تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
سیستمهای هایبرید دسته ای از سیستمهای گسسته هستند که در عین اینکه با رویداد تحریک می شوند دارای دینامیک نیز هستند در صنعت، سیستمهایی با مشخصات سیستمهای هایبرید دیده می شود که نمی توان آنها را به صورت یک سیستم زمان پیوسته معمولی در نظر گرفت.کاربرد سیستمهای هایبرید در کنترل سیستمهای قدرت ، رباتها وصنعت خودروسازی می باشد. در طبیعت نیز سیستم هایی با این خواص دیده می شوند.
سیستم های سوئیچ شونده که دسته ای از سیستمهای هایبرید می باشند محور اصلی این سمینار است. رفتار دینامیکی مورد نظرسیستم با تعداد محدودی از مدلهای دینامیکی ، که نوعا از مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل یا تفاضلی به همراه مجموعه ای از قوانین گسسته که بر این مدلها حاکم می با شند، تشکیل شده است. این قوانین سوئیچینگ با عبارات منطقی یا سیستمهای رویداد گسسته و با روشهایی مثل آتوماتا ،پتری نت و… مدل می شوند.
مدلسازی سیستم کمک می کند تا رفتار آن را بررسی نماییم. قطعا یک هدف مهم از بررسی این سیستمها ، کنترل سیستمهایی است که در صنعت وجود دارند وبه صورت سیستمهای

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

هایبرید مدل می شوند. ما نیز در ادامه کار به بررسی روشهای مختلف کنترلی این سیستمها از جمله کنترل غیرخطی ، بهینه ، مقاوم و …. می پردازیم.
مقدمه
موضوع موردبررسی دراین سمینارکنترل سیستمهای سوئیچ شونده است که این سیستمها حالت خاصی از سیستمهای هایبرید می باشند. از تعریف سیستمهای هایبرید میدانیم سیستمی است که

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت