1398/07/29

اهداف جایگزین کیفر حبس//پایان نامه جایگزینهای کیفر حبس

در انتخاب و اجرای روش های جایگزین می­توان گفت که اهداف متفاوتی دخیل می باشند که از جمله این اهداف عبارتند از:

1- رفع یا کاهش ایرادات وارده بر کیفر حبس. این یک هدف عام است که شامل تمام ایرادات وارده بر کیفر حبس می­شود. به عنوان مثال، استفاده گسترده از حبس موجب افزایش جمعیت کیفری زندان، افزایش هزینه اقتصادی و غیره می­شود که با استفاده از جایگزین­های حبس امید می­رود که جمعیت کیفری زندان کاهش یابد یا از ورود مجرم به محیط جرم زدای زندان ممانعت به عمل آورد و. . .

2- تطبیق و باز پذیری مجدد محکوم به جامعه به منظور جلوگیری از پیامد زیان بار حبس یعنی گسستن ازجامعه می باشد. استفاده از روش­های جایگزین موجب تسهیل ایجاد موقعیتی در جامعه برای مجرم
می­باشد که بتواند موقعیت اجتماعی خود را در میان اعضای خانواده دوستان و جامعه مجددا بدست بیاورید و یا اینکه به شغل و حرفه اش برگردد. بنابراین جایگزین­های حبس روش جدیدی برای اصلاح مجرمانی است که مرتکب جرم­های کم اهمیت شده و قابلیت و استحقاق باز پذیری اجتماعی را دارند.

3- اجرای بهتر عدالت. در نظر گرفتن جایگزین­های حبس به معنای کنار گذاری زندان و سایر
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

/>مجازات­های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل تر کردن  آنها و متنوع ساختن گزینه­های کیفری که قضات در اختیار دارند. در این صورت، عدالت نیز بهتر اجرا می­شود. زیرا قضات برای انواع مختلف
جرم­ها و مجریان، گزینه های مناسب در اختیار دارند.

بنابراین، زندان تنها باید نسبت به مجرمانی اعمال شود که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره  می­اندازد و امید چندانی به اصلاح و باز پروری مجدد آنها به جامعه نباشد. اهدافی را که ضمانت اجراهای جایگزین دنبال می کنند معیاری برای بررسی ارزش آنها تلقی می شود. هر چند جایگزین های مختلف ارزش یکسانی ندارند، لیکن هر کدام سهمی را در تحقق اهداف نظام کیفری ایفا می­کنند.

2-2- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس[2]
استفاده از روش­های جایگزین دارای فواید است که از جمله آنها عبارتند از:

1- استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه وتوسل به مجازات­های جایگزین در سطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیر کاهش می­دهد.

2- از تورم جمعیت کیفری در زندان وکمبود فضا و مشکلاتی که این عوامل در امکان اصلاح و درمان و باز پروری مجدد زندانی دارند، جلوگیری به عمل می آورد. ازدحام جمعیت در زندان ها نه 


فرم در حال بارگذاری ...