1399/03/19

پایان نامه ، پروژه با موضوع اسقاط حق

پایان نامه : اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفا در فقه و حقوق ایران_ فقه اسلامی

اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفا در فقه و حقوق ایران_ فقه اسلامی ۷ _ فقه امامیهدر فقه امامیه عقد وکالت جایز است و هر یک از دو طرف حق فسخ آن را دارند اما طرفین عقد وکالت می توانند آن را ضمن عقد لازمی شرط کنند و حق فسخ خویش را […]

پایان نامه بررسی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

بررسی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران اساس مسؤولیت شرکت های هواپیمایی در قبال خسارات وارد شده به مسافر و کالا، پیمان ورشو ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ و اصلاحیه لاهه ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ است. این مقررات، شرکت های هواپیمایی را در قبال صدمات جسمی به مسافر، خسارت به لوازم شخصی و کالا […]

پایان نامه حقوق در مورد : ثبوت خیار عیب

۱-۲) اعتماد به اصاله السلامه و حکومت اراده: مهمترین دلیلی که عمده فقهاء آن را دلیل اصلی ثبوت خیار عیب می‌دانند، اعتماد به اصل سلامت مورد معامله است .این اصل، مقتضای عقد مطلق است؛ یعنی هنگامی که طرفین قیدی در عقد نیاورده باشند و یا خودشان را از چنین اصلی بری نکرده باشند، عقد مطلق […]

راهنمای پایان نامه حقوق درباره : رد ادعای اعسار از هزینه دادرسی 

بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه دادرسی اگر تجدیدنظرخواه، ضمن درخواست تجدیدنظر ادعای اعسار از هزینه های تجدیدنظر را نماید و برای دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه علیرغم تعیین وقت و رسیدگی به ادعای اعسار تجدیدنظرخواه، اعسار مشارالیه ثابت نشود یا بعبارت دیگر، تجدیدنظرخواه نتواند اعسار خود را به اثبات رساند، دادگاه ضمن […]

پایان نامه حقوق در مورد آثار شروط فاسد غیر مفسد

آثار شروط فاسد غیر مفسد شروط باطل که صراحتاً مبطل و مفسد عقل نیستند حال آنچه که در این زمینه قابل بررسی است این است که آیا مشروط له در صورت بطلان شرط حق فسخ

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

عقد را دارد؟ چون قصد رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق یافته و در حقیقت […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره مفهوم حق

مفهوم حق کتاب های لغت نیز برای واژه (حق) چند کاربرد و معنا می کند که برخی از آن از این قرار است ضد باطل ، عدل ، مال و ملک حظ و نصیب ، موجود ثابت ، امر مقتضی ، عزم ، سزاوار واژه (حق) با توجه به آنچه بیان شد روشن می گردد […]

دانلود پایان نامه حقوق : شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا 

شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا برای اینکه دادگاه جزائی صلاحیت رسیدگی بدعوی مدنی را داشته باشد دعوی مذکور باید واجد شرایط ذیل باشد: الف- دعوی مدنی ناشی از جرم و متضمن خلاف یا جنحه و یا حنایت باشد.ب- دعوی عمومی اقامه شده باشد و مختومه نباشد.ج- دعوی عمومی ساقط نشده باشد.د- محکمه […]

پایان نامه : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن درفقه وحقوق

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن درفقه وحقوق بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به موجب آن به […]

پایان نامه حقوق : تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی

تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی پس از به وجود آمدن هر نهاد جدید در حقوق، حقوقدانان می‌کوشند تا آن را با نهادهای سنتی مشابه مقایسه و تعهدات و آثار آن را روی نهاد پیشین استنباط کنند. ضمانت‌نامه‌های بانکی بیشترین شباهت را با ضمان عقدی دارد. ضمانت‌نامه مستقل بانکی با ضمان سنتی در […]

دانلود مقاله و پایان نامه حقوق : تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد:

۳- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد: یکی از شرایط ایجاد خیار تأخیر ثمن که در ماده ۴۰۲ قانون مدنی پیش بینی شده، این است که هیچ یک از مبیع و ثمن تسلیم نشده باشد، زیرا همان


فرم در حال بارگذاری ...