1399/03/19

پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، گزارش سمینار درباره فارغ التحصیلان

پایان نامه با موضوع نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری

نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری برای درک کامل آموزه‌ی نظریه‌پردازی هیرشی، بسیار مهم است که شرایط تاریخی او را در هنگام نگارش علل بزهکاری درک کنیم. در دهه‌ی ۱۹۶۰، جامعه‌ی آمریکا از دیدگاه تشتت اجتماعی جرم‌شناسی که قبلاً تفکر غالب در جرم‌شناسی بود، خسته شده بود. در آن زمان، هیرشی شاهد از دست رفتن کنترل اجتماعی بر […]

دانلود مقاله نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری

عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل […]

پایان نامه : مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل 

مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل راتر(۱۹۶۶)، سه مرحله آموزش خودکنترلی و ادراک کنترل برای رسیدن به منبع کنترل درونی به دانش‌آموزان را به شرح زیر ذکر کرد: مرحله اول: این مرحله‌ شامل اداره رفتار دانش‌آموز از طریق معلم است. معلم با بهره گرفتن از روش‌های تقویت مثبت، محروم کردن، جریمه کردن، رهنمود دادن […]

ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم

ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم زیمرمن (۱۹۸۶) معتقد است که فـراگیرن خودتنظیم ، اهداف مشخصی برای خود در نظر می گیرند و برای دستیابی به آنها راهبردهایی را به کار می برند. این یادگیرندگان ، خود شروع به یادگیری می کنند ، بر پیشرفت خود نظارت دارند و آن ارزیابی می کنند . انگیزش درونی […]

مقاله (پایان نامه حقوق) خود کارآمدی

خود کارآمدی خودکار آمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی بصورت باورهای شخص در مورد توانایی کنار آمدن با موقعیت های متفاوت معرفی شده است(پوارفکاری،۱۳۷۳). مفهوم خود کارآمدی از نظریه شناختی_اجتماعی[۱]،بندوار مشتق شده است که به باورها یا قضاوت های فرد نسبت به توانایی های خود در انجام وظایف ومسولیت ها اشاره دارد، نظریه

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

شناختی_اجتماعی مبتنی بر […]

دانلود پایان نامه مدیریت درباره استراتژی‌های خود جوش (ناگهان ظهور)

استراتژی‌های خود جوش (ناگهان ظهور) این رویکرد استراتژی را در جهت حرکت سازمان تعریف می‌کند، صرف نظر از آنکه این جهت از روی قصد و نیت باشد یا نباشد. بر اساس این دیدگاه، استراتژی می‌تواند طرح‌ریزی شود، ولی اگر زمانی طرح‌ریزی نشود، از درون فعالیت‌های اعضای سازمان پدیدار می‌شود. استراتژی خودجوش از فعالیت‌هایی که در […]

راهنمای مقاله : نظریه مبادله

نظریه مبادله در نظریه مبادله کماتی مانند پاداش و ارزش از اهمیت ویژه ای در تحلیل روابط بین افراد برخوردار است. راسبت و دیگران (۱۹۸۳)، الگویی مبتنی بر رویکردهای تبادلی را بنا نهادند: دیدگاه اول این رویکرد عقیده دارد رضایت از روابط، زمانی حاصل می شود که اشخاص پاداش های بزرگ تر و ارزشمندی برحسب […]

پایان نامه روانشناسی در مورد اهمیت هوش هیجانی

اهمیت هوش هیجانی در هر یک از مراحل شناخت حتی در سطح ادراک مسأله، کشف و تفسیر محرک شدیداً تحت تأثیر مسائل عاطفی است و در سطح شناختی ارزیابی یک محرک به عنوان یک تهدید یا نوید موجب ایجاد حالت عاطفه مناسب با آن می شود(ضرابی،۱۳۷۸). عاطفه می تواند فرایند تفکر و محتوای فکر، قضاوت […]

مقاله اجزای کیفیت زندگی کاری

اجزای کیفیت زندگی کاری با الهام از روش فار کوهر در طبقه بندی تعاریف مختلف کیفیت زندگی، می توان تعریف متعدد و متنوع کیفیت زندگی کاری را نیز با ذکر نمونه هایی از تعاریف به شکل ذیل طبقه بندی کرد: الف) تعاریف غیر حرفه ای (که توسط کارکنان بیان شده است) این تعاریف از تنوع […]

مقاله (پایان نامه) : نظریه های انگیزش:

نظریه های انگیزش: تحویل اندیشه مدیریت در زمینه انگیزش کارکنان، سه مرحله نسبتا متمایز را پشت سر گذاشته است. در نخستین نظرات انگیزش به ارائه الگوی منحصر به فردی از انگیزش


فرم در حال بارگذاری ...