پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف ­کنندگان رب گوجه ­فرنگی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف ­کنندگان رب گوجه ­فرنگی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی -گرایش بازاریابی
با عنوان : رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف ­کنندگان رب گوجه ­فرنگی
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 
پایان ­نامه دوره کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی)
رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف ­کنندگان رب گوجه ­فرنگی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده
منظور از آمیزه بازاریابی، یا آمیخته یا ترکیب این است که بین چهار p (محصول، قیمت، ترفیع، توزیع) می­بایست یک نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار باشد تا بتوانند در تأثیر­گذاری و متقاعدسازی مشتریان مؤثر باشند. به عبارتی، محصول مناسب با قیمت مناسب از نظر مشتریان با توزیع مناسب و به­کارگیری شیوه­های ارتباطی مناسب همگی با هم عمل می­کنند و اگر هر یک از این اجزا ناهماهنگ با سایرین باشد نتیجه آن کاهش اثر بخشی و کارایی مجموعه بوده و شرکت را از دستیابی به اهداف باز می‌دارند. آمیزه بازاریابی به عنوان ابزار مؤثر بنگاه اقتصادی در تحت تأثیر قرار دادن مشتریان، و توفیق در کسب و کار می­باشد. آمیزه بازاریابی برای ما یک چارچوب ایجاد می­کند که بدانیم چگونه از منابع استفاده مطلوب­تری ببریم.
فرضیه­های این تحقیق عبارتند از:

بین کیفیت(طعم) رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین کیفیت(رنگ) رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین اندازه بسته­بندی رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین نام و نشان تجاری رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین طراحی قوطی رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین قیمت رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین تبلیغات رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین در دسترس بودن رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
   این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق سیزده منطقه شهرداری شهر مشهد می­باشد و محقق از روش نمونه­گیری خوشه­ای استفاده کرده است و هفت منطقه را به طور تصادفی انتخاب کرده است. و ابزار اندازه­گیری در این تحقیق پرسشنامه می­باشد. که تعداد 427 پرسشنامه توزیع گردید. و همچنین از آزمون کای-دو برای وجود رابطه معناداری استفاده شده و در صورت وجود رابطه معناداری برای محاسبه شدت آن از ضریب همبستگی استفاده شده است. و همچنین برای رتبه­بندی آن از آزمون فریدمن استفاده شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه اول، دوم، چهارم، هشتم تأیید شده است یعنی بین طعم، رنگ، مارک، در درسترس بودن، با خرید این محصول رابطه معناداری دارد. و در رتبه­بندی عوامل مؤثر از نظر مصرف­کنندگان از نظر اهمیت، رنگ رب در رتبه اول قرار دارد. در رتبه دوم مارک رب اهمیت دارد. رتبه سوم مربوط به طعم رب می­باشد سپس، در دسترس بودن در رتبه چهارم قرار گرفت. در رتبه پنجم قیمت آن دارای اهمیت است و سپس اندازه آن دارای اهمیت می باشد و در رتبه هفتم تبلیغات دارای اهمیت است و آخرین رتبه مربوط به طراحی قوطی می باشد.
با توجه به آزمون فریدمن مشتریان توجه زیادی به رنگ رب گوجه فرنگی دارند و مهمترین عامل مؤثر در خرید رب می­باشد. در نتیجه به تولیدکنندگان توصیه می­شود توجه زیادی به رنگ رب داشته باشند. مارک رب گوجه­فرنگی در رتبه دوم قرار دارد البته با استفاده از نظرات مشتریان مارک معروف محصول را منوط به کیفیت آن می­دانند زیرا برخی از مارک­ها علاوه بر تبلیغ زیاد ولی با کیفیت پایین مصرف­کننده با یک بار استفاده دیگر از آن مارک استفاده نکرده است.
تعداد صفحه :181

قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت
با عنوان : رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت
عنوان :
رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
امروزه ھمه کوشش ھایی که شرکتھا در خصوص افزایش کیفیت محصول و کسب توان رقابتی بکار می برند برای
بدست آوردن مشتریان بیشتر و حفظ آنھا است. بنیان و اساس نظام بانکی، مشتری است بنابراین یکی از سودمندترین
و مناسب ترین استراتژی ھا برای بانک ھا مشتری مداری است. یک مشتری در بانک حداقل مساوی یک دارایی
است. امروزه بانکداری موظف است خود را در آیینه وجود مشتری ببیند و سعی کند در محیط پر از رقابت، خواسته
ھا و تمای1ت مشتریان خود را درک نماید و کاری کند که مشتری از سازمانش رضایت کامل داشته باشد . لذا در این
تحقیق سعی شده به مسأله رضایت مشتریان از زاویه و دید جدیدی نگریسته شود و در این رابطه از مدل کانو که
توسط دکتر نوریاکی استاد دانشگاه ریکا ژاپن مطرح گردیده، استفاده شده است. این مدل نیازھای مشتری را در سه
گروه نیازھای اساسی، نیازھای عملکردی و نیازھای انگیزشی قرار می دھد .
این تحقیق از نظر ھدف کاربردی و از نوع توصیفی است که به شیوه میدانی انجام شده است . جامعه آماری تحقیق
شامل مشتریان بانک ھای صادرات و پارسیان مستقر در شھر سنندج می باشد . تعداد نمونه 384 نفر 56 )2 نفر از
مشتریان بانک صادرات و 128 نفر از مشتریان بانک پارسیان) محاسبه گردیده که به صورت تصادفی ساده انتخاب
و مورد مطالعه قرار گرفته اند و ھمچنین برای گردآوری اط1عات از پرسشنامه استفاده شده است .
نتایج تحقیق نشان می دھد که این دو بانک برای بدست آوردن مزیت رقابتی باید به ویژگی ھای آراستگی ظاھری
شعبه، امکانات و تسھی1ت رفاھی برای مشتریان،گسترش فناوری اط1عات و خدمات بانکداری الکترونیک،
بانکداری تلفنی، استفاده از پوشش یکدست و فرم توسط کارکنان بانک، تجھیز کلیه شعب به دستگاھھای خودپرداز،
وجود شعباتی برای سرویس دھی به مشتریان در ساعات غیراداری، امکان ارتباط با مدیریت شعبه، ارائه خدمات
ویژه برای مشتریان خاص و وجود سیاست ھای حمایتی از مشتری که به صورت مشابه از دیدگاه مشتریان ھردو
بانک در گروه الزامات انگیزشی قرار می گیرند، توجه نمایند .
سازمان ھای موفق امروزی مایل به ارائه خدماتی ھستند که بتواند رضایت مشتریان را فراھم کند زیرا
محرک اصلی برای سازمان ھای تجاری که به دنبال بھبودھای عمده در مسیر پیشرفت خویش ھستند ھمانا
مشتریان آن سازمان می باشند .
شرکت ھا و موسسات نمی توانند اھداف اساسی کار خود را نظیر دستیابی به مزیت رقابتی یا ایجاد سود را
نادیده بگیرند.حفظ مشتریان خوب در بلندمدت،نسبت به جلب مستمر مشتریان جدید ،برای جایگزینی
مشتریانی که به شرکت قطع رابطه کرده اند، سودمندتر است. مشتریانی که رضایت زیادی از سازمان
دارند،تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان می کنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان می شوند،
هک در نتیجه ھزینه جذب مشتریان را کاھش می دھد .
این مطلب به ویژه برای ارائه دھندگان خدمات حرفه ای بسیار مھم می باشد زیرا شھرت و خوشنامی آنھا و
بیان مزایا و نکات مثبت آنھا از سوی دیگران منبع اط1عات کلیدی برای مشتریان جدید است .
رضایت باFی مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباھات احتمالی موسسه است،که در نتیجه تغییرات مرتبط با
تولید خدمات وقوع آنھا اجتناب ناپذیر است.مشتریان دائمی در مواجھه با چنین موقعیت ھایی اغماض بیشتری
دارند،زیرا به دلیل تجربیات خوشایند قبلی،اشتباھات اندک و موردی سازمان را به راحتی نادیده می گیرند و
با بروز ھرگونه اشتباه غیرعمدی به سمت رقبا نمی روند.بنابراین عجیب نیست که جلب رضایت مشتریان
مھمترین وظیفه سازمان ھا و موسسات شده است،چون این امر ارتباط مستقیمی با حفظ مشتری،سھم بازار و
منافع سازمان دارد .
تعداد صفحه :114
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
با عنوان : بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی ، گروه مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
عنوان :
بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه :
بخش روش شناسی پژوهش قلب اصلی پژوهش می باشد که در آن کار های انجام شده معرفی می گردد .
در کتاب روش تهیه پرسش نامه در رابطه با روش پژوهش چنین بیان می دارد . در این بخش نحوه و روش جمع آوری و تحلیل داده ها و چگونگی اجرای پژوهش معرفی می شوند از آنجا که خوانندگان پرسشنامه از طریق خواندن این بخش با نحوه انجام پژوهش آشنا میشوند لازم است تمامی اجزای ضروری پژوهش به طور خلاصه در اینجا نوشته شوند .
روش پژوهش :
این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است و از نظر رابطه بین متغیر ها از نوع همبستگی است . زیرا پژوهشگر قصد دارد میزان همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته را بسنجد . تحقیقات همبستی را شامل لیه تحقیقات میداند که در ان سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود .
هدف روش پژوهش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با یک یا چند متغیر دیگر است .
فرضیه های پژوهش
الف : فرضیه اصلی : بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس رابطه وجود دارد .
ب : فرضیه های فرعی
بین تحلیل عاطفی با رضایت شغلی مدیران رابطه وجود دارد .
بین مسخ شخصیت با رضایت شغلی میران رابطه وجود دارد .
بین فقدان موفقیت فردی با رضایت شغلی مدیران رابطه وجود دارد .
انواع متغیر های مستقل و وابسته :

متغیر مستقل : تحلیل رفتگی شغلی در این پژوهش متغیر مستقل می باشد .
متغیر وابسته : رضایت شغلی در این پژوهش متغیر وابسته می باشد .
تعداد صفحه :110
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :گروه بندی موجودی ها براساس ویژگی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :گروه بندی موجودی ها براساس ویژگی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – مدیریت تولید و عملیات
با عنوان : گروه بندی موجودی ها براساس ویژگی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سنندج
دانشکده تحصیلات تکمیلی
گروه مدیریت اجرایی
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – مدیریت تولید و عملیات
عنوان :
گروه بندی موجودی ها براساس ویژگی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
سازمان های زیادی هزاران قلم موجودی را در انبار های خود نگهداری می کنند که ممکن است ارزش آنها بیش 50درصد کل هزینه های شرکت باشد . کنترل این اقلام با یک نوع سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد نه منطقی است و نه اقتصادی زیرا در شرایط مختلف هر متدولوژی دارای سطح خدمت و هزینه های متفاوتی است . بنابراین ابزاری لازم است که بر اساس مناسب بودن و شایستگی سیستم برنامه ریزی و کنترل ، مواد را طبقه بندی نماید .
سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد مناسب ، همیشه یک موضوع مهم در تولید و تجارت بوده است و در چند دهه گذشته تکنیک هایی جهت انجام موثر و سیستماتیک این کار معرفی شده اند که می توان ان را به سه گروه عمده کششی ، فشاری و سنتی تقسیم نمود . هر سیستم مزایا و معایبی دارد که انتخاب بهترین گزینه بستگی به مشخصات و ویژگی های مواد دارد .
به این منظور ما در این تحقیق یک مدل طبقه بندی چند معیاره رابر اساس اهداف پژوهش تطبیق داده و جهت معیارهای مورد نیاز طبقه بندی از مطالعات میدانی کتب و مقالات معتبر در این زمینه استفاده نمودیم که در نهایت یازده معیار استخراج گردید. برای وزن دهی معیار ها از روش دلفی فازی استفاده گردید و به منظور پیاده سازی مدل ، گزینه ها ، که شامل 942 کالای فعال انبار مواد اولیه سازمان مورد مطالعه بود استفاده شد . در نهایت پس از جمع آوری تمامی اطلاعات مورد نیاز ، مدل طبقه بندی در یک نرم افزار حل مسایل برنامه ریزی ریاضی کد نویسی و جواب ها استخراج گردید . پس از بررسی جواب ها و تحلیل انها و اعمال تغییراتی در استراتژی طبقه بندی ، خروجی مدل نهایی گردید و با ارزیابی نتایج ، صحت انها مورد تایید قرار گرفت .
تعداد صفحه :77
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت  اجرایی
با عنوان : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی – گروه مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی
عنوان :
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت شهر سنندج
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
هدف اصلی پژوهش پیش رو ،شناسایی رابطه سرمایه اجتماعی کارکنان با تعهد سازمانی آنها است . سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل اجتماعی قوی که افراد را به همدیگر پیوند می دهد و یکی از سرمایه های با ارزش اما نامرئی انسان هاست تاکنون در مدیریت کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ارتباط آن با تعهد سازمانی به عنوان احساس مثبتی که افراد نسبت به شغل و سازمان خود دارند نیز موضوعی است نو که کمتر به ان پرداخته شده است که سرمایه اجتماعی در این پژوهش طبق مدل ناهاپیت و گوشال که براساس سه بعد : بعد ساختاری ، بعد شناختی و بعد هنجاری مورد تحلیل قرار گرفته است و تعهد سازمانی نیز طبق مدل آلن و می یر دارای سه شاخص :تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری بود . جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بانک تجارت شهر سنندج به تعداد 140 نفر بود . که طبق جدول مورگان و با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 117 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند . و به وسیله پرسشنامه مورد سوال قرار گرفتند و نتایج حاصل از پرسشنامه ها به وسیله آزمون t آزمون فریدمن .
تعداد صفحه :228
قیمت : شش هزار تومان
نکته : در این فایل قسمت هایی از متن کلمات به هم چسبیده شده اند.


***
—-