1399/03/19

دانلود پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال استصناع

مقاله (پایان نامه) : مفهوم نظام جبران خدمات

مفهوم نظام جبران خدمات چه تصویری از کلمه جبران خدمات در ذهن وجود دارد؟ این معنی و تصویر در ذهن همه افراد یکسان نمی‌باشد. بنابراین ما تفاوت دیدگاه‌ها را باید بشناسیم. جبران خدمات از دیدگاه اجتماع: از لحاظ اجتماعی بعضی از افراد جبران خدمات را به عنوان یک معیار عدالت می‌بینند، به صور مثال عدالت […]

منابع پایان نامه روانشناسی با موضوع اثرات آموزش و پرورش جبرانی

اثرات آموزش و پرورش جبرانی از تاثیرات مهم برنامه‌های جبرانی، توجه دادن به اثرهای محیط خانوادگی بر رشد کودک و مطرح ساختن جنبه‌های اجتماعی – فرهنگی شکست تحصیلی بود. این برنامه باعث شد که ضرورت ایجاد آموزش و پرورش متناسب با نیازهای کودکان، به خصوص دانش‌آموزان محروم، مطرح گردد. با اینکه برنامه‌های جبرانی انواع مختلفی […]

پایان نامه در مورد تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان

تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان ۱- خط مشی هایی که مبانی نظام پرداخت را شکل می دهد. ۲- نگرش که ابزار و روش های مدیریت جبران خدمات را نشان می دهد. ۳- اهداف جبران خدمات یا نتایج رضایت بخش نظام پرداخت دستیابی به اهداف مناسب شامل اثر بخشی و تعادل را نشان می دهد. این […]

خرید پایان نامه مدیریت : نظام پاداش و ارزیابی عملکرد

نظام پاداش و ارزیابی عملکرد به جبران خدماتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر، […]

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع عوامل تعیین‌کننده جبران خدمات مالی

عوامل تعیین‌کننده جبران خدمات مالی بسیاری عوامل است که بر وظایف مدیریت منابع انسانی تأثیر می‌گذارد. طبیعی است عواملی هم وجود دارد که بر تعیین جبران خدمت مالی تأثیر

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

دارد. این عوامل که هم درون سازمانی و هم برون‌سازمانی است(نوئه[۱] و ماندی[۲]، ۱۹۸۷). حال به توضیح این عوامل که شامل بازار نیروی کار، خط مشی‌های […]

دانلود پایان نامه مدیریت درباره مفاهیم اساسی در تساوی جبران خدمات

مفاهیم اساسی در تساوی جبران خدمات تساوی و انصاف در نظام حقوق سازمان، هم کارفرما و هم کارکنان را مورد توجه قرار می‌دهد، همچنین توجه به تساوی و انصاف در نظام پرداخت نسبت به بیرون سازمان از موضوعات اساسی است لذا تساوی حقوق در موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد: تساوی سازمانی: تساوی سازمانی با […]

دانلود پایان نامه نظام کارت امتیازی متوازن

نظام کارت امتیازی متوازن شاید بتوان گفت که یکی از معتبرترین و رایج ترین سیستم های نوین ارزیابی عملکرد همین سیستم کارت امتیازی متوازن می باشد. علت این مدعا این است بر اساس نتایج حاصل از بررسی ها ی انجام گرفته به نظر می رسد مناسب ترین روش برای اجرای ارزیابی عملکرد روش کارت امتیازی […]

راهنمای پایان نامه درباره : نظام آزادی مشروط

نظام آزادی مشروط تاسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است و سابقه­ آن­را می­توان در “برگه خروج یا ترک” زندان­های انگلستان جستجو کرد که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده است. پذیرش آن در حقوق کیفری کشورها تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین بوده است.[۱] آزادی مشروط عبارت […]

پایان نامه با موضوع تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند

تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند پس از اعلام حکومت نظامی به دستور فرمانده کل قوا در شهرستان یا استانی، در صورتی که تشکیل دیوان تجدیدنظر لازم باشد بنابر پیشنهاد فرمانده شهرستان یا استان و تصویب فرمانده کل قوا یک دیوان تجدیدنظر در شهر یا استانی که حالت حکومت نظامی دارد […]

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷(مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید۱۵/۹/۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام)

1399/03/19

پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال درباره اموال فرهنگی

مقاله (پایان نامه) : مفهوم نظام جبران خدمات

مفهوم نظام جبران خدمات چه تصویری از کلمه جبران خدمات در ذهن وجود دارد؟ این معنی و تصویر در ذهن همه افراد یکسان نمی‌باشد. بنابراین ما تفاوت دیدگاه‌ها را باید بشناسیم. جبران خدمات از دیدگاه اجتماع: از لحاظ اجتماعی بعضی از افراد جبران خدمات را به عنوان یک معیار عدالت می‌بینند، به صور مثال عدالت […]

