1398/07/30

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

2-3-2- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. 11
2-3-2-1- اید‌ه‌یابی و ایده­زایی.. 11
2-3-2-2- پالایش ایده‌ها و انتخاب یک ایده 11
2-3-2-3- توسعه مفهوم. 12
2-3-2-4- توسعه استراتژی بازاریابی.. 12
2-3-2-5- بررسی تجاری.. 12
2-3-2-6- توسعه محصول. 14
2-3-2-7- آزمایش بازار. 15
2-3-2-8- تجاری­کردن. 15
2-4- منطق فازی.. 15
2-5- آزمون شخصیتی MBTI 17
2-6- مبانی رفتار گروه و شناخت تیم. 24
2-6-1- تفاوت گروه با تیم ( گروه کاری) 25
2-6-2- انواع تیم. 26
2-6-3- خلق تیم­هایی با عملکرد عالی.. 27
2-7- بهینه­سازی چندهدفه. 28
2-7-1- تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 29
2-7-2- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب… 31
2-7-3- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 32
2-7-3-1- روش مجموع وزنی.. 32
2-7-3-2- روش برنامه­ریزی آرمانی.. 33
2-7-3-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. 33
2-7-3-4- روش اپسیلون- محدودیت… 35
2-8- الگوریتم ژنتیک GA.. 35
2-8-1- اجزای الگوریتم ژنتیک… 36
2-8-2- عملگرهای الگوریتم ژنتیک… 37
2-8-2-1- عملگر انتخاب… 37
2-8-2-2- عملگر تقاطع. 39
2-8-2-3- عملگر جهش… 41
فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق.. 42
3-1- مقدمه. 43
3-2- تعریف مسأله. 43
3-3- ارائه مدل ریاضی پیشنهادی.. 44
3-3-1- اندیس­ها 44
3-3-2- پارامترهای ورودی.. 44
3-3-3- متغیرهای تصمیم­گیری.. 44
3-3-4- مدل ریاضی.. 45
3-3-5- تحلیل مدل. 46
3-4- روش حل.. 46
3-4-1- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa. 47
3-4-2- ارزیابی روابط بین­فردی براساس آزمون MBTI 49
3-4-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. 51
3-4-3- ساختار کلی الگوریتم‏های ژنتیکی.. 51
3-4-3-1- مراحل حل مسائل در الگوریتم ژنتیک… 52
فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق.. 55
4-1- مقدمه. 56
4-2- حل یک مسأله به­وسیله لینگو. 56
4-3- نحوه نمایش جواب… 59
4-4- ارزیابی نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب… 62
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات… 63
5-1- نتیجه­گیری.. 64
5-2- پیشنهادات آتی.. 65
منابع و مآخذ. 66

فهرست جدول­ها
جدول ( 2-1 ). متغیرهای زبانی.. 17
جدول ( 2-2 ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا 18
جدول ( 2-3 ). مقایسه دو بعد شمی و حسی.. 18
جدول ( 2-4 ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری.. 18
جدول ( 2-5 ). مقایسه دو بعد ملاحظه­کننده و داوری­کننده 19
جدول ( 2-6 ). مقایسه تیم و گروه 25
جدول ( 3-1 ). روابط میان انواع بعدهای شخصیتی.. 50
جدول ( 3-2 ). ماتریس مقیاس روابط بین­فردی نرمال­سازی­شده 50
جدول ( 4-1 ). روابط میان­فردی نرمال­سازی­شده 5 نفر نیروی انسانی.. 56
جدول ( 4-2 ). وزن نهایی هر فرد. 56
جدول ( 4-3 ). زمان مورد نیاز هر پروژه برای هر مهارت… 56
جدول ( 4-4 ). زمان آزاد هر فرد برای هر مهارت… 57
جدول ( 4-5 ). ماتریس توانایی هر فرد برای انجام هر مهارت در هر پروژه 57
جدول ( 4-6 ). مقایسه نتایج به­دست­آمده از لینگو و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

متلب… 62

فهرست شکل­ها
شکل (2-1). مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. 11
شکل (2-2). نمودار منحنی­های عمر محصولات مختلف… 14
شکل (2-3 ). تابع عضویت مثلثی.. 16
شکل ( 2-4 ) نمونه­ای از توابع عضویت فازی.. 16
شکل ( 2-5 ). مقایسه تیم و گروه 25
شکل ( 2-6 ). انواع تیم ( از چپ به راست ): تیم حل­کننده مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص…. 27
شکل ( 2-7 ). مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف… 30
شکل( 2-8 ).الف-بیان تصویری بهینگی پارتو درفضای هدف.ب-روابط بین جواب­ها درفضای هدف… 31
شکل ( 2-9 ). تقسیم­بندی استراتژی­های جستجو. 36
شکل ( 2-10 ). نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت… 39
شکل ( 2-11 ). یک نمونه تقاطع. 40
شکل ( 2-12 ). نمونه­ای از تقاطع دونقطه­ای.. 40
شکل ( 2-13 ). نمونه­ای از تقاطع یکنواخت… 41
شکل ( 2-14 ) یک کروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش… 41
شکل ( 3-1 ). شبه­کد یک الگوریتم ساده ژنتیک… 53
شکل ( 3-2 ). فلوچارت الگوریتم ژنتیک… 54
شکل ( 4-1 ). تخصیص 5 کارمند به 2 پروژه و 2 مهارت… 59
شکل ( 4-2 ). یک کروموزوم تصادفی برای مثال. 60
شکل ( 4-3 ). نحوه عملکرد عملگر تقاطع. 61
چکیده:
رشد سریع تکنولوژی، تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، باعث شده است تیم­های توسعه محصول جدید با فشار زیادی جهت ارائه هرچه سریع­تر محصولات جدید با هزینه و کیفیت مناسب مواجه شوند. شکل­گیری تیم­های توسعه محصول جدید ( NPD ) نقشی بسیار حیاتی در پروژه­های NPD ایفا می­کند.


فرم در حال بارگذاری ...