1399/03/19

پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره باورهای مذهبی

خرید پایان نامه : باورهای غلط و رایج نسبت به مصرف گونه‌های مواد مخدر

باورهای غلط و رایج نسبت به مصرف گونه‌های مواد مخدر الف: باورهای غلط در اعتیاد به شیشه: ۱٫ شیشه اعتیادآور نیست: مصرف شیشه بسیار خطرناک است و باعث ایجاد شدیدترین نوع اعتیاد می‌شود؛ البته این باور غلط زمانی مطرح شد که از یک سو مصرف شیشه باعث منفی شدن آزمایش‌های مربوط به مورفین می‌شد و […]

پایان نامه روانشناسی با موضوع ۱اعتقادات مذهبی و سلامت روانی

۱اعتقادات مذهبی و سلامت روانی یکی ازمعضلات قرن حاضرآشفتگی های عاطفی وهیجانی در روابط انسانی است. درطول تاریخ مکاتب گوناگونان جامعه شناسی و روانشناسی به دنبال ارائه راه حلهایی بودند وبه انسان و نیازهای او توجه کرده اند. مطالعات معنوی در روانشناسی در سطح جهان موضوعی جدی و اساسی است و توجه به آن در […]

ایمان مذهبی و سلامت روان

ایمان مذهبی و سلامت روان ۲-۳-۱٫ تعریف ایمان ایمان در لغت به معنای تصدیق و در اصطلاح دینی به معنای تصدیق و تسلیم به خدا و پذیرش حقانیت پیامبران الهی و کتب و فرمان‌هایی است که خداوند برای هدایت و تربیت انسان‌ها فرستاده است. در گفتاری از امیرالمؤمنین (ع) ایمان شناختن به دل و […]

پایان نامه جهت‌گیری مذهبی

جهت‌گیری مذهبی تاریخ بشریت نشان داده است که انسان دین‌ورز قدمتی دیرینه دارد. آن‌چنان که از مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی از اعصار دور بر می‌آید، مذهب به عنوان جزء لاینفک زندگی بشری در تمامی اعصار بوده است. ویل دورانت[۱] معتقد است دین به اندازه‌ای غنی و فراگیر و پیچیده است که جنبه‌های مختلف […]

امید و انواع آن

امید به یک اعتبار دارای دو جنبه مثبت و منفی است. برای نمونه، در اسلام واژه «رجاء» به معنای امیدی که دست یافتنی است (امید واقعی) و «تمنا» به مفهوم امیدی که دست نیافتنی

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

است (امید واهی) اشاره دارد. در قرآن کریم، رجاء گمان یا پنداری است که اقتصادی رسیدن به شادی در آن […]

احساس بدنامی و عملکرد خانواده

احساس بدنامی و عملکرد خانواده فرضیه دهم: «به نظر می رسد بین احساس بدنامی و عملکرد خانواده رابطه وجود دارد». به منظور تعیین رابطه بین احساس بدنامی و عملکرد خانواده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است. جدول۴-۳۹: آزمون همبستگی بین احساس بدنامی و عملکرد […]

مزاحمت های اجتماعی و عملکرد خانواده

مزاحمت های اجتماعی و عملکرد خانواده فرضیه چهارم:« به نظر می رسد بین مزاحمت های اجتماعی ناشی از نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده رابطه وجود دارد». به منظور تعیین رابطه بین مزاحمت های اجتماعی و عملکرد خانواده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده […]

 نقش و جایگاه زنان و خانواده

تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، یکی از مهمترین قسمت های هر کار پژوهشی است، زیرا عدم دقت در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها امکان نتیجه گیری غلط و تعمیم نادرست آنها را در پی دارد. این فصل از تحقیق مشتمل بر دو قسمت است: یافته ای توصیفی و یافته های […]

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه تعریف نظری: در این پژوهش با سنجش مزاحمت های اجتماعی، کاهش باورهای دینی و سنتی، مصرف گرایی، چندگانگی نقش، تعارضات نقشی، فشارهای روحی و روانی، احساس بدنامی و تن آرایی ازجمله آسیب هایی انتخاب شده اند که ناشی از حضور زنان و انواع نقش ها می باشد و ممکن […]

نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده

نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده شناخت پدیده های اجتماعی نیازمند اتخاذ روش پژوهش مناسب است تا با به کار گرفتن مجموعه ای از قواعد روشمند و رعایت منظم مراحل، بتوان به یافته


فرم در حال بارگذاری ...