1398/08/01

پایان نامه درباره تداعی برند:-وفاداری به نام و نشان تجاری

دوره
ویژگی ها
کاربر ها و مفاهیم ضمنی برای وفاداری به نام تجاری
تولد وفاداری نسبت به نام تجاری 1870 تا 1914
·        معرفی نام های تجاری 

·        کالاهای مارک دار موجب رشد سازمان می‎‎شدند.

·        تبلیغات به سازمان کمک می‎‎کنند تا اعتبار و سهم خود را از بازار افزایش دهند.

·        در ابتدا هم از سوی مصرف کنندگان و هم از سوی خرده فروشان، مقاومت زیادی نسبت به نام های تجاری نشان داده می‎‎شود.

·        نام های تجاری در یک دوره کیفیت متغیر کالاها، سازگاری را ارائه می‎‎دهند.
·        مارک گذاری ریسک را کاهش می‎‎دهد. 

·        مارک گذاری به مشتریان کمک می‎‎کند تا بین کالاهای مختلف عرضه شده، تمایز بگذارند.

·        مشتریان احتمال بیشتری داشت که مارک هایی مجدداً خریداری کنند، که در گذشته، رضایت مشتری را به دست آورده بودند.
دوره طلایی وفاداری به نام تجاری 1915 تا 1929
·        ارزش نام های تجاری توسط خرده فروش ها شناخته شد. 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

·        برنامه تبلیغاتی بسیار خلاقانه به راه افتاد.

·        مشتریان از افزایش کیفیتی که نام های تجاری را ارائه می‎‎کردند راضی بودند.

·        با نزدیک تر شدن به پایان دوره ی طلایی نام های تجاری بدبینی نسبت به تبلیغ ها شکل گرفت.

·        میزان آگاهی پیرامون نام های تجاری زیاد شد.
·        وفاداری به نام تجاری، کارکردی بود. 

·        با افزایش در دسترس بودن کالاهای مارک دار وفاداری مشتری نیز افزایش پیدا کرد.

·        اعتماد به نام های تجاری، مقاومت در برابر نام های تجاری را کاهش و در نتیجه وفاداری افزایش داد.

·        وفاداری منحصر به یک نام تجاری زیاد دیده می‎‎شد.
وفاداری پنهان به نام تجاری 1930 تا 1945
·        رکورد 1929 جنگ جهانی دوم، موجب کاهش میزان نام های تجاری در دسترس مصرف کنند گان شده.
·        علی زغم عدم امکان  خرید نام تجاری، تمایل مشتریان نسبت به نام های تجاری افزایش یافت. 

·        عوامل محیطی بر وفاداری به نام تجاری تاثیر گذاشتند.

·        در دسترس نبودن نام های تجاری مختلف، عادت های مصرف کنندگان را تغییر داد.


فرم در حال بارگذاری ...