1399/03/19

پایان نامه درباره دمپینگ


خرید اینترنتی فایل تحقیق : مفهوم دامپینگ و اصل عدم تبعیض

فصل اول: مفهوم دامپینگ و اصل عدم تبعیض واژه «دامپینگ» که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده است، از ریشه « دامپ » به معنای زیر قیمت فروختن است. به طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده است، که در این مقاله بررسی می شود. برخی آن […]


2017 eggnews | Eggnews by Theme Egg.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 


فرم در حال بارگذاری ...