منابع پایان نامه روانشناسی با موضوع اثرات آموزش و پرورش جبرانی

اثرات آموزش و پرورش جبرانی از تاثیرات مهم برنامه‌های جبرانی، توجه دادن به اثرهای محیط خانوادگی بر رشد کودک و مطرح ساختن جنبه‌های اجتماعی – فرهنگی شکست تحصیلی بود. این برنامه باعث شد که ضرورت ایجاد آموزش و پرورش متناسب با نیازهای کودکان، به خصوص دانش‌آموزان محروم، مطرح گردد. با اینکه برنامه‌های جبرانی انواع مختلفی […]

پایان نامه در مورد تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان

تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان ۱- خط مشی هایی که مبانی نظام پرداخت را شکل می دهد. ۲- نگرش که ابزار و روش های مدیریت جبران خدمات را نشان می دهد. ۳- اهداف جبران خدمات یا نتایج رضایت بخش نظام پرداخت دستیابی به اهداف مناسب شامل اثر بخشی و تعادل را نشان می دهد. این […]

خرید پایان نامه مدیریت : نظام پاداش و ارزیابی عملکرد

نظام پاداش و ارزیابی عملکرد به جبران خدماتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر، […]

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع عوامل تعیین‌کننده جبران خدمات مالی

عوامل تعیین‌کننده جبران خدمات مالی بسیاری عوامل است که بر وظایف مدیریت منابع انسانی تأثیر می‌گذارد. طبیعی است عواملی هم وجود دارد که بر تعیین جبران خدمت مالی تأثیر دارد. این عوامل که هم درون سازمانی و هم برون‌سازمانی است(نوئه[۱] و ماندی[۲]، ۱۹۸۷). حال به توضیح این عوامل که شامل بازار نیروی کار، خط مشی‌های […]

دانلود پایان نامه مدیریت درباره مفاهیم اساسی در تساوی جبران خدمات

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

مفاهیم اساسی در تساوی جبران خدمات تساوی و انصاف در نظام حقوق سازمان، هم کارفرما و هم کارکنان را مورد توجه قرار می‌دهد، همچنین توجه به تساوی و انصاف در نظام پرداخت نسبت به بیرون سازمان از موضوعات اساسی است لذا تساوی حقوق در موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد: تساوی سازمانی: تساوی سازمانی با […]

دانلود پایان نامه نظام کارت امتیازی متوازن

نظام کارت امتیازی متوازن شاید بتوان گفت که یکی از معتبرترین و رایج ترین سیستم های نوین ارزیابی عملکرد همین سیستم کارت امتیازی متوازن می باشد. علت این مدعا این است بر اساس نتایج حاصل از بررسی ها ی انجام گرفته به نظر می رسد مناسب ترین روش برای اجرای ارزیابی عملکرد روش کارت امتیازی […]

راهنمای پایان نامه درباره : نظام آزادی مشروط

نظام آزادی مشروط تاسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است و سابقه­ آن­را می­توان در “برگه خروج یا ترک” زندان­های انگلستان جستجو کرد که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده است. پذیرش آن در حقوق کیفری کشورها تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین بوده است.[۱] آزادی مشروط عبارت […]

پایان نامه با موضوع تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند

تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند پس از اعلام حکومت نظامی به دستور فرمانده کل قوا در شهرستان یا استانی، در صورتی که تشکیل دیوان تجدیدنظر لازم باشد بنابر پیشنهاد فرمانده شهرستان یا استان و تصویب فرمانده کل قوا یک دیوان تجدیدنظر در شهر یا استانی که حالت حکومت نظامی دارد […]

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷(مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید۱۵/۹/۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷(مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید۱۵/۹/۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام) متعاقباً در جریان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، به علت سکوت قانونگذار در خصوص جرم رشاء در این

1399/03/19

پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع نظام جبران

خشونت و پرخاشگری جوانان – تئوری محرومیت نسبی

خشونت و پرخاشگری جوانان – تئوری محرومیت نسبی مفهوم محرومیت نسبی در ابتدا به وسیله دو تن از جامعه شناسان به نامهای جیودیس بلاو[۱] و پیتر بلاو مطرح شد که در آن مفاهیم تئوری آنومی را با مدلهای بی سازمانی اجتماعی ترکیب کرده اند بر اساس نظریه بلاو افراد طبقه پایین ممکن است هم احساس […]

