1398/07/29

دانلود پایان نامه : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

1-1- مقدمه 2
1-2- كلیات تحقیق 3
1-2-1- تعریف مسئله و بیان آن 3
1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3
1-2-3- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات 4
1-2-4- اهداف و فرضیات 4
1-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران 4
1-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی 5
1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها 6
1-4- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس 7
1-4-1- گفتار اول – ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) 8
1-4-2- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس 9
1-5- مبحث سوم- اقسام كیفر حبس 10
1-6- مبحث چهارم – ویژگی‌های كیفر حبس 11
فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به كارگیری جایگزین های كیفر حبس و انواع
جایگزین های كیفرحبس 13
2-1- مبحث اول: اهداف جایگزین های كیفر حبس 13
2-2- مبحث دوم: فواید جایگزین های كیفر حبس 14
2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های كیفر حبس 15
2-4- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های كیفر حبس 17
2-4-1- فرهنگ سازی لازم 17
2-4-2- داشتن قانونی مشخص و صریح 18

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...