1398/07/30

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//رویکرد انگیزشی انسان­گرایی

 بودن نسبت به دیگران) تاکید می­شود (سانتراک، 2004، ؛ سیف، 1386).

بنابراین، از دیدگاه روان­شناسان انسان­گرا، برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری و عزت نفس را در افراد افزایش داد (و ولفونک، 2004، ؛ سیف، 1386).

یکی از مهم­ترین نظریه پردازان انسان­گرا، آبراهام مازلو (1970)، انگیزش را با توجه به نیازها توضیح داده است (مازلو[1]، 1970 ؛ سیف، 1386).

نیازهای انسان را به صورت سلسله مراتبی مطابق به شکل طبقه­بندی کرده است.

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید