1398/07/29

تصرف غیرقانونی هواپیما:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

 بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت کننده هواپیما، به دولت متبوع شخص بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام کند. دولتی که تحقیقات را به عمل می­آورد نتیجه را به دولت­های مذکور گزارش داده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام خواهد نمود.

1-2-        استرداد مجرمین
به موجب بند 1 ماده 16 کنوانسیون لاهه، جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیکی از دولت­های عضو کنوانسیون، از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما ارتکاب یافته­اند.  البته طبق بند 2 این ماده مقررات کنوانسیون لاهه، در حکم الزامی بودن استرداد تلقی نمی­گردد.[3]

 

1-3-      حل و فصل اختلافات
کنوانسیون لاهه، سه روش برای حل و فصل اختلافات پیش بینی کرده است:

مذاکرده؛
داوری: در صورت حل نشدن اختلاف از طریق مذاکره، بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین دعوا، به داوری ارجاع خواهد گردید؛
دیوان: هرگاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرفها نتواند

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از طرفین می­تواند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بین­المللی 


فرم در حال بارگذاری ...