دانلود پایان نامه : عوامل مؤثر بر خشونت و پرخاشگری جوانان

عوامل مؤثر بر خشونت و پرخاشگری جوانان تبیین های زیست شناختی در طول تاریخ بشری ، بحث پیرامون سرنوشت و سرشت آدمی و عوامل تغییر دهنده آن ، با دیدگاه های متفاوتی همراه بوده است . بسیاری سرشت و فطرت آدمی را چیزی دانسته اند که به هیچ وجه قابل تغییر نبوده و به باور […]

آرشیو پایان نامه – نگرانی شدید و بیمارگونه – اختلال اضطراب فراگیر

 نگرانی شدید و بیمارگونه – اختلال اضطراب فراگیر از آن جا که بسیاری از فرایندهای مرتبط با نگرانی در اختلالات روان شناختی نقش دارند، نگرانی هم به لحاظ پژوهشی و هم به لحاظ نظری دارای اهمیت است (دیوی[۱] و ولز[۲]، ۲۰۰۶). داشتن مقداری نگرانی، برای حل مسایل سودمند است، زیرا منجر به رفتار متمرکز بر […]

پایان نامه مدیریت با موضوع : خصوصی‌سازی[۱] و رابطه آن با فساد

خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد یکی از راه های اثر‌بخش در جهت محدود‌ساختن انحصارات دولتی، تشویق مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، افزایش تولید و کارائی، بهره‌وری بالاتر سرمایه، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت‌های دولتی وفساد مالی مربوط […]

پایان نامه حقوق در مورد همکاری با سازمان بهداشت جهانی

ه

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

مکاری با سازمان بهداشت جهانی بیماریهای واگیر دار(عفونی) بیماری های عفونی، بیماریهایی هستند که توسط میکروارگانیسم های بیماری زا مانند باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچ ها ایجاد می شود؛ که می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. از دیرباز بیماری های عفونی(واگیردار) ، از […]

دانلود پایان نامه حقوق در مورد پسیکوپات­ها (روان­رنجور)

پسیکوپات­ها (روان­رنجور) پسیکوپات حالت روانی خاصی است که علیرغم کاربرد فراوان دارای مفهومی مشخص و معین نیست. مولفان و متخصصان علی­رغم مطالعات عمیق در این زمینه هنوز موفق به یافتن فرمول مشترک و مورد وفاق جمعی نرسیده­اند. پیسکوپات در اصطلاح عام شامل کسی است دچار پیسکوز یا نوروز یا صرع یا مسمومیت مواد مخدر و […]

پایان نامه : اهداف ازدواج در اسلام

اهداف ازدواج در اسلام ازدواج فرایندی است عبارت ازکنش متقابل بین یک مرد و یک زن که با پذیرش شرایط قانونی با مدت زمان طولانی درارتباطات جسمانی ،عاطفی،اقتصادی،روحی و اجتماعی با یکدیکر شریک شده اند. ازدواج تعهدی مقدس است که همین تقدس،مهم ترین وجه تمایز آن از سایرروابط بین انسان هاست.از دیگر وجوه امتیاز ازدواج […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت

۴-۵ نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت چنانچه قانون جدید و قدیم با هم منافاتی ندارند و تا حدودی که این قوانین با هم قابل جمع مـی باشـند در صـورتی کـه قانون جدید در پاره ای امور با قانون قدیم مخالف باشد در همان محدوده آنها را از بین می برد و در سایر جهات به […]

پایان نامه حقوق : مسئولیت بین الملل

مسئولیت بین الملل این نوع مسئولیت از ابداعات حقوق است.براین اساس دولتی که یک قاعده بین المللی را نقض می‌کند موظف است خسارات حقوقی را که در اثر این عمل به سایر اتباع کشورها وارد شده است جبران کند. مسئولیت مدنی در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر […]

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در اسلام

در مورد تئوری‌های فلسفه‌ی مجازات، معمولا دو رویکرد وجود دارد. نخست رویکردی که جهت‌گیری مجازات را به سمت گذشته می‌داند و بر اموری همچون عدالت و مسئولیت اخلاقی تاکید

1399/03/19

پایان نامه ، پروژه ، سمینار در مورد آلوده ساختن آب


Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.


