1398/07/29

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات    15
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح    15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول          18
مقدمه                                                                                                                                            18
بهره وری چیست؟             19
تعاریف مختلف از بهره وری             19
تاریخچه مفهوم بهره وری             20
بهره وری کارکنان دانشی             21
کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری              23
تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری             25
بهره وری به عنوان یک موضوع استراتژیک             25
بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت             26

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...