1399/03/19

دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره املاک غیر

پایان نامه رشته حقوق : صلاحیت مرجع دادگستری در افراز املاک ماترک غیر منقول

 صلاحیت مرجع دادگستری در افراز املاک ماترک غیر منقول رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه شماره۷۳۸۸/۱۱۰/هـ ۱۳۹۰/۳/۱۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح […]

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد روش های تأمین مالی -روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری)

روش های تأمین مالی روش های غیر قرضی (سرمایه گذاری) در روش های غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمیشود و ریسک برگشتسرمایه و منابع به عهده سرمایه گذار است. روش های غیر قرضی همان روش های سرمایه گذاری هستند. در روش سرمایه گذاری تامینکننده منابع مالی […]

پایان نامه ارشد : فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا

۲-۸٫فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا نظام بانکداری در هر کشور، قلب تپنده اقتصاد آن کشور می باشد بدین ترتیب در صورتیکه فعالیت های شبکه بانکی اعم از بانکها و موسسات مالی و اعتباری از چار چوب تخصصی و متعارف خود خارج گردد لا جرم چالش های ناشی از آن کلیه […]

دانلود مقالات : افراز املاک -لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص دستور فروش مال مشاع

افراز املاک -لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص دستور فروش مال مشاع طبق مندرجات ماده ۲۷۰ از قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی […]

خرید اینترنتی فایل تحقیق : افراز املاک -تعیین سهم هر شریک بعد از افراز

افراز املاک -تعیین سهم هر شریک بعد از افراز بعد از افراز این مسأله پیش می­آید که کدام یک از قسمت های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول تراضی است. بدین

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

معنا که شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه­ها را تقسیم کنند.در صورتی که تراضی حاصل نشد […]

دانلود پایان نامه حقوق در مورد افراز املاک – افراز اموال مشاع

افراز املاک – افراز اموال مشاع مال مشاع به مالی گفته می­شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه می­باشد ، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می­آید . در […]

افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر

۴-۱ افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر مطابق ماده ۳۱۳ ق.ا.ح. مصوب ۱۳۱۷ در صورتی که تمام ورثه و اشخاص که در ترکه شرکت دارند حاضر باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط […]

افراز املاک -تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی

افراز املاک –تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی قبل از شروع بحث، لازم است جهت چگونگی تشخیص این امر که دعوی یا تقاضای افراز، از جهت صلاحیت ذاتی باید در چه مرجعی مطرح شود، توجه به صنف، نوع و درجه مراجع اهمیت به سزایی دارد. اولین قدم در راه تعیین صلاحیت ذاتی […]

افراز املاک – طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی

افراز املاک – طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی خواهان در دعوای تصرف نخست باید اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا داشته باشد ، در غیر اینصورت در صورتی که محجور باشد ولی یا برحسب مورد قیم می تواند اقامه ی دعوا نماید و یا موکل می تواند از طریق […]

افراز املاک -تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالکیت

افراز املاک –تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالکیت حکم به رفع تصرف عدوانی که از مرحله ی بدوی صادر می شود ، در این مورد نیز باید پس از ابلاغ طبق ماده ۱۷۵


فرم در حال بارگذاری ...