2017 eggnews | Eggnews by Theme Egg.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

1399/03/19

دانلود پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره جنگلداری

پایان نامه روانشناسی با موضوع ۱اعتقادات مذهبی و سلامت روانی

۱اعتقادات مذهبی و سلامت روانی یکی ازمعضلات قرن حاضرآشفتگی های عاطفی وهیجانی در روابط انسانی است. درطول تاریخ مکاتب گوناگونان جامعه شناسی و روانشناسی به دنبال ارائه راه حلهایی بودند وبه انسان و نیازهای او توجه کرده اند. مطالعات معنوی در روانشناسی در سطح جهان موضوعی جدی و اساسی است و توجه به آن در […]

پایان نامه روانشناسی در مورد آناتومی و بیولوژی امید

آناتومی و بیولوژی امید یکی از مشکلات در تعریف مبنای زیستی هیجان، تعریف خود هیجان است. زیرا حتی هیجان هم توسط محققان آن رشته یکسان به کار نمی رود. یک راه این کار، آن است که کسی بتواند اطلاعات مربوط به هیجان را با ارائه تعریف مفیدی از آن در بافت آزمایشات روان شناختی خاصی […]

خرید پایان نامه روانشناسی : افت تحصیلی

افت تحصیلی یکی از مشکلات نظامهای آموزشی هر کشور افت تحصیلی است. یک نظام آموزش کار آمد، کمترین افت تحصیلی و بالاترین بازدهی را دارد. در کشور ما هم افت تحصیلی یکی از مهمترین مسایل و مشکلات کنونی نظام آموزش و پرورش است که هر سال دهها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر می‌دهد […]

علل ترک تحصیل

علل ترک تحصیل مطالعاتی که در باره ویژگی های ترک تحصیل کنندگان صورت گرفته نشان می دهد که آنان نسبت به فارغ التحصیلان، از خود هویت وتصویر نامشخص تری دارند. مشکلات عاطفی نیز در ایشان بیشتر بوده و اطمینان کمتری به ارزش خود دارند. آنان همچنین احتمال بیشتری دارند که نسبت به اقتدار از هر […]

پایان نامه روانشناسی با موضوع نظریه های عملکرد تحصیلی

گلشن فومنی (۱۳۸۲) می‌نویسد: به منظور تعریف افت تحصیلی، فرض ‌کنیم هدف تمام دانش‌آموزانی که در یک دروه تحصیلی ثبت نام می‌کنند، گذارندن موفقیت آمیز تمام پایه‌های آن

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

دوره تحصیلی در مدت تعیین شده باشد، از این نظر «تکرار پایه تحصیلی» یک دوره و «ترک تحصیل» پیش از پایان دوره، هر دو افت و اتلاف […]

دانلود مقاله الگوهای مبتنی بر کارکرد و فرایند درونی

الگوهایی که بر کارکرد درونی دانشگاه تأکید دارند در سطح خرد و بر مجموعۀ نقش‌ها و وظایف و فرایندهای داخلی دانشگاه معطوف است و به چگونه اداره شدن دانشگاه می‌پردازد. بیرن بائوم ضمن معرفی پنچ الگوی کارکرد سازمانی برای دانشگاه، برای هر الگو یک دانشگاه را معرفی نموده است و جنبه‌های مختلف ادارۀ سازمان و […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه روانشناسی ویژگی های اسباب بازی مناسب

ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند تافلر (به نقل از عبادی، ۱۳۸۴) در کتاب شوک آینده می نویسد: فناوری آینده به میلیون ها افراد کم سوادی که حاضر باشند هر کار تکراری را انجام دهند، و کورکورانه دستورات دیگران را می گیرند و از مقامات اطاعت محض می کنند، نیاز ندارد؛ بلکه به انسان هایی نیاز دارد […]

پایان نامه مدیریت : معانی نام و نشان تجاری

معانی نام و نشان تجاری کاتلر برای نام و نشان تجاری معانی مختلفی بیان کرده است (katler,2007, p188) که در زیر ارائه شده است . ویژگیها : یک نام و نشان تجاری باعث می شود که ویژگی های خاصی به ذهن خطور کند . خودروی مرسدس بنز مؤید یک خودروی گران قیمت ، عالی ، […]

راهنمای پایان نامه حقوق درباره : رد ادعای اعسار از هزینه دادرسی 

بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه دادرسی اگر تجدیدنظرخواه، ضمن درخواست تجدیدنظر ادعای اعسار از هزینه های تجدیدنظر را نماید و برای دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه علیرغم تعیین وقت و رسیدگی به ادعای اعسار تجدیدنظرخواه، اعسار مشارالیه ثابت نشود یا بعبارت دیگر، تجدیدنظرخواه نتواند اعسار خود را به اثبات رساند، دادگاه ضمن […]

شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری

فصل اول: کلیات گفتار اول:شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری پیدایش و پیشرفت اینترنت همواره دارای جایگاه ویژه ای درفرایند گذار از جامعه ی سنتی به جامعه ی اطلاعاتی، بوده است.

1 2 3 4 ...5 ... 7 ...9 ...10 11 12 ... 894