1399/03/19

دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار بهبود کیفیت

فایل پایان نامه : ازدواج مجدد

ازدواج مجدد مرد مجرد یا همسر از دست داده ، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد . هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیر مستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد . اما براساس آیه صریح قرآن ، مرد همسردار می تواند به شرط عدالت ، تا چهار همسر […]

پایان نامه حقوق : جرم عمومی در حین خدمت

۱ ) جرم عمومی در حین خدمت با عنایت به قانون دادرسی نیروهای مسلح و اجازه های صادره از جانب مقام معظم رهبری که در مباحث آتی به این موارد نیز خواهیم پرداخت جرائم عمومی در حین خدمت نظامیان به دو دسته تقسیم می شوند. ۱-۱ ) جرم عمومی مرتبط با خدمت جرائم عمومیِ […]

پایان نامه : ماهیت حقوقی بیمه

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

ماهیت حقوقی بیمه پیچیدگی ها، خطرات و خساراتی که در زندگی روزمره رخ می دهد و مسولیتهای هر فرد در قبال خسارات ایجاد شده برای دیگران، زندگی را با دشواری های زیادی مواجه خواهد ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد. آمادگی و رفتار افراد […]

مفهوم حق سکوت

۱-۱-۴ مفهوم حق سکوت درباره مفهوم حق سکوت، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند اصطلاح «حق سکوت» بیانگر مجموعه ای از حقوق است که در مراحل گوناگونی از فرآیندعدالت کیفری مطرح می شوند که عبارتند از: ۱٫ مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش […]

پایان نامه حقوق با موضوع سندیت بارنامه دریایی

اهمیت سند در بررسی اوصاف بارنامه دریایی به تعریف «بارنامه دریایی» بازمی‌گردد.سندی که به موجب آن قرارداد منعقد و کالا حمل می گردد در تحقق قرارداد مدخلیتی ندارد. به مجرد اینکه طرفین در مورد حمل کالای معین وکرایه ای مشخص توافق نمودند قرارداد به وقوع می پیوندد. تصریح عنوان سند که طبق آن کالا حمل […]

منابع پایان نامه حقوق و مقاله با موضوع : تعدّد زوجات در رویه قضایی 

بعد از انقلاب اسلامی درعمل برخی از محاکم خانواده، به هیچ ماده ای از مواد قانون حمایت خانواده و برخی فقط به مواد ۱۷-۱۶ و برخی دیگر به مجازات های مقرر در آن استناد نمی کنند. درحالی که برخی، داد خواست های تمکین زوجه همراه با درخواست اجازه ازدواج مجدّد از دادگاه خواسته می شود […]

دانلود پایان نامه تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز […]

دانلود پایان نامه حقوق درباره عناصر متشکله جرم کلاهبرداری 


فرم در حال بارگذاری ...