1399/03/19

پروژه ، پایان نامه درباره کیفیات مخففه

آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده

آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده در این فصل آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش اول باعنوان آثار اعمال کیفیات مخففه طی دو گفتار که در گفتار اول این […]

منابع پایان نامه با موضوع جهات اعمال کیفیات مخففه

جهات اعمال کیفیات مخففه در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مخففه و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم: مبنای عقلی از نظر منطقی و عقلی مبنای […]

دانلود پایان نامه درباره ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها

ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها اصل قانونی بودن مجازات ها از جمله اصولی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل همین اهمیت در این بخش ارتباط این اصل با کیفیات مخففه و مشدده را بررسی و تبیین خواهیم کرد. گفتار اول: تعاریف در این گفتار به […]

پایان نامه حقوق : کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها

کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها دربخش اول این فصل سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزایی کشورمان را طی دو گفتار بررسی می کنیم. در گفتار اول سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه در حقوق جزایی ایران را مورد […]

پایان نامه رشته حقوق : آثار اعمال کیفیات مشدده

آثار اعمال کیفیات مشدده از اثرات مهم کیفیات مشدده بر مجازات ها این است که مجازات مقرر در قانون با اعمال این کیفیات، در مورد مرتکبان جرایم مشدده تشدید می شود. در مورد کیفیات مشدده شخصی و عینی که عموماً میزان و نحوه ی مجازات مشدده در قانون احصاء شده بحث چندانی نیست.چرا که […]

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

آرشیو پایان نامه – مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده

بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مشدده و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم: مبنای عقلی ارتکاب […]

پایان نامه نظریه آدلر – خودناتوان­سازی

هیگینز (۱۹۹۰، به نقل از نیکنام و همکاران،۱۳۸۹) بنیان­های اصلی رفتارهای خودناتوان­ساز را از گذشته تا روان­شناسی عزت­نفس آدلر دنبال می­ کند که طبق آن، انگیزه­های افراد از نیاز به جبران احساسات ذهنی، حقارت و ضعف نشأت می­گیرند. در سال­های اخیر نیز، نظریه­ های مختلفی از خودناتوان­سازی تحت تئوری­های هدف (مارتین و همکاران،۲۰۰۳)، نیاز […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره :اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم

ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم در ق.م.ا مجرم هر کسی باشد، قاضی می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود و با رعایت کیفیات مخففه مجازات وی را تخفیف دهد و از آن جایی که اعمال این نوع کیفیات عموماً امری شخصی و با توجه به ویژگی های مرتکب […]

دانلود پایان نامه حقوق در مورد آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات

آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات در فصل قبل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات اعم از شرایط اعمال نهادهای تخفیفی و تشدیدی مجازات مورد بحث قرار گرفت . در این فصل با فرض اینکه شرایط مذکور در یک بزهکار وجود دارد آثار وجود آن شرایط و اعمال اصل فردی کردن مجازات را بررسی می­نماییم. […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم

کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم جبران خسارت زیان­دیده از سوی متهم، نشانه­ای از پشیمانی وی محسوب می­شود و کسی که پشیمان شده و درصدد جبران خسارت نیز برآمده مستحق ارفاق


فرم در حال بارگذاری ...