخص از آزمون تشخیص درونگرایی و برونگرایی  آیزنک  به دست می آورد
درونگرایی : . میزان نمره ای که شخص از آزمون تشخیص درونگرایی و برونگرایی آیزنک به دست می آورد
سازگاری : میزان نمره ای که شخص از پرسشنامه بل بدست می آورد .
الف ) سازگاری خوب : نمره 17 تا 30
ب) سازگاری متوسط : نمره 31 تا 58
پ ) سازگاری ضعیف : نمره 59 تا 71
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 89

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان
 


  

***
—-
پشتیبانی سایت :        ****       SERDEREHI@GMAIL.COM
 

 

1 ... 219 220 221 ...222 ... 224 ...226 ...227 228 229 ... 894