1398/07/29

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

2-6- روش های آنالیز پایداری گودها 16
2-6-1- روش های سنتی و مرسوم آنالیز پایداری گودها 16
2-6-1-1- روش‌ عمومی تعادل حدی.. 17
2-6-1-2- روش فلنیوس یا معمولی. 19
2-6-1-3- روش ساده شده بیشاپ.. 19
2-6-1-4- روش ساده شده جانبو. 20
2-6-1-5- روش اسپنسر. 21
2-6-1-6- روش مورگنسترن-پرایس… 23
2-6-1-7- روش گروه مهندسین. 23
2-6-1-8- روش سارما 24
2-6-2- آنالیز پایداری گود به روش اجزا محدود. 25
2-6-3- روش های احتمالاتی آنالیز پایداری گود. 26
2-7- جمع بندی.. 27
فصل سوم- مدیریت منابع عدم قطعیت و طراحی مبتنی بر ریسک… 29
3-1- مقدمه. 30
3-2- منابع عدم قطعیت در مهندسی ژئوتکنیک… 31